Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στο θέμα των επιταγών εν μέσω πανδημίας, που απασχολεί ιδιαίτερα τον εμπορικό κόσμο, αναφέρεται ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών.

Συγκεκριμένα ο ΕΣΑ κάνει γνωστό πως: «Για το θέμα των επιταγών που ταλαιπωρεί το τελευταίο χρονικό διάστημα χιλιάδες συναδέλφους μας, σας ενημερώνουμε ότι λόγω συγκεκριμένων διαδικασιών που απαιτούνται για τη διασταύρωση των φορολογικών στοιχείων και την πλήρωση των προϋποθέσεων υπαγωγής, χρειάζεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα για την εφαρμογή του μέτρου.

Επισημαίνουμε ότι καλύπτονται με αναδρομική ισχύ όλα τα αξιόγραφα που έχουν εμφανιστεί από την 2η-1-2021 και μέχρι τη δημοσίευση του νόμου και δεν καταχωρίζονται στον «Τειρεσία», εάν εξοφληθούν εντός 75 ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους.

Ειδικότερα, με το νόμο 4772/5-2-2021 ορίστηκε το πάγωμα για 75 μέρες της πληρωμής των επιταγών που λήγουν μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου του 2021 και με την υπουργική απόφαση Α.1022/9-2-2021, καθορίζονται οι ΚΑΔ των κλειστών και των πληττόμενων επιχειρήσεων που εντάσσονται στη ρύθμιση, είτε:

– έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ’ εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης, με δραστηριότητα που εμπίπτει στους ΚΑΔ που αναφέρονται στην απόφαση.
– έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορονοϊού COVID-19, με δραστηριότητα που εμπίπτει στους ΚΑΔ που αναφέρονται στην απόφαση και εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο του 40% για την περίοδο Οκτωβρίου έως Δεκεμβρίου 2020, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο έτους 2019.
– ιδρύθηκαν μετά την 1η.1.2020, με δραστηριότητα που εμπίπτει στους ΚΑΔ, μη συνυπολογιζόμενου του κύκλου εργασιών τους.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δηλώσουν τα ακαθάριστα έσοδα τους για τους μήνες Οκτώβριο έως Δεκέμβριο 2020 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «My Business support» από τις 12 Φεβρουαρίου μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου.

Η διασταύρωση των φορολογικών στοιχείων και ο έλεγχος για την πλήρωση των προϋποθέσεων υπαγωγής, πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο από την ΑΑΔΕ. Ακολούθως, διαβιβάζονται προς τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών και τηρούν αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, συγκεντρωτικοί κατάλογοι με τα στοιχεία και πληροφορίες των δικαιούχων.

Η διαβίβαση των στοιχείων της αμέσως προηγούμενης παραγράφου γίνεται απευθείας από την ΑΑΔΕ μέσω ασφαλούς συστήματος μεταφοράς αρχείου. Ειδικά για πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα γίνεται μέσω της «Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ)».