Τριήμερο διεθνές συνέδριο για τη νεολαία και την κλιματική αλλαγή, θα διοργανώσει σε ακριτικό νησί το 2022, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

Η σχετική πρόταση παρουσιάστηκε στη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Παιδείας, Θρησκευμάτων και Νεολαίας της ΚΕΔΕ. Στη συνεδρίαση ετέθησαν και πάλι τα αιτήματα της ΚΕΔΕ προς το υπουργείο Παιδείας, τα οποία από τον περασμένο Φεβρουάριο έχει κοινοποιήσει με επιστολή στην πολιτική του ηγεσία, ο πρόεδρος της, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Μεταξύ άλλων, η ΚΕΔΕ ζητά διεύρυνση του ρόλου των δήμων στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών εκπαίδευσης, την χρηματοδότηση τους για την εφαρμογή προγραμμάτων δια βίου μάθησης κά.