Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια
Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια
Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαθέσιμη προς το κοινό είναι από σήμερα η ιστοσελίδα του «Νέου Εξοικονομώ» (https://exoikonomo2021.gov.gr), όπως ανακοίνωσε σήμερα το ΥΠΕΝ.

Σε αυτήν μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να δουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που έχουν σχέση με το πρόγραμμα, μέσω του οποίου θα αναβαθμιστούν ενεργειακά έως και 50.000 κατοικίες, 38% περισσότερες συγκριτικά με τον προηγούμενο κύκλο.

Η κεντρική σελίδα πρόσβασης του ΝΕΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ στο gov.gr

Η σελίδα παρέχει το σύνολο των πληροφοριών του «Νέου Εξοικονομώ» που έχουν μέχρισ στιγμής ανακοινωθεί επισήμως. Μεταξύ αυτών είναι οι εξής:

  • Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα.
  • Το ύψος της επιδότησης ανάλογα με τα κριτήρια που ισχύουν.
  • Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τον σχεδιασμό για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων.
  • Το ενεργειακό πλαίσιο στο οποίο πρέπει να ανήκουν τα δυνητικά επωφελούμενα κτίρια, σύμφωνα με τον «Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων».
  • Το είδος των επιλέξιμων παρεμβάσεων.
  • Τα στάδια και τα κριτήρια για την αξιολόγηση των αιτήσεων.
  • Τις προθεσμίες που σχετίζονται με το πρόγραμμα σε όλα τα στάδια υλοποίησης του.

Σύμφωνα μ το ΥΠΕΝ, «το «Νέο Εξοικονομώ» έχει σημαντικές διαφορές σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων. Είναι πιο δίκαιο και πιο αποδοτικό, δεδομένου ότι καταργείται η χρονική ιεράρχηση των αιτήσεων και δημιουργείται λίστα επιλαχόντων, ενώ για πρώτη φορά θα υπάρχει ξεχωριστός προϋπολογισμός ύψους 100 εκατ. ευρώ για ευάλωτα νοικοκυριά. Ειδική μέριμνα θα ληφθεί για μονογονεϊκές οικογένειες, πολυτέκνους και νοικοκυριά με ΑμεΑ. Ως σημαντικότερο κριτήριο, ορίζεται η εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας βάσει του προτεινόμενου κόστους παρεμβάσεων.»

Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης με 632 εκατ. ευρώ και μαζί με τη μόχλευση θα κινητοποιηθούν συνολικά πάνω από 1 δισ. ευρώ. Το «Νέο Εξοικονομώ» θα συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη του στόχου που έχει τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) για τη συνολική ενεργειακή αναβάθμιση 600.000 κτιρίων έως το 2030.

Το economix.gr σημειώνει ότι το Υπουργείο ανέρτησε τις πληροφορίες αυτές, χωρίς να έχει εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση έγκρισης του Οδηγού του Προγράμματος, η οποία παραμένει τυπικά ακόμη υπό επεξεργασία αφού έχει ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση του Οδηγού….

Σύμφωνα με πληροφορίες του economix.gr και με βάση τις διαδικασίες που προβλέπονται και τις εκκρεμότητες που υπάρχουν, το πληροφοριακό σύστημα θα ανοίξει εντός λίγων εβδομάδων και το πρόγραμμα θα ξεκινήσει πιθανότατα εντός Νοέμβρη – ή ίσως, αν υπάρξουν καθυστερήσεις τις τελευταίας στιγμής, αρχές Δεκέμβρη, αν και προτεραιότητα του Υπουργείου είναι να ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος υποβολής μέσα στο έτος….