Πηγή Εικόνας: https://portheraklion.gr/images/11032021.jpeg

Στην παραλαβή δύο νέων σύγχρονων απορριμματοφόρων οχημάτων, προχώρησε ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας με σκοπό την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του μηχανοκίνητου στόλου του Δήμου και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της Υπηρεσίας Καθαριότητας, ώστε να παρέχονται αποδοτικότερες υπηρεσίες προς τους δημότες.

Πρόκειται για οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας με σύστημα ανύψωσης κάδων, το ένα χωρητικότητας 16 κ.μ. και το άλλο 22 κ.μ.,που διαθέτουν όλες τις σύγχρονες λειτουργίες και απαιτήσεις για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Η χρηματοδότηση της προμήθειας ύψους 395.300 ευρώ έγινε μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», μετά από τη διεξαγωγή διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, στην οποία προχώρησε το περασμένο έτος η δημοτική αρχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Ο δήμαρχος Μανώλης Φραγκάκης ανέφερε ότι εξοπλίζεται έπειτα μετά από πολλά χρόνια η υπηρεσία καθαριότητας του δήμου.

«Με την αγορά μέσω του Προγράμματος Φιλόδημος ll, δύο νέων σύγχρονων απορριμματοφόρων, η υπηρεσία Καθαριότητας του δήμου μας αναβαθμίζεται και εκσυγχρονίζεται στην πράξη. Βήμα-βήμα βελτιώνουμε τις συνθήκες και τα μέσα εργασίας στον τομέα της καθαριότητας και ανακύκλωσης, παρέχοντας καλύτερες υπηρεσίες στους δημότες του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Με υπευθυνότητα και σκληρή δουλειά συνεχίζουμε το έργο μας» συμπλήρωσε ο κ. Φραγκάκης.