ΙΙΒΕΑ
Το Ίδρυμα ιατροβιολογικών ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών
ΙΙΒΕΑ
Το Ίδρυμα ιατροβιολογικών ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών
Πηγή Εικόνας: ΙΙΒΕΑΑ

Πρωτόