Πηγή Εικόνας: ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ

Μικρές παγίδες, αλλά και μεγαλύτερες, κρύβει η γραφειοκρατική διαδικασία, η οποία σε κάποιες περιπτώσεις έχει «καλές» προθέσεις, αλλά στην εξέλιξη της ζωής ορθώνονται ως προβλήματα τα οποία απαιτούν γενναίες αποφάσεις από την κορυφή της διοικητικής πυραμίδας.

Χθες, ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας έτεινε ευήκοα ώτα στα μικρά ζητήματα που του έθεσε η διοίκηση της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ για την καλύτερη λειτουργία των Οργανωμένων Βιομηχανικών Περιοχών, διευκολύνοντας την επιχειρηματική δράση των επιχειρήσεων. Ο διευθύνων σύμβουλος κ. Θάνος Ψαθάς έθεσε το ζήτημα της επιστροφής της  έκτασης σε μία Βιομηχανική Περιοχή που είχε πωληθεί σε επενδυτή και δεν προχώρησε στην ολοκλήρωση της επένδυσης σε διάστημα 5 ετών.

Όμως, με την ανατροπή των σχεδίων του αρχικού επενδυτή και τη μη αξιοποίηση της έκτασης από τον ίδιο, δεν μπορεί να επιστρέψει η γη στην ΒΙΠΕ αν δεν έχει πληρώσει ο μέχρι πρότινος υποψήφιος επενδυτής τον ΕΝΦΙΑ για την έκταση που είχε στην κατοχή του.

Η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ βρίσκεται δέσμια σε μία νέα μεταβίβαση της ίδιας έκτασης καθώς δεν έχει προσκομισθεί το πιστοποιητικό ότι έχει πληρωθεί ο ΕΝΦΙΑ.

Ο διαχειριστής της βιομηχανικής περιοχής δεν μπορεί να κλείσει την υπόθεση προχωρώντας στην αποπληρωμή του διότι δεν προβλέπεται από την υπάρχουσα νομοθεσία με συνέπεια να μένει αναξιοποίητη και είναι αδύνατον να μεταβιβαστεί σε κάποιον νέο επενδυτή διότι δεν  έχει πληρωθεί ο απαιτούμενος φόρος.

Ο υπουργός  Οικονομικών έδειξε κατανόηση στο θέμα και στο βραχυκύκλωμα που προκαλεί στην ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, αφήνοντας ανοικτό το θέμα να το αντιμετωπίσει καθώς δεν δημιουργεί κόστος για το Ελληνικό δημόσιο.