Πηγή Εικόνας: pixabay

      Μια μεγάλη ευρωπαϊκή διάκριση έλαβε το Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών «Μίτος», του διαδικτυακού «νήματος» του υπουργείου Εσωτερικών που οδηγεί τους συναλλασσόμενους με το Δημόσιο στην… έξοδο από τον λαβύρινθο της γραφειοκρατίας, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

      Ο «Μίτος» τηρείται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα mitos.gov.gr, όπου πολίτες και επιχειρήσεις μπορούν να αναζητήσουν στάδια υλοποίησης κάθε διαδικασίας, φυσικά ή/και διαδικτυακά σημεία εξυπηρέτησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τον εκτιμώμενο χρόνο και το κόστος της διεκπεραίωσης.

      Πρόκειται για ένα συνεργατικό σύστημα στο οποίο 1.200 στελέχη της ελληνικής δημόσιας διοίκησης έχουν ως βασικό αντικείμενο την τυποποίηση και καταγραφή όλων των διοικητικών διαδικασιών, προκειμένου σε δεύτερο χρόνο να διαπιστωθεί σε ποιες περιπτώσεις είναι δυνατή η μείωση ή ακόμα και η κατάργηση δικαιολογητικών και διατυπώσεων. 

      Σκοπός της παρέμβασης είναι η ανάπτυξη ενός μοναδικού σημείου αναφοράς για όλες τις διαδικασίες του Δημοσίου με κύριους στόχους την καταγραφή, αποτύπωση και μοντελοποίηση των υφιστάμενων διαδικασιών των δημοσίων υπηρεσιών και των φορέων που εποπτεύουν, τη συνεχή επικαιροποίηση των διαδικασιών μετά από κάθε μεταβολή και τη δημιουργία μιας βάσης για την απλούστευση των διαδικασιών κατάργηση ή μείωση των απαιτούμενων βημάτων ή/δικαιολογητικών. 

      Οι κατηγορίες υπηρεσιών είναι παρόμοιες με τις υπηρεσίες του gov.gr, και συγκεκριμένα «Γεωργία και κτηνοτροφία», «Δικαιοσύνη», «Εκπαίδευση», «Επιχειρηματική δραστηριότητα», «Εργασία και ασφάλιση», «Οικογένεια», «Περιουσία και φορολογία», «Πολίτης και καθημερινότητα», «Πολιτισμός, αθλητισμός και τουρισμός», «Στράτευση», και «Υγεία και πρόνοια». 

      Η προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από τέσσερα χρόνια και έκτοτε βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη, έχει λάβει διεθνή εύσημα με τελευταία τη διάκριση «Ειδική Αναγνώριση» που απέσπασε στα βραβεία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για τη Δημόσια Διοίκηση 2023. 

      Η υφυπουργός Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη ανέφερε σε σχετική ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα ότι «η τιμητική αυτή αναγνώριση των προσπαθειών μας δικαιώνει την αμετάθετη προσήλωση στις απαραίτητες αλλαγές εντός του ελληνικού Δημοσίου, των περίπου 1.200 στελεχών και υπαλλήλων σε όλο το εύρος της Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίοι έχουν εμπλακεί σε αυτή την καθοριστική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης. Ταυτόχρονα όμως δημιουργεί πρόσθετο κίνητρο για τη συνέχιση της Εθνικής Πολιτικής Διοικητικών Διαδικασιών προς όφελος των πολιτών και της κοινωνίας».

      Δεν είναι η πρώτη φορά που ο «Μίτος» αποσπά μια διεθνή αναγνώριση. Τον Μάρτιο του 2023 είχε χαρακτηριστεί ως «καλή πρακτική» από τον ΟΟΣΑ στην έκθεση με τίτλο Effective Government Information Websites.

      Οι δημοσιευμένες διαδικασίες σήμερα έχουν φτάσει περίπου τις 3.300, ενώ περισσότερες από 200 διαδικασίες βρίσκονται σε τελικό ή ενδιάμεσο στάδιο ελέγχου και θα αναρτηθούν και αυτές όταν λάβουν την έγκριση.

      Φυσικά και νομικά πρόσωπα έχουν έγκυρη και αξιόπιστη πληροφόρηση για διαδικασίες που αφορούν μεταξύ άλλων για τα βήματα που απαιτούνται για την έκδοση και ανανέωση αδειών (από γάμου και οδήγησης έως ίδρυσης επιχείρησης και ανέγερσης οικοδομής), τη ρύθμιση οφειλών, τις αποζημιώσεις, τα συνταξιοδοτικά, τις εγγραφές (σε αγροτικά μητρώα, μαθητών και φοιτητών σε εκπαιδευτικά ιδρύματα κλπ), τις εσωτερικές διαδικασίες δημοσίου (άδειες, αποσπάσεις κλπ), καταγγελίες και την έκδοση πιστοποιητικών.

      Στόχος είναι έως το τέλος του έτους να έχουν «χαρτογραφηθεί» και να γίνουν προσβάσιμες στους ενδιαφερόμενους περί τις 4.000 διοικητικές διαδικασίες.

      Τα οφέλη του «Μίτου» έχουν σε μεγάλο βαθμό επιβεβαιωθεί, σύμφωνα με τον απολογισμό της πιο πρόσφατης Ετήσιας Έκθεσης του Παρατηρητηρίου Γραφειοκρατίας (2022), και συνοψίζονται στις:

▪     Τεκμηρίωση των διοικητικών διαδικασιών των καθ’ ύλην αρμοδίων δημόσιων φορέων και ενσωμάτωση του νομικού/κανονιστικού πλαισίου που τις διέπει

▪      Προτυποποίηση του κοινού τρόπου εκτέλεσης και παροχής της διαδικασίας σε όλες τις αρμόδιες για την παροχή της δημόσιες υπηρεσίες

▪      Αύξηση της διαφάνειας της δομής και του τρόπου εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών

▪      Βελτίωση επιπέδου εξυπηρέτησης των ωφελούμενων πολιτών, επιχειρήσεων, δημόσιων φορέων

▪      Συμβολή στην αύξηση της αξιοπιστίας των δημόσιων φορέων

▪      Αποκάλυψη των δυσλειτουργιών-πολύπλοκων σημείων που μπορούν να οδηγήσουν σε διαδικασία απλούστευσης και κατάργηση ανενεργών διαδικασιών

▪      Μείωση εργατοωρών των υπαλλήλων των αρμόδιων υπηρεσιών για επικοινωνία με τους πολίτες και για επίλυση αποριών

▪      Διευκόλυνση πρόσβασης των πολιτών στα κατάλληλα κανάλια παροχής κάθε υπηρεσίας (ψηφιακά ή με φυσική παρουσία).

      Η διακυβέρνηση του «Μίτου» στηρίζεται στη στενή συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Εσωτερικών, του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.), εποπτευόμενου φορέα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των καθ’ ύλην αρμοδίων θεσμικών φορέων, οι οποίοι έχουν την υποχρέωση καταχώρισης και επικαιροποίησης των διαδικασιών αρμοδιότητάς τους.