Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Την ανάγκη αλλαγής του μοντέλου της κρατικής διοίκησης στην Ελλάδα υπογράμμισε την Πέμπτη ο καθηγητής Οικονομικών, Χρίστος Πισσαρίδης, μιλώντας στο 2ο συνέδριο της Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Ο ίδιος δήλωσε πως το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η οικονομία είναι χαμηλή συμμετοχή των παραγωγικών συντελεστών (εργασία, κεφάλαιο) και η χαμηλή παραγωγικότητα.

Χαμηλές είναι και οι επιδόσεις της Ελλάδας στην καινοτομία, τόνισε.

Η αποτελεσματικότητα του κοινωνικού κράτους δεν είναι ικανοποιητική, σημείωσε ο ίδιος.

Χρειάζεται μία καθολική πολιτική, η οποία θα συνδυάζει διάφορες μορφές που συμπληρώνει η μία την άλλη. Για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να δώσουμε τη θέση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τι ρόλο θα παίξει το κράτος και ο ιδιωτικός τομέας στην οικονομία.

Στις σχετικές συζητήσεις που γίνονται στην Ελλάδα, παρατηρούνται κάποιες παρανοήσεις, τόνισε.

Η Ελλάδα πρέπει να διαμορφώσει ένα σύστημα διοίκησης που να είναι συναφές με εκείνο της ενιαίας αγοράς, ανέφερε ο Κύπριος οικονομολόγος.

Υπάρχουν μικρές χώρες προς μίμηση, όπως πχ η Ολλανδία, η Δανία κ.τ.λ., λαμβάνοντας φυσικά υπόψιν και τα ελληνικά δεδομένα και τη γεωγραφική θέση, την πολιτιστική κληρονομία της, τις πρώτες ύλες.

Η Ελλάδα έχει απίστευτες προοπτικές στην περιβαλλοντολογική πολιτική, δήλωσε ο κ. Πισσαρίδης.

Πρέπει να υποστηρίξουμε το κοινωνικό κράτος, τόνισε ο ίδιος. Γι΄ αυτό χρειάζεται μία καλή δημόσια διοίκηση.

Το κράτος ασφαλίζει, προσφέρει ένα περιβάλλον, στο οποίο μπορεί να αναπτυχθεί η ιδιωτική πρωτοβουλία στις ευέλικτες αγορές.

Το σύστημα αυτό, στην Ευρώπη, λέγεται flexicurity που σημαίνει ευελιξία στις αγορές και ασφάλεια από το κράτος. Σ΄ αυτό το περιβάλλον αναπτύσσεται η καινοτομία και επιχειρήσεις υψηλής παραγωγικότητας, όπως βλέπουμε σε χώρες όπως η Ολλανδία και οι σκανδιναβικές χώρες.

Τα προγράμματα κατάρτισης είναι σημαντικά, σύμφωνα με τον κ. Πισσαρίδη. Επίσης, πρέπει να στηριχθούν οι οικογένειες. Και αυτά να γίνουν με μία φορολογία που δίνει κίνητρα και όχι αντικίνητρα, επισήμανε. Χρειάζονται περισσότερες εξαγωγές, καθώς η Ελλάδα έχει εξαγωγές στο μισό (ως ποσοστό του ΑΕΠ) σε σχέση με άλλες μικρές χώρες, τόνισε ο ίδιος.