Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Της Τέτης Ηγουμενίδη


Στη διανομή τμήματος των κερδών που έχει αποκτήσει από τις πωλήσεις της Άκτωρ και άλλων περιουσιακών στοιχείων, όπως το Smart Park, προχωρά, όπως αναμενόταν, ο Όμιλος Ελλάκτωρ.

Το διοικητικό του συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει στην τακτική γενική συνέλευση που θα συνέλθει στις 31 Μαΐου, επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους της, 0,5 ευρώ ανά μετοχή.

Όπως ανακοινώθηκε ειδικότερα στα θέματα που θα συζητήσει η γενική συνέλευση περιλαμβάνεται η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 174,096 εκατ. ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 0,5 ευρώ.

Στη συνέχεια θα γίνει μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ίδιο ποσό με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των πενήντα λεπτών και επιστροφή του ποσού της μείωσης στους μετόχους με καταβολή μετρητών.

Σημειώνεται ότι τα καθαρά κέρδη του Ελλάκτωρ το 2023 από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες ήταν 116 εκατ. ευρώ με τη ρευστότητα του Ομίλου στα 700 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο του Ελλάκτωρ, Ευθύμιο Μπουλούτα, η περσινή οικονομική χρήση ήταν καθοριστική για τον Όμιλο, καθώς η καθαρή και λειτουργική κερδοφορία βρέθηκε στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 10 ετών, λόγω της λειτουργικής αναδιάρθρωσης και της ενεργητικής διαχείρισης των στοιχείων ενεργητικού.

Σε τροχιά πώλησης βρίσκεται στο μεταξύ ακόμα μια θυγατρική του Ελλάκτωρα, η Ηλέκτωρ, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία δέουσας επιμέλειας (due diligence) από την Motor Oil, του Ομίλου Βαρδινογιάννη.