Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο τομέας της Ενέργειας θα είναι ένα ακόμη δυνατό «χαρτί» του Ομίλου Μυτιληναίου από το 2022 καθώς η φετινή χρονιά δεν απέδωσε τα αναμενόμενα διότι η μονάδα Korinthos Power κατά το διάστημα Μαρτίου-Μαΐου 2021 ήταν προγραμματισμένη τρίμηνη «μεγάλη Συντήρηση».

Η συντήρηση στέρησε από τον όμιλο επιπλέον 15 εκατ. ευρώ καθαρά κέρδη. Πάντως τα θετικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου στο εννεάμηνο του 2021 προήλθαν από τις υπόλοιπες δραστηριότητες  ενώ ο τομέας της ενέργειας  εμφάνισε πιέσεις από τις  αυξήσεις των ρύπων όπως και της ανόδου των τιμών του φυσικού αερίου.

Η νέα μονάδα φυσικού αερίου 826 MW

Πιο αναλυτικά η «MYTILINEOS», με την αναμενόμενη έναρξη λειτουργίας της νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο το φυσικό αέριο (CCGT) ισχύος 826MW στο τέλος τους έτους, θα διαθέτει συνολική εγκατεστημένη ισχύ 2,3 GW από θερμικούς σταθμούς και μονάδες ΑΠΕ και επομένως αναμένεται να διπλασιάσει το μερίδιο αγοράς που κατέχει σήμερα όσον αφορά στην παραγωγή.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη θα της δώσει επίσης τη δυνατότητα σταδιακά να διεκδικήσει αναλογικά και υψηλότερο μερίδιο αγοράς στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες στην αγορά, αλλά και τις ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα έτη.

Στο εννεάμηνο του 2021, ο Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου κατέγραψε κύκλο εργασιών 687,9 εκατ. ευρώ  που αντιστοιχεί σε 40,5% του συνολικού κύκλου εργασιών, παραμένοντας σχεδόν αμετάβλητος (+3%) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα στο εννεάμηνο του έτους σημείωσε αύξηση κατά 3,9%, καθώς μετά τη μείωση στο πρώτο τρίμηνο του έτους (-5,4%) λόγω της πανδημίας, η ζήτηση ανέκαμψε δυναμικά στο 2ο και στο 3ο τρίμηνο του έτους (+7,6% και +9,9% αντίστοιχα), βοηθούμενη και από τις ακραίες κλιματολογικές συνθήκες που επικράτησαν κατά τους θερινούς μήνες.

Κατά τη διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου του 2021 και ενώ ακόμα η πανδημία δεν έχει παρέλθει, η παγκόσμια κοινότητα καλείται να αντιμετωπίσει μια σημαντική ενεργειακή κρίση, η οποία, σε συνδυασμό με τις ήδη υπάρχουσες πληθωριστικές πιέσεις, απειλεί να επιβραδύνει την οικονομική ανάπτυξη.

Οι τιμές φυσικού αερίου

Ειδικότερα στην Ευρώπη οι τιμές του φυσικού αερίου καταγράφουν ιστορικά υψηλά, με τις τιμές των ρύπων (CO2), ταυτόχρονα, να κυμαίνονται σε πολύ υψηλά επίπεδα και τις κυβερνήσεις να καλούνται να λάβουν μέτρα ελάφρυνσης του ενεργειακού κόστους εν όψει της χειμερινής περιόδου.

Οι παραπάνω εξελίξεις επηρεάζουν άμεσα την χονδρεμπορική αγορά, με τις τιμές στο Χρηματιστήριο Ενέργειας στο Γ’ Τρίμηνο του έτους να ανέρχονται στα 119  ευρώ  /MWh, σημειώνοντας αύξηση 167%, γεγονός που θέτει σημαντικές προκλήσεις τόσο για τους προμηθευτές, όσο και τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας.

Συγκεκριμένα, η συνολική παραγωγή τόσο από τις θερμικές, όσο και από τις ανανεώσιμες μονάδες της Εταιρείας ανήλθε σε 4,0 TWh, που αντιστοιχεί στο 10,1% της συνολικής ζήτησης. Αναφορικά με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, η Protergia διατηρεί μερίδιο 8,1% στο τέλος του Σεπτεμβρίου.

Στο 1,6 δις ευρώ ο κύκλος  εργασιών της «Mytillineos» στο εννεάμηνο.  

O κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 1.698,1 εκατ.  ευρώ έναντι 1.341,0 εκατ. ευρώ  το 2020, σημειώνοντας αύξηση 27%. Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 241,2 εκατ. ευρώ  έναντι 234,5 εκατ. ευρώ  κατά το εννεάμηνο του 2020, επωφελούμενα από τη σημαντικά βελτιωμένη επίδοση του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης, που επανήλθε σε κερδοφορία μετά την ανάληψη νέων συμβάσεων το προηγούμενο διάστημα, αλλά και τις σταθερά ισχυρές επιδόσεις του Τομέα Μεταλλουργίας. Οι αυξημένες επιδόσεις των Τομέων Μεταλλουργίας, Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας αντιστάθμισαν πλήρως την αναμενόμενα μειωμένη επίδοση του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου.