Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τη συμμετοχή της σε κοινοπραξία κορυφαίων εταίρων από την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα, τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα και την αυτοδιοίκηση για τη σύσταση Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας της περιφέρειας Αττικής, ανακοίνωσε η Ελληνική Εταιρία Συμμετοχών και Περιουσίας (υπερταμείο), σε συνέχεια της πρωτοβουλίας να δημιουργήσει το Δίκτυο Καινοτομίας των θυγατρικών της.

Ακολουθώντας βέλτιστες πρακτικές διεθνώς, ο Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας στοχεύει στην εφαρμογή προηγμένων ψηφιακών λύσεων για τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων αλλά και του δημόσιου τομέα, με ενεργειακά αποδοτικό τρόπο και σύμφωνα με την τάση Βιομηχανία 4.0. Στόχος της ΕΕΣΥΠ παραμένει η προώθηση υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, η ενίσχυση της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών από τους καταναλωτές, καθώς και η σύνδεση της καινοτομίας με την σύγχρονη επιχειρηματικότητα.

Ο Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας παρουσιάζει μοναδικές ευκαιρίες για τις εταιρείες του υπερταμείου και πολλούς κλάδους της οικονομίας που δραστηριοποιούνται, εκτός από την ανάπτυξη βασικών ψηφιακών υποδομών (π.χ. για τη συλλογή επιχειρησιακών δεδομένων) ή λύσεων βασικού αυτοματισμού. Προχωρά στην πράξη ένα βήμα παραπάνω, στοχεύοντας στην ενσωμάτωση της Ψηφιακής Νοημοσύνης σε βιομηχανικές, διοικητικές και επιχειρησιακές λειτουργίες μέσω μικρής κλίμακας πεδίων δοκιμών ή προσομοιώσεων και της παροχής προηγμένων τεχνικών υποδομών και εμπειρογνωμοσύνης στους θεματικούς τομείς Ενέργεια και Περιβάλλον, Αλυσίδα Εφοδιασμού και Κινητικότητα, Πολιτισμός και Τουρισμός.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Κόμβου, που προβλέπεται να εφαρμόσει την ιδέα μιας έξυπνης περιοχής για την Αττική επεκτείνοντας την προσέγγιση της Έξυπνης Πόλης, η ΕΕΣΥΠ αναλαμβάνει:

*την εκπροσώπηση των θυγατρικών της και τη δικτύωσή τους με το οικοσύστημα καινοτομίας σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,

*τη συμμετοχή σε σχεδιασμό και δοκιμαστική υλοποίηση λύσεων πριν την επένδυση σε τομείς όπως η παροχή υπηρεσιών ηλεκτροδότησης /ύδρευσης /αποχέτευσης, συγκοινωνιών και μεταφορών, εκθέσεων και συνεδρίων, πάρκων τροφίμων, αξιοποίησης ακινήτων,

*δράσεις εκπαίδευσης και ενίσχυσης ψηφιακών δεξιοτήτων,

*την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τις πηγές και τους τρόπους προσέλκυσης επενδύσεων στους ωφελούμενους από τον Κόμβο φορείς.