Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Επιπλέον 55 επενδυτικά σχέδια εντάχθηκαν στη δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές».

Συγκεκριμένα, δημοσιεύθηκε, στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΣΠΑ, η 8η τροποποίηση της απόφασης ένταξης πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη επιπλέον πενήντα πέντε επενδυτικών σχεδίων δημόσιας δαπάνης 3.169.650,08 ευρώ.

Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 295.433.535,25 ευρώ