Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων μέσω Airbnb
Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων μέσω Airbnb
Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων μέσω Airbnb
Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων μέσω Airbnb
Πηγή Εικόνας: john tekeridis στο pexels

Ανοδικά κινήθηκαν οι αφίξεις επισκεπτών στα συλλογικά καταλύματα σύντομης διαμονής της Ελλάδας για το 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας Συλλογικών Καταλυμάτων Σύντομης Διαμονής (Ενοικιαζόμενα Δωμάτια), παρατηρείται αύξηση τόσο στις αφίξεις όσο και στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών κατά 8,4% και 4,9% αντίστοιχα, κατά το έτος 2019 σε σχέση με το έτος 2018. Αντίθετα μείωση παρατηρείται κατά το ίδιο διάστημα στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις των ημεδαπών κατά 7,8% και 7,6% αντίστοιχα.

Από τα στοιχεία της έρευνας κατά Περιφέρεια παρουσιάζεται σημαντική αύξηση, κατά απόλυτες τιμές των αφίξεων, στις Περιφέρειες του Νοτίου Αιγαίου (κατά 6,7% στις αφίξεις και 2,2% στις διανυκτερεύσεις), της Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 6,7% στις αφίξεις και 8,9% στις διανυκτερεύσεις) και της Ηπείρου (κατά 12,3% στις αφίξεις και 15,9% στις διανυκτερεύσεις).

Το μεγαλύτερο μερίδιο των αφίξεων και διανυκτερεύσεων των αλλοδαπών στα καταλύματα σύντομης διαμονής κατά το 2019 αναλογεί σε τουρίστες με χώρα μόνιμης διαμονής την Ευρώπη (87,1% των αφίξεων και 93,1% των διανυκτερεύσεων) με σημαντική συμβολή από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (69,2% των αφίξεων και 73,3% των διανυκτερεύσεων).

Τη μεγαλύτερη συμμετοχή με βάση τις αφίξεις κατέχει το Ηνωμένο Βασίλειο (15,4% των αφίξεων και 18,3% των διανυκτερεύσεων), η Γερμανία (9,7% των αφίξεων και 8,9% των διανυκτερεύσεων), η Ιταλία (7,5% των αφίξεων και 7,0% των διανυκτερεύσεων) και η Γαλλία (6,5% των αφίξεων και 4,3% των διανυκτερεύσεων).

Από τις λοιπές χώρες της Ευρώπης τη μεγαλύτερη συμμετοχή παρουσιάζουν η Σερβία (8,1% των αφίξεων και 10,5% των διανυκτερεύσεων) και η Ρωσία (4,0% των αφίξεων και 4,1% των διανυκτερεύσεων).

Από τη σύγκριση των στοιχείων της κίνησης καταλυμάτων σύντομης διαμονής, κατά χώρα μόνιμης διαμονής των τουριστών, του έτους 2019 έναντι του έτους 2018, σημαντική αύξηση των αφίξεων, κατά απόλυτες τιμές των αφίξεων, παρατηρείται, για τις χώρες της Ευρώπης από το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 8,7% στις αφίξεις και 4,5% στις διανυκτερεύσεις), τη Γερμανία (κατά 9,2% στις αφίξεις και 7,5% στις διανυκτερεύσεις), την Ιταλία (κατά 11,0% στις αφίξεις και 7,7% στις διανυκτερεύσεις) και τη Γαλλία (κατά 8,8% στις αφίξεις και 8,8% στις διανυκτερεύσεις).

Από τις υπόλοιπες ηπείρους, κατά απόλυτες τιμές των αφίξεων, αύξηση παρατηρείται από την Αμερική με σημαντική συμβολή από τις ΗΠΑ (αύξηση 20,0% στις αφίξεις και 18,9% στις διανυκτερεύσεις).