Πηγή Εικόνας: Γιάννης Παπαγόπουλος / Γραφείο Τύπου ΥΠΕΚΑ
Όπως γράψαμε πριν λίγες ημέρες, το ΥΠΕΝ και ο αρμόδιος υφυπουργός Νίκος Ταγαράς ετοιμάζουν νομοθετική ρύθμιση για τα “μεγάλα αυθαίρετα” που σήμερα, μετά τις εμπνεύσεις Χατζηδάκη – Οικονόμου, δεν μπορούν να δηλωθούν.
Το economix αποκαλύπτει σήμερα, για μια ακόμη φορά, συγκεκριμένα προβλήματα που καλείται να διαχειριστεί το ΥΠΕΝ αλλά και ζητήματα που έχουν προκύψει από την κατάργηση της κατηγορίας 5 των αυθαιρέτων, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων που φέρνει το ΥΠΕΝ.
 
Εκτός χρηματοδότησης τα δημόσια κτίρια
Το πρώτο και βασικότερο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση είναι το γεγονός πως ενώ έχει σχεδιάσει ένα τεράστιο «κύμα ανακαίνισης» δημοσίων κτιρίων με πόρους από το νυν και επόμενο ΕΣΠΑ αλλά και το Ταμείο Ανάκαμψης – για τα οποία έχει συμφωνήσει και χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ – πολλοί δημόσιοι φορείς αδυνατούν να ολοκληρώσουν διαδικασίες διότι τα κτίριά τους χαρακτηρίζονται «αυθαίρετα»! Όχι διότι κτήστικαν παράνομα αλλά πολλά από αυτά έχουν κτιστεί όχι ως κτίρια αλλά ως δημόσια έργα, ως στρατιωτικά, με ειδικές ρυθμίσεις κλπ, οπότε δεν καλύπτουν τις προϋποθέσεις της πολεοδομικής νομοθεσίας όπως οι καλύψεις γηπέδων, οι αποστάσεις, η θέση τους στο οικόπεδο, η ύπαρξη κανονικής οικοδομικής άδειας με πλήρεις μελέτες κλπ. Ακόμη, εκατοντάδες κτίρια στην ελληνική επαρχία κυρίως που έχουν χτιστεί την περίοδο 1950-1980, οπότε άλλαξαν και οι κανονισμοί κτιρίων προς το πιο σύγχρονο, δεν έχουν τις μελέτες αλλά και τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται σε νεότερα κτίρια και με βάση τη νομοθεσία. Αυτό οδηγεί στον πολεοδομικό χαρακτηρισμό τους ως «αυθαίρετα» ενώ βασικό στοιχείο για οποιαδήποτε χρηματοδότηση προς δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα από κοινοτικούς πόρους είναι η νομιμότητα της εγκατάστασης στην οποία γίνεται μια επένδυση που χρηματοδοτείται.
Οι Δήμοι Βόλβης και Λαγκαδά είναι χαρακτηριστική περίπτωση. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, οι ΟΤΑ αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα ειδικά με τα παλαιότερα σχολεία αλλά και τα δημοτικά ακίνητα που έχουν κτιστεί προ της δεκαετίας του 2000. Για παράδειγμα ο Δήμος Βόλβης έχει κάνει γνωστό ότι επιθυμεί να εντάξει 15 δημοτικά κτίρια, 9 σχολεία και 6 άλλα δημοτικά ακίνητα, είτε σε ΕΣΠΑ είτε στο πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ για την ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτιρίων που σύντομα ξεκινά αλλά αυτό δεν θα είναι εφικτό επειδή με βάση τις επιθεωρήσεις μηχανικών τα κτίρια αυτά σήμερα χαρακτηρίζονται από την πολεοδομική νομοθεσία ως μη νομίμως υφιστάμενα (άρα αυθαίρετα…) καθώς έχουν χτιστεί στο παρελθόν με ειδικές διατάξεις και προβλέψεις, δεν έχουν το πλήθος των μελετών και προϋποθέσεων που υπάρχουν σήμερα στην πολεοδομική νομοθεσία άρα δεν είναι δυνατόν να ενταχθούν στο πρόγραμμα.
Ακόμη, στη «γειτονική« Ασπροβάλτα αντίστοιχο πρόβλημα έχει το ίδιο το Δημαρχείο της περιοχής!
Αλλά και στην Κρήτη, όπως και σε ολόκληρη την Ελληνική Περιφέρεια, τα πράγματα δεν είναι καλύτερα. Για παράδειγμα, όπως είχε αποκαλύψει εγκαίρως το Economix, στα Χανιά το τοπικό ΤΕΕ έκανε πριν λίγα χρόνια μια σύμβαση με τον Δήμο για την ακίνητη περιουσία του και αφού εξετάστηκαν 69 ακίνητα ανακαλύφθηκε ότι όλα τα σχολεία, με βάση τον ορισμό του νόμου, θα πρέπει να χαρακτηριστούν ως αυθαίρετα!
Η μόνη λύση που έχει προτείνει επανειλημμένως το ΤΕΕ είναι να συνεχίσει να υπάρχει η δυνατότητα δήλωσης κτιρίων κατηγορίας 5, μέσα από το νέο θεσμό της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου.
Όχι μόνο ανακαινίσεις άλλα και ενισχύσεις προς Δήμους και φορείς
Το πρόβλημα με την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση σε δημόσιους φορείς που τα κτίριά τους δεν έχουν χαρακτηρισμό ως νομίμως υφιστάμενο είναι πολύ μεγαλύτερο από το ζήτημα της ανακαίνισης. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές που μίλησαν στην ιστοσελίδα μας, τεράστιο ζήτημα αντιμετώπισαν τους προηγούμενους μήνες πολλοί δημόσιοι φορείς που κάνουν έργα συντήρησης ή αναθέτουν υπηρεσίες και μελέτες για την ακίνητη περιουσία τους, με κοινοτικούς πόρους. Για παράδειγμα, το ΑΠΘ δεν μπορούσε να προχωρήσει διαγωνισμό καθαριότητας διότι απαιτούνταν στοιχεία νομιμότητας των κτιρίων. Τουλάχιστον δύο άλλα πανεπιστήμια, παλαιότεροι χώροι των οποίων έχουν χτιστεί ως δημόσια έργα, προσπαθούν να ξεμπλέξουν το κουβάρι των απαιτήσεων της πολεοδομικής νομοθεσίας τους τελευταίους μήνες και αδυνατούν, ενώ έχουν να απορροφήσουν πόρους για έργα και μελέτες. Ο υφυπουργός Νίκος Ταγαράς έφερε πριν λίγες ημέρες ρύθμιση στη Βουλή όπου εξαιρεί την υποχρέωση κατάθεσης βεβαίωσης μηχανικού από όλες τις συμβάσεις έργων και μελετών του δημοσίου του νόμου 4412, ώστε να αντιμετωπίσει, εν μέρει, το ζήτημα, ειδικά για μη κτιριακά έργα και μελέτες, αλλά το πρόβλημα στο σύνολό τους εκκρεμεί ακόμη. Η κυβέρνηση επείγεται να ρυθμίσει οριστικά το ζήτημα διότι πλέον αποτελεί και οικονομικό πρόβλημα, αφού επηρεάζονται οι απορροφήσεις κοινοτικών πόρων.