Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων ΜΕΑ
Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων ΜΕΑ

Tους περιβαλλοντικούς όρων (ΑΕΠΟ) για την μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων (ΜΕΑ) Δυτικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ενέκρινε το υπουργείο Περιβάλλοντος, γεγονός που ανοίγει το δρόμο για τη δημοπράτηση της ΣΔΙΤ ύψους 118 εκατ. ευρώ.

Το έργο αφορά την κατασκευή και λειτουργία των ακολούθων επιμέρους έργων:

α) Μονάδα επεξεργασίας μη επικινδύνων αποβλήτων (ΜΕΑ) ονομαστικής (μέγιστης) δυναμικότητας περί τους 276.000 τόνων/έτος υπολειμματικών σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ), με εκτιμώμενες πραγματικές εισροές αποβλήτων περί τους 262.700 τόνων /έτος.

β) Μονάδα επεξεργασίας προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) (2η και 3η Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) Δυτικού Τομέα) ονομαστικής δυναμικότητας 35.000 τόνων /έτος.

γ) Τμήμα Αξιοποίησης Βιοαερίου, που θα αξιοποιεί το παραγόμενο βιοαέριο από το τμήμα αναερόβιας χώνευσης της ΜΕΒΑ για την κάλυψη των θερμικών αναγκών της ΜΕΑ.

δ) Τις απαραίτητες υποστηρικτικές υποδομές και συνοδά έργα, όπως Εγκατάσταση Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (ΕΕΥΑ).

Το έργο χωροθετείται πλησίον του ΧΥΤΑ Μαυροράχης 2, σε απόσταση περί τα 2,8km νοτιο-ανατολικά του ΧΥΤΑ Μαυροράχης, στη Δημοτική Ενότητα Λαχανά του Δήμου Λαγκαδά, της Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σε 300 στρέμματα. Οι εγγύτεροι οικισμοί στη θέση είναι το Εξαμίλι και η Άσσηρος.

Ποιες περιοχές θα εξυπηρετεί

Το έργο θα εξυπηρετεί όσον αφορά στα υπολειμματικά σύμμεικτα, τους ακόλουθους Δήμους της Θεσσαλονίκης που παράγουν το 64% των σύμμεικτων αστικών αποβλήτων της Π.Ε. Θεσσαλονίκης:

α) Δ.Αμπελοκήπων – Μενεμένης, β) Δ. Βόλβης, γ) Δ. Δέλτα, δ) το 60% του Δ. Θεσσαλονίκης, ε) Δ. Κορδελιού – Ευόσμου, στ) Δ. Λαγκαδά, ζ) Δ. Νεάπολης – Συκεών, η) Δ. Παύλου Μελά, θ) Δ. Χαλκηδόνος, ι) Δ. Ωραιοκάστρου, καθώς και τους Δήμους των Π.Ε. Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας και τον Δήμο Παιονίας από την Π.Ε. Κιλκίς.

Όσον αφορά στα βιοαπόβλητα, τους Δήμους Βόλβης, Λαγκαδά, Νεάπολης – Συκεών, Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Παύλου Μελά και το 35% του πληθυσμού του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Δυνητικά και αναλόγως της τεχνολογικής ικανότητας επεξεργασίας το έργο μπορεί να επεξεργάζεται και τα υπολείμματα διαχείρισης άλλων εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας (ΚΔΑΥ, μονάδες επεξεργασίας βιοαποβλήτων), όπως και τα υπολείμματα των ΚΔΑΥ Π.Ε. Πιερίας, Πέλλας, Ημαθίας και Δυτικής Θεσσαλονίκης (εκτίμηση 15% έκαστο), τα υπολείμματα των μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων των Π.Ε. Πιερίας, Πέλλας, Ημαθίας και Δυτικής Θεσσαλονίκης (εκτίμηση 10% έκαστο).

Δευτερογενή καύσιμα

Εκτός από την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών από σύμμεικτα ΑΣΑ, μέσω κατάλληλων διαχωριστών (οπτικών, μαγνητικών, βαλλιστικών κ.ά.), η μονάδα θα παράγει δύο είδη απορριμματογενών καυσίμων μετά από βιολογική και θερμική ξήρανση των αποβλήτων για την απομάκρυνση της υγρασίας. Πρόκειται δηλαδή, για καύσιμο μέσης κατώτερης θερμογόνου αξίας ≥15 ΜJ/ κιλό και για καύσιμο μέσης κατώτερης θερμογόνου αξίας ≥5 ΜJ/ κιλό.

Επίσης, θα παράγει κομπόστ υψηλής ποιότητας από προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα, βιοαέριο και κομπόστ τύπου Α.