Επτά στους δέκα δήμους έσπευσαν να πάρουν χρήματα από το Πράσινο Ταμείο του ΥΠΕΝ για τα σχέδιά τους που αφορούν το πού θα εγκατασταθούν φορτιστές για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, για τα οποία εκτιμάται ότι σταδιακά θα αυξηθεί η χρήση τους τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πράσινου Ταμείου, 252 Δήμοι αξιοποίησαν τα κονδύλια  συνολικού ύψους 11.475.452,15 ευρώ όταν ο συνολικός αριθμός των Δήμων ανέρχεται σε 332. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ρπόγραμμα αρχικά είχε προϋπολογισμό μόλις 5,4 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2020-2021. Επίσης, σύμφωνα με το Πράσινο Ταμείο, αιτήσεις υπέβαλλαν 270 Δήμοι – άρα 18, εντέλει απορρίφθηκαν.

Επομένως προκύπτει ότι 80 Δήμοι δεν έδειξαν ενδιαφέρον για το πρόγραμμα, δεν τα κατάφεραν ή το αγνοούσαν, με αποτέλεσμα να περιμένουν τον πιθανό δεύτερο κύκλο του προγράμματος.

Το πρόγραμμα είχε ξεκινήσει πέρυσι, με τον Πρόεδορ του Πράσινου Ταμείου Στάθη Σταθόπουλου να δηλώνει «με το Πρόγραμμα για την εκπόνηση των Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων, υποστηρίζουμε με πράξεις την πολιτική του Υπουργείου να μπει η ηλεκτροκίνηση στη ζωή των πολιτών καθώς εξασφαλίζουμε στους Δήμους της χώρας ένα ακόμα χρηματοδοτικό εργαλείο.»

Πράσινο Ταμείο: Πρόσκληση στους Δήμους για Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

Σημειώνεται ότι σε ορισμένα μικρά νησιά (Άγιος Ευστράτιος, Αστυπάλαια, πιθανώς Χάλκη, και ίσως ορισμένα ακόμη) που θα οριστούν ως «πράσινα νησιά» με βάση αντίστοιχη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία και στα οποία προωθείται ένα συνολικό σχέδιο ενεργειακής αυτονομίας, τα σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων περιλαμβάνονται στην ευρύτερη στρατηγική, την οποία αναλαμβάνουν οι φορείς που προωθούν τη δράση, όπως για παράδειγμα στην Αστυπάλαια η Volkswagen.

Όσον αφορά τους Δήμους που εντάχθηκαν στη χρηματοδοτική δράση του Πράσινου Ταμείου, υπάρχουν ενδιαφέροντα στοιχεία.

Στην Αττική 63 δήμοι μοιράστηκαν 3.239.200 ευρώ, ακολουθεί η  Κεντρική Μακεδονία με 37 Δήμους λαμβάνοντας το ποσό του 1.176.542,5 ευρώ, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με 791.120 ευρώ, η Θεσσαλία με 20 Δήμους με 892.000 ευρώ, η Στερεά Ελλάδα με 19 Δήμους και 828.320 ευρώ, η Δυτική Ελλάδα με 14 Δήμους και 617.280 ευρώ, η Κρήτη  για 20 Δήμους που μοιράζονται 782.000 ευρώ. Στο Νότιο και Βόρειο Αιγαίο συμπεριελήφθησαν 21 Δήμοι και χορηγήθηκε το ποσό των 800.000 ευρώ. Αντίστοιχες  χορηγήσεις έλαβαν Δήμοι( 18) στην Πελοπόννησο, των Ιονίων Νήσων (9) η Δυτική Ελλάδα (14) και η Ήπειρος με 7 δήμους.

Τα ποσά που έλαβαν οι δήμοι κυμαίνονται σε μεγάλο εύρος, ανάλογα με το μέγεθός τους, τις ανάγκες τους και την τεκμηρίωση που υπέβαλαν στο Πράσινο Ταμείο.

Πάντως  το ΥΠΕΝ  έσπευσε να μοιράσει το κονδύλι πριν ακόμη οριοθετηθούν οι κανόνες  του ίδιου του υπουργείου για του που θα εγκατασταθούν οι φορτιστές  για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι χθες το αρμόδιο υπουργείο εξέδωσε  την σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο για την εφαρμογή των «Τεχνικών Οδηγιών τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)».

Διαβάστε εδώ το ρεπορτάζ του economix με ολόκληρο το κείμενο της εγκυκλίου:

Σταθμοί Φόρτισης Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων: οδηγίες ΥΠΕΝ σε δήμους για τη χωροθέτηση – ΟΛΟ το κείμενο

Πιο αναλυτικά ως  «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» ορίζεται το πρόγραμμα χωροθέτησης δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Η/Ο κανονικής ισχύος (ήτοι AC ή DC συσκευές ισχύος 3,7 kW έως 22 kW) ή υψηλής ισχύος (AC ή DC συσκευές ισχύος >22kW) και θέσεων στάθμευσης Η/Ο, που εκπονείται από τους δήμους εντός των διοικητικών τους ορίων.

Συγκεκριμένα, η κατάρτιση των ΣΦΗΟ αφορά σε χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και κατάλληλων συσκευών που επιτρέπουν φόρτιση Η/Ο κανονικής ή υψηλής ισχύος σε τουλάχιστον:

  • Υφιστάμενους υπαίθριους ή στεγασμένους δημοτικούς χώρους στάθμευσης,
  • Υφιστάμενες παρόδιες θέσεις στάθμευσης, ελεύθερες και ελεγχόμενης στάθμευσης, (πολεοδομικά κέντρα των δήμων, περιοχές αυξημένης επίσκεψης, πυκνοδομημένες αστικές περιοχές),
  • Νέους υπαίθριους/στεγασμένους χώρους στάθμευσης ή παρόδιες θέσεις στάθμευσης που χωροθετούνται με σκοπό την εγκατάσταση σημείων φόρτισης Η/Ο,
  • Τερματικούς σταθμούς και σε επιλεγμένα σημεία των δημοτικών και αστικών συγκοινωνιών,
  • Χώρους εξυπηρέτησης τουριστικών λεωφορείων, Χώρους εξυπηρέτησης Η/Ο τροφοδοσίας,
  • Υφιστάμενα και νόμιμα καθορισμένα σημεία στάσης ή στάθμευσης (πιάτσες) Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ, (1η θέση Η/Ο ανά 5 θέσεις στάθμευσης),
  • Χώρους στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ.

Πέραν των ανωτέρω, δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης Η/Ο δύνανται να χωροθετηθούν και σε δημοτικές εγκαταστάσεις, πέραν των υποχρεωτικά προβλεπόμενων βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Η κατάρτιση των Σ.Φ.Η.Ο. υποστηρίζει την διείσδυση της ηλεκτροκίνησης στους Δήμους, ούτως ώστε η εγκατάσταση των απαραίτητων σημείων επαναφόρτισης Η/Ο να γίνει με ισορροπημένο τρόπο εντός των διοικητικών ορίων κάθε Δήμου, δημιουργώντας ένα δίκτυο ολοκληρωμένο και χρηστικό, με στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών καθώς και των επισκεπτών και των σχετικών υπηρεσιών.

Ο ρόλος των δημόσιων σταθμών φόρτισης στην προώθηση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων