Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Σανίδα σωτηρίας» για χιλιάδες δανειολήπτες που τα περιουσιακά τους στοιχεία είναι στο στάδιο του πλειστηριασμού ..ρίχνει  ο νέος  νόμος 4738/2020 και προβλέπει  την Ρύθμιση Οφειλών  Παροχή 2ης Ευκαιρίας. Οι δανειολήπτες που έχουν λάβει ειδοποίηση από τον πιστωτή και τους προσδιορίζει ημερομηνία πλειστηριασμού της περιουσίας τους, ο νέος νόμος τους δίνει έξοδο διαφυγής με την κατάθεση αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (http://www.keyd.gov.gr/ ή http://ofeiles.gov.gr).

Ωστόσο η σχετική αίτηση δεν καλύπτει τις περιπτώσεις των δανειοληπτών  – οφειλετών που έχει ήδη προσδιοριστεί η διαδικασία πλειστηριασμού τους επόμενους τρείς  μήνες. Διότι με την  κατάθεση της αίτησης σταματούν όλα τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης  και ο δανειολήπτης «κερδίζει» το πακέτο Παροχής 2ης Ευκαιρίας.

Οι οφειλέτες με προσδιορισμένη την ημερομηνία πλειστηριασμού μέχρι  τα τέλη Οκτωβρίου η κατάθεση της αίτησης θα απορριφθεί. Αντίθετα όσοι δανειολήπτες  γνωρίζουν  ότι στο επόμενο εξάμηνο θα έρθουν  απέναντι στης διαδικασία  πλειστηριασμού  είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα με τη νέα μεθοδολογία και την αξιοποίηση  του νέου  νόμου που είναι πιο ευνοϊκός σε σχέση με το καθεστώς του πλειστηριασμού.

Η βασική διαφορά ενός πλειστηριασμού και ο νόμος για Παροχή 2ης Ευκαιρίας.

Στην περίπτωση πλειστηριασμού των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και το προσφερόμενο  τίμημα δεν καλύπτει την οικονομική απαίτηση του πιστωτή και εν προκειμένω την τράπεζα. Όταν η οφειλή προέρχεται  από  στεγαστικά ή καταναλωτικά  δάνεια το υπόλοιπo της οφειλής παραμένει ως απαίτηση από τον πιστωτή, ο οποίος είχε κάθε δικαίωμα να τα εισπράξει την χρονική στιγμή που  θεωρεί ότι είναι η κατάλληλη για τον  πιστωτή. Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαταγή πληρωμής που εκδίδεται  από το αρμόδιο  Δικαστήριο  έχει διάρκεια ζωής για 20 χρόνια. Έτσι ο πιστωτής έχει και δεύτερο  γύρο  για να  εισπράξει το σύνολο της οφειλής.

Αντίθετα με το νόμο 4738/2020  «Ρύθμιση Οφειλών και την Παροχή 2ης Ευκαιρίας» προσδιορίζει  βήμα -βήμα τη διαδικασία αλλά  με την προϋπόθεση ότι ο δανειολήπτης  για  να μη χάσει τα ακίνητά του θα πρέπει  να τηρήσει τη συμφωνία για ρύθμιση οφειλών με τους πιστωτές ενώ στην περίπτωση  που δεν μπορεί να ανταποκριθεί  θα ενταχθεί στο καθεστώς της Πτώχευσης που χάνει κάθε περιουσιακό στοιχείο αλλά δεν θα έχει καμία οφειλή  προς τους πιστωτές του.

 Όσοι έχασαν ακίνητα σε πλειστηριασμό

«Σανίδα σωτηρίας» για χιλιάδες δανειολήπτες που τα περιουσιακά τους στοιχεία είναι στο στάδιο του πλειστηριασμού ..ρίχνει  ο νέος  νόμος 4738/2020 και προβλέπει  την Ρύθμιση Οφειλών  Παροχή 2ης Ευκαιρίας. Οι δανειολήπτες που έχουν λάβει ειδοποίηση από τον πιστωτή και τους προσδιορίζει ημερομηνία πλειστηριασμού της περιουσίας τους, ο νέος νόμος τους δίνει έξοδο διαφυγής με την κατάθεση αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (http://www.keyd.gov.gr/ ή http://ofeiles.gov.gr).

Ωστόσο η σχετική αίτηση δεν καλύπτει τις περιπτώσεις των δανειοληπτών  – οφειλετών που έχει ήδη προσδιοριστεί η διαδικασία πλειστηριασμού τους επόμενους τρείς  μήνες. Διότι με την  κατάθεση της αίτησης σταματούν όλα τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης  και ο δανειολήπτης «κερδίζει» το πακέτο Παροχής 2ης Ευκαιρίας.

