Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Με τυμπανοκρουσίες εξαγγέλλονται μέτρα ενίσχυσης ρευστότητας των επιχειρήσεων, εξαιτίας της πανδημίας και του lockdown της οικονομίας, αλλά για να φτάσει η πληττόμενη επιχείρηση στην πηγή να …πιεί νερό, πρέπει να περάσει πολλά γραφειοκρατικά εμπόδια που λειτουργούν ως κρησάρα που τους κρατά μακριά από την πολυπόθητη ρευστότητα που θα  τις κρατήσει όρθιες.  

Μέχρι σήμερα, έχει λειτουργήσει αποτελεσματικά μόνο η επιστρεπτέα προκαταβολή που φθάνει άμεσα στα ταμεία των επιχειρήσεων, ενώ τα υπόλοιπα προγράμματα εξαντλούν τη δυναμική τους στα πολλαπλά κριτήρια που εφαρμόζονται, με αποτέλεσμα να προκαλεί των αποκλεισμό των επιχειρήσεων που «καίγονται» για ρευστότητα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα προγράμματα των Περιφερειών όλης της χώρας, τα οποία στη θεωρία μοιράζουν εκατομμύρια ευρώ, αλλά στη πράξη τα κριτήρια ένταξης  μιας επιχειρήσεις μοιάζουν με έναν «Γολγοθά» που για τον ..ανέβει, η ενδιαφερόμενη  επιχείρηση ψάχνει μια εξειδικευμένη εταιρεία με το αζημίωτο φυσικά, που γνωρίζει την εγχώρια και την ευρωπαϊκή γραφειοκρατία.

«Δίπλα» από τα προγράμματα χρηματοδότησης ρευστότητας έχει στηθεί ένας συμβουλευτικός μηχανισμός υποβολής αιτήσεων που ζητάει αρχικά μια γενναία προκαταβολή για τη σύνταξη του φακέλου και, με τη συμφωνία, όταν έρθει η ώρα της εκταμίευσης, θα λάβουν επιπλέον αμοιβή από το προσφερόμενο πακέτο.

Με το καλημέρα, η επιχείρηση πρέπει να πληρώσει στον σύμβουλο που θα αναλάβει να διεκπεραιώσει την αίτηση, συγκεντρώνοντας όλα τα έγραφα.

Το κόστος της αίτησης κυμαίνεται από 350 έως 600 ευρώ, ανάλογα με τις προσδοκίες που διαμορφώνει ή ίδια η αίτηση.

Στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης πέφτει και το αίτημα του συμβούλου για προμήθεια από 1% έως 5%, ανάλογα με τα χρήματα που θα εισπράξει η αιτούσα επιχείρηση.

Έτσι αρχίζει ο χορός των δεκάδων χιλιάδων ευρώ και ένας τζίρος γύρω από τα προγράμματα χρηματοδότησης, τα οποία στο τέλος της διαδρομής και της διαδικασίας παραμένουν ανέπαφα και αναξιοποίητα, διότι η πλειονότητα των επιχειρήσεων δεν πληροί τα κριτήρια ένταξης.

Ο …ντόρος χρηματοδότησης των επιχειρήσεων στην πράξη δημιουργεί έναν παράπλευρο τζίρο για τους συμβούλους και τι τίποτε περισσότερο, λένε ανώνυμοι επιχειρηματίες.

«Όλο λάδι… αλλά από τηγανίτα τίποτα» λέει ο θυμόσοφος λαός  

Η Περιφέρεια Αττικής έχει σε εξέλιξη αντίστοιχο πρόγραμμα χρηματοδότησης συνολικού  ύψους 200 εκατ. ευρώ εκ των οποίων έχουν διατεθεί μόλις τα 27 εκατ. ευρώ σε 1027 επιχειρήσεις. Οι αρμόδιοι, αντί να αλλάξουν τα κριτήρια της δράσης, μετέθεσαν την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων για τις 20 Νοεμβρίου.

Τα ποσά που θα δοθούν στις υποψήφιες εταιρείες ένταξης κυμαίνονται από 5.000 έως 50.000 ευρώ ,τα οποία δεν επιστρέφονται ως οφειλή. Είναι επιχορήγηση που δεν επιστρέφεται.

Πρόκειται για οικονομική βοήθεια προς στις πληττόμενες  επιχειρήσεις, η οποία όμως παραμένει στα χαρτιά. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ενισχύει τις επιχειρήσεις που  απασχολούν έως 20 εργαζόμενους. Να  σημειωθεί ότι ο αριθμός εργαζομένων είναι ένα από τα κριτήρια που δίνουν υψηλή βαθμολογία για τη χρηματοδότησή τους, αποκλείοντας ουσιαστικά το 80% των επιχειρήσεων που εμφανίζουν ως προσωπικό από 2 έως 3 άτομα.

Η ηλεκτρονική γραφειοκρατία  

Τα προγράμματα των Περιφερειών ξαναζωντανεύουν την γραφειοκρατία, η οποία από  έντυπη μορφή έχει μεταμορφωθεί σε άυλη, κάνοντας χρήση της τεχνολογίας.

1.Εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης από το TaxisNet (μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr) πρέπει να φαίνεται η ημερομηνία εκτύπωσης
2. Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση ή περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή σε εξυγίανση ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών
3.Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη σε πτώχευση, ή θέση σε αναγκαστική διαχείριση, ή θέση σε εξυγίανση ή σε παύση πληρωμών ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών.( Αποδεκτό για τον έλεγχο είναι το Γενικό Πιστοποιητικό (Μεταβολών από το ΓΕΜΗ)
4.Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (ετήσιος πίνακας προσωπικού) Ε4 (συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων αυτών) 2018 και 2019.
5.Συγκεντρωτική Κατάσταση Μισθοδοσίας έτους, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή/και τον λογιστή της επιχείρησης, στην οποία θα αποτυπώνεται αναλυτικά ο κάθε εργαζόμενος με τον αριθμό των ημερών που απασχολήθηκε και για τις δύο (2) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (2018 και 2019)
6. Έντυπα Ε3 με αριθμό Δήλωσης όπως παράγεται από την πλατφόρμα συστημάτων (ηλεκτρονική υποβολή) και για τις δύο (2) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (2018 και 2019)
7. Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α .έντυπο Φ2 του 2ου τριμήνου του 2019 και το αντίστοιχο του  2020. Ειδικά για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο με αριθμό Δήλωσης και αν έχουν υποβάλλει τροποποιητικές, και αυτές
8. Φορολογική Ενημερότητα ή Βεβαίωση Οφειλών της επιχείρησης από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι υπόχρεη σε ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης (ή μια εκτύπωση οφειλών της επιχείρησης (στοιχεία οφειλών εκτός ρύθμισης) μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr)

Επιπλέον ζητείται:

Το καταστατικό ή  έγγραφο στο οποίο να φαίνονται οι μέτοχοι και το ποσοστό συμμετοχής τους  και ο νόμιμος εκπρόσωπος.
Τα στοιχεία των μετόχων (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΑΔΤ

Επίσης δήλωση αν έχει λάβει κάποια από τις ακόλουθες ενισχύσεις:

1)Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19,
2) Επιστρεπτέα προκαταβολή
3) Εγγυήσεις Νέων Δανείων Κεφαλαίων Κίνησης για Μικρομεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις.