χωματερή, ταφή απορριμμάτων, διαχείριση αποβλήτων
χωματερή, ταφή απορριμμάτων, διαχείριση αποβλήτων
Πηγή Εικόνας: Tom Fisk - Pexels

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει ένα σημαντικό έργο για τη διαχείριση των απορριμμάτων στο Ηράκλειο, μετά την έγκριση της χρηματοδότησής του. Πρόκειται για τον εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης Μονάδας Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΠΑ) Ηρακλείου και τη μετεξέλιξή της σε Μονάδα Επεξεργασίας και Αξιοποίησης Απορριμμάτων (ΜΕΑ).

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 30.925.000 ευρώ, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», με δικαιούχο τον Ενιαίο Σύνδεσμο Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ).

Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο διαχείρισης απορριμμάτων που έχει γίνει ποτέ στο Ηράκλειο, καθώς και το σημαντικότερο στο πλαίσιο του Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας που σχεδιάζουν ο Δήμος Ηρακλείου και ο ΕΣΔΑΚ. O κεντρικός στόχος του είναι η μείωση του όγκου των αποβλήτων που θα θάβονται στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων και η αύξηση του ανακυκλώσιμου υλικού, καθώς και ανάκτηση και η επαναχρησιμοποποίηση των απορριμμάτων.

Για την ένταξη της ΜΕΑ στο Υ.Με.Περ.Α.Α. συζήτησαν το μεσημέρι στη Λότζια, ο δήμαρχος Ηρακλείου, ο περιφερειάρχης Κρήτης και ο πρόεδρος του ΕΣΔΑΚ. Αμέσως μετά τη συνάντηση, ο δήμαρχος Βασίλης Λαμπρινός δήλωσε σχετικά ότι η κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας και Αξιοποίησης Απορριμμάτων είναι ένα μεγάλο έργο το οποίο εντάσσεται στον ευρύτερο, οραματικό πλάνο μας για την δημιουργία Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας ενώ και ο πρόεδρος του ΕΣΔΑΚ, Ζαχαρίας Καλογεράκης, εξήγησε ότι η ένταξη αυτή συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς μειώνει σημαντικά τα απορρίμματα που θα καταλήγουν στους ΧΥΤΑ.