ΥΠΕΣ: Έρχεται παράταση για τα κενά ακίνητα
Τάκης Θεοδωρικάκος
ΥΠΕΣ: Έρχεται παράταση για τα κενά ακίνητα
Τάκης Θεοδωρικάκος
Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Έργα ύψους 130 εκατ. ευρώ για την περαιτέρω ενεργοποίηση του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης «Αντώνης Τρίτσης», εντάσσει το υπουργείο Εσωτερικών.

Όπως αναφέρεται σε σχετική απόφαση που υπέγραψε ο ΥΠΕΣ, Τάκης Θεοδωρικάκος, καλούνται οι Δήμοι και οι Περιφέρειες της χώρας, για την υποβολή προτάσεων, προκειμένου να ενταχθούν στο «Αντ. Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Πρόσκληση ΑΤ08

Στην Πρόσκληση ΑΤ08, με τίτλο: «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19» προβλέπεται η χρηματοδότηση δράσεων για:

· Πολιτική Προστασία – Ασφάλεια
· Κινητικότητα
· Υγεία – Πρόνοια
· Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
· Εκπαίδευση
· Πολιτισμό – Τουρισμό
· Διαχείριση στερεών αποβλήτων – Κυκλική Οικονομία
· Ενέργεια
· Επιχειρηματικότητα
· Αγροτικά

Στο πλαίσιο αυτό, και υπό τις εντεινόμενες πιέσεις της κλιματικής αλλαγής, καθώς και της πανδημίας του κορονοϊού, οι ευφυείς τεχνολογίες και δράσεις μπορούν να προσφέρουν πολυπληθή εργαλεία για την ασφάλεια και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, τη διευκόλυνση της επαφής αυτών με τις υπηρεσίες, αλλά και τη βιώσιμη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 130 εκατ. ευρώ.

Απώτερος σκοπός είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, μέσω της βέλτιστης αξιοποίησης των εργαλείων της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών. Η ενδυνάμωση της τοπικής κοινωνίας με τη χρήση της τεχνολογίας που σέβεται τις ιδιαιτερότητες και τον αυτοδιοικητικό χαρακτήρα των Δήμων και Περιφερειών της χώρας.

Παράλληλα, προωθείται η κοινωνική, οικονομική και πολιτική ένταξη των δημοτών χωρίς διακρίσεις, ενισχύοντας τη συμμετοχική Δημοκρατία και την ανοιχτή διακυβέρνηση στη λήψη των αποφάσεων.