Οι οφειλέτες με προσδιορισμένη την ημερομηνία πλειστηριασμού μέχρι  τα τέλη Οκτωβρίου η κατάθεση της αίτησης θα απορριφθεί. Αντίθετα όσοι δανειολήπτες  γνωρίζουν  ότι στο επόμενο εξάμηνο θα έρθουν  απέναντι στης διαδικασία  πλειστηριασμού  είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα με τη νέα μεθοδολογία και την αξιοποίηση  του νέου  νόμου που είναι πιο ευνοϊκός σε σχέση με το καθεστώς του πλειστηριασμού.

Η βασική διαφορά ενός πλειστηριασμού και ο νόμος για Παροχή 2ης Ευκαιρίας.

Στην περίπτωση πλειστηριασμού των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και το προσφερόμενο  τίμημα δεν καλύπτει την οικονομική απαίτηση του πιστωτή και εν προκειμένω την τράπεζα. Όταν η οφειλή προέρχεται  από  στεγαστικά ή καταναλωτικά  δάνεια το υπόλοιπης της οφειλής παραμένει ως απαίτηση από τον πιστωτή, ο οποίος είχε κάθε δικαίωμα να τα εισπράξει την χρονική στιγμή που  θεωρεί ότι είναι η κατάλληλη για τον  πιστωτή. Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαταγή πληρωμής που εκδίδεται  από το αρμόδιο  Δικαστήριο  έχει διάρκεια ζωής για 20 χρόνια. Έτσι ο πιστωτής έχει και δεύτερο  γύρο  για να  εισπράξει το σύνολο της οφειλής.

Αντίθετα με το νόμο 4738/2020  «Ρύθμιση Οφειλών και την Παροχή 2ης Ευκαιρίας» προσδιορίζει  βήμα -βήμα τη διαδικασία αλλά  με την προϋπόθεση ότι ο δανειολήπτης  για  να μη χάσει τα ακίνητά του θα πρέπει  να τηρήσει τη συμφωνία για ρύθμιση οφειλών με τους πιστωτές ενώ στην περίπτωση  που δεν μπορεί να ανταποκριθεί  θα ενταχθεί στο καθεστώς της Πτώχευσης που χάνει κάθε περιουσιακό στοιχείο αλλά δεν θα έχει καμία οφειλή  προς τους πιστωτές του.

 Όσοι έχασαν ακίνητα σε πλειστηριασμό.       

Οι δανειολήπτες που έχασαν ακίνητα σε πλειστηριασμό κατά το παρελθόν και ακόμη  υπάρχουν απαιτήσεις από τον πιστωτή θα πρέπει να προχωρήσουν τη διαδικασία  Πτώχευσης αποφεύγοντας τη διαδικασία ρύθμισης. Με τη διαδικασία  αυτή θα σταματήσει  όποια  οικονομική απαίτηση έχει πιστωτής. Είναι ο μόνος τρόπος για να ενταχθεί ουσιαστικά ως δανειολήπτης στο καθεστώς της 2ης Ευκαιρίας.

Σύμφωνα με συμβολαιογράφους η διαδικασία των πλειστηριασμών θα ατονήσει με την εφαρμογή του νόμου ο οποίος δεν απαιτεί αντίστοιχη διαδικασία. Σύμφωνα  με πληροφορίες  οι αριθμός των αιτήσεων στην πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού ανέρχονται σε 15.000 αλλά  καμία αίτηση  δεν έχει ολοκληρωθεί έτσι ώστε να αρχίσει η υλοποίηση της Ρύθμισης Οφειλών.

.       Οι δανειολήπτες που έχασαν ακίνητα σε πλειστηριασμό κατά το παρελθόν και ακόμη  υπάρχουν απαιτήσεις από τον πιστωτή θα πρέπει να προχωρήσουν τη διαδικασία  Πτώχευσης αποφεύγοντας τη διαδικασία ρύθμισης. Με τη διαδικασία  αυτή θα σταματήσει  όποια  οικονομική απαίτηση έχει πιστωτής. Είναι ο μόνος τρόπος για να ενταχθεί ουσιαστικά ως δανειολήπτης στο καθεστώς της 2ης Ευκαιρίας.

Σύμφωνα με συμβολαιογράφους η διαδικασία των πλειστηριασμών θα ατονήσει με την εφαρμογή του νόμου ο οποίος δεν απαιτεί αντίστοιχη διαδικασία. Σύμφωνα  με πληροφορίες  οι αριθμός των αιτήσεων στην πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού ανέρχονται σε 15.000 αλλά  καμία αίτηση  δεν έχει ολοκληρωθεί έτσι ώστε να αρχίσει η υλοποίηση της Ρύθμισης Οφειλών.