Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακριβότερο τιμολόγιο  ρεύματος  για τους  καταναλωτές  επεξεργάζεται η διοίκηση  του ΑΔΜΗΕ ΑΕ  για να υλοποιηθεί  το αυξημένο  επενδυτικό της  πλαίσιο. Σύμφωνα  με πληροφορίες  αναμένεται να διαμορφωθεί  κοντά στα επίπεδα του 5% και αφορά  μία  από τις ρυθμιζόμενες  χρεώσεις  που αναφέρονται  στους λογαριασμούς  ρεύματος. Πρόκειται  για το κόστος  μεταφοράς  ενέργειας  μέσω  του δικτύου του ΑΔΜΗΕ.  Το σχετικό αίτημα  έχει  κατατεθεί  στη ΡΑΕ η οποία αναμένεται  να δώσει  την έγκριση της.  Οι προθέσεις  του ΑΔΜΗΕ ΑΕ  αποτυπώθηκαν στα  οικονομικά  στοιχεία του πρώτου τριμήνου  της εισηγμένης  εταιρείας ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών που  αναφέρει ότι  Τα Έσοδα Ενοικίου Συστήματος Μεταφοράς κατά το α’ τρίμηνο 2021 σημείωσαν κάμψη της τάξης του 3,2%  και ανήλθαν στα 64,6 εκατ. ευρώ έναντι 66,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Η μείωση αυτή κυρίως οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί ο απαιτούμενος επαναπροσδιορισμός των μοναδιαίων χρεώσεων χρήσης συστήματος από τη ΡΑΕ, καθώς δεν έχει εκδοθεί η αντίστοιχη απόφαση για το Απαιτούμενο Έσοδο του 2021, με αποτέλεσμα η τιμολόγηση των χρώσεων προς την ΑΔΜΗΕ ΑΕ να γίνεται με τις ίδιες μοναδιαίες χρεώσεις χρήσης συστήματος του έτους 2020. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η αρνητική επίπτωση στο έσοδο από το γεγονός αυτό για το α’ τρίμηνο 2021 ανέρχεται περίπου στα 4 εκατ. ευρώ τα οποία ασφαλώς θα ανακτηθούν τις επόμενες χρονιές.

 Το Επενδυτικό Πρόγραμμα  του ΑΔΜΗΕ

Σε πλήρη τροχιά υλοποίησης βρίσκονται τα έργα των ηλεκτρικών διασυνδέσεων που έχει προγραμματίσει για το τρέχον έτος ο ΑΔΜΗΕ, παρά τις αντιξοότητες που εξακολουθεί να επιφέρει η πανδημική κρίση του covid-19. Χάρη στην επιτυχή αντιμετώπιση της κρίσης από τις εθνικές αρχές και την τήρηση αυστηρών μέτρων εκ μέρους της Διοίκησης, δεν διαπιστώνονται καθυστερήσεις στην κατασκευή των κυριότερων έργων του Διαχειριστή, με τα αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα να έχουν μεταβληθεί επουσιωδώς ή καθόλου.

Ειδικότερα η πορεία των σημαντικών έργων που έχει ήδη δρομολογήσει ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ έχει ως εξής:

Διασύνδεση Κρήτης – Αττικής: Η «μεγάλη» διασύνδεση, συνολικού προϋπολογισμού 1 δις ευρώ, προχωρά κανονικά :

 Έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες βυθού.

Έχει ξεκινήσει η παραγωγή των καλωδιακών τμημάτων στα εργοστάσια των αναδόχων καθώς και μέρος του εξοπλισμού των Σταθμών Μετατροπής.

Σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμμα η ηλέκτριση του έργου αναμένεται για το πρώτο εξάμηνο του 2023.

Διασύνδεση Κρήτης – Πελοποννήσου: Στις 20/5 ολοκληρώθηκε η «διασύνδεση των ρεκόρ» Κρήτης-Πελοποννήσου και η νέα γραμμή είναι έτοιμη για λειτουργία. Εντός της θερινής περιόδου αναμένεται να μεταφέρει τα πρώτα ηλεκτρικά φορτία από την ηπειρωτική χώρα προς την Κρήτη.

Ηλεκτρική διασύνδεση Κυκλάδων: Η Δ’ Φάση (διασύνδεση Σαντορίνης, Μήλου, Φολεγάνδρου και Σερίφου με την Νάξο) έχει ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και θα λάβει χρηματοδότηση 170 εκ. ευρώ. Η διαγωνιστική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη για τον υποσταθμό και τα καλωδιακά τμήματα της διασύνδεσης Νάξου-και το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένονται οι ανάδοχοι του έργου. Οι διαγωνιστικές διαδικασίες για τα υπόλοιπα νησιά θα ακολουθήσουν εντός του έτους.

Επέκταση του Συστήματος 400 kV στην Πελοπόννησο:

Δυτικός Διάδρομος Το έργο διασύνδεσης του ΚΥΤ Μεγαλόπολης με την υφιστάμενη Γραμμή Μεταφοράς 400 kV Αχελώου – Διστόμου είναι έτοιμο κατά 98%. Εκκρεμεί η τοποθέτηση δύο πυλώνων στα Καλάβρυτα εξαιτίας αντιδράσεων τοπικών παραγόντων. Ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ εξετάζει εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης ή παράκαμψης των αντιδράσεων αυτών. Στο έργο εντάσσεται και το υποβρύχιο καλώδιο 400 kV μεταξύ Ρίου και Αντιρρίου το οποίο έχει εγκατασταθεί ήδη από το καλοκαίρι του 2019.

Ανατολικός Διάδρομος  : Μέχρι το τέλος του 2021 ολοκληρώνεται η Γ.Μ. Μεγαλόπολη-Κόρινθος και το νέο ΚΥΤ Κορίνθου. Το έργο, που θα ενισχύσει περαιτέρω το ηπειρωτικό σύστημα μεταφοράς με την επέκταση του συστήματος 400 kV στην Πελοπόννησο μέσω της νέας γραμμής Κόρινθος-ΚΥΤ Κουμουνδούρου, αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2023 και συνδέεται με το παρακάτω έργο, την αναβάθμιση του ΚΥΤ Κουμουνδούρου.

Η αναβάθμιση του ΚΥΤ Κουμουνδούρου Το έργο ανακατασκευής του ΚΥΤ Κουμουνδούρου συμβασιοποιήθηκε στις 6/5, έναντι τιμήματος 45,7 εκατ. ευρώ. Μαζί με τη Γ.Μ. Κόρινθος-Κουμουνδούρος, τα δύο έργα έχουν προταθεί για ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης

Target Model

Σημαντικός πυλώνας εμβάθυνσης της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι οι διεθνείς διασυνδέσεις και για τον λόγο αυτό η ΑΔΜΗΕ ΑΕ δρομολογεί σημαντικά έργα σε συνεργασία με τις γείτονες χώρες. Ειδικότερα:

Στις 11/5 πραγματοποιήθηκε η ζεύξη της Αγοράς Επόμενης Ημέρας μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Επόμενος στόχος είναι η σύζευξη της ελληνικής Ενδοημερήσιας Αγοράς με τις αγορές της Ιταλίας και της Σλοβενίας τον 9/21 και η σύζευξη της ελληνικής Ενδοημερήσιας Αγοράς με την πανευρωπαϊκή αγορά συνεχούς διαπραγμάτευσης (XBID) στο σύνορο της Ιταλίας και της Βουλγαρίας. Προκηρύσσεται άμεσα ο διαγωνισμός για το ελληνικό τμήμα της νέας διασύνδεσης Ελλάδας-Βουλγαρίας. Υπογράφηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας με Terna για τη δεύτερη ενισχυτική διασύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας

Ομοίως οι Διαχειριστές Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας εξετάζουν την αναβάθμιση της γραμμής 400 kV που ήδη υπάρχει μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ συνδράμει στη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των συνδέσεων Αττική–Κρήτη και Κρήτη–Κύπρος σε συνεργασία με τον Euroasia Interconnector.