Μάτι
Μάτι
Μάτι
Μάτι
Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την αποξήλωση και απομάκρυνση αμιάντου στην Κινέττα και το Μάτι που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές στις 23 και 24 Ιουλίου του 2018 προκήρυξε το υπουργείο Υποδομών.

Ο διαγωνισμός έχει εκτιμώμενο προϋπολογισμό ύψους 620.000 ευρώ και θα πραγματοποιηθεί με κατεπείγουσες διαδικασίες, δεδομένου ότι πρόκειται για σημαντικό έργο για την υγεία των κατοίκων στις δύο περιοχές.

Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει δύο έτη από τότε που ξέσπασαν οι φονικές πυρκαγιές στην Κινέττα και το Μάτι από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 100 άνθρωποι, ο αμίαντος δεν έχει απομακρυνθεί ακόμα από αρκετά κτήρια στις δύο περιοχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται ως επί το πλείστον για αυθαίρετες κατασκευές που δεν είχαν τακτοποιηθεί στο παρελθόν και στις οποίες ολοκληρώθηκε ο έλεγχος πρόσφατα από τους επιθεωρητές περιβάλλοντος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι την παρούσα χρονική περίοδο, υπάρχει μικρός αριθμός κτηρίων, περίπου 11, τα οποία εκκρεμούν ως προς τον έλεγχο για ύπαρξη αμιάντου. Επιπλέον έλεγχοι για τον εντοπισμό αμιάντου θα διεξαχθούν όταν το υπουργείο Υποδομών θα αναλάβει την κατεδάφιση 50 κτηρίων που έχουν χαρακτηριστεί ως ασύμφορα επισκευής, ενώ ο ανάδοχος που θα προκύψει από το διαγωνισμό θα πρέπει να απομακρύνει τον αμίαντο και από όσα κτήρια αποδεσμευτούν από την εφαρμογή του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου.

Βασική προϋπόθεση για την απομάκρυνση του αμιάντου από τις ιδιοκτησίες για τις οποίες φέρει αρμοδιότητα το υπουργείο Υποδομών, είναι να έχει υποβληθεί από τον ιδιοκτήτη υπεύθυνη δήλωση. Από τις προηγούμενες συμβάσεις συνολικά έχουν ελεγχθεί 421 κτήρια. Σε 265 από αυτά βρέθηκαν υλικά αμιάντου τα οποία απομακρύνθηκαν.

Οι προδιαγραφές του διαγωνισμού

Η διαγωνιστική διαδικασία θα γίνει με διαδικασίες εξπρές, καθώς στις 24 Ιουλίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή προσφορών, ενώ μόλις έξι ημέρες αργότερα θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών που θα υποβάλουν οι υποψήφιοι.

Οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να αποδείξουν ότι διαθέτουν την κατάλληλη τεχνογνωσία σε ό,τι αφορά τη διαχείριση υλικών που περιέχουν αμίαντο, τα οποία είναι ιδιαίτερα τοξικά και επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία.

Σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού, οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής, επί ποινή αποκλεισμού:

  • Βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση δραστηριότητας που αφορά στην αφαίρεση και κατεδάφιση αμιάντου ή αμιαντούχων υλικών.
  • Άδεια συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων από το υπουργείο Περιβάλλοντος η οποία να περιλαμβάνει μονωτικά και δομικά υλικά που περιέχουν αμίαντο.
  • Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της εγκατάστασης για την αποθήκευση επικίνδυνων αποβλήτων, με σκοπό την προσωρινή τους παραμονή σε νόμιμο χώρο, μέχρι να οδηγηθούν στο εξωτερικό προς τελική διάθεση. Στην προκήρυξη του διαγωνισμού η ύπαρξη νόμιμου χώρου αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων και ελάχιστης αποθηκευτικής δυνατότητας 130 τόνων χαρακτηρίζεται «τεράστιας σημασίας», προκειμένου να απομακρύνονται καθημερινά τα απόβλητα από τις πληγείσες περιοχές και να μην εγκυμονούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.
  • Αποδεικτικό καταχώρησης του φορέα διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων που τηρεί το υπουργείο Περιβάλλοντος για τη συλλογή, αποθήκευση, μεταφορά και διασυνοριακή μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων.
  • Σύμβαση με νόμιμο τελικό αποδέκτη στο εξωτερικό, για την τελική διάθεση των αποβλήτων αμιάντου.
  • Έγγραφή συγκατάθεση στη διασυνοριακή μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων από το υπουργείο Περιβάλλοντος, για δομικά υλικά που περιέχουν αμίαντο.

Το βασικό κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης, η οποία θα έχει διάρκεια δύο ετών, είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής απόψεως βάσει τιμής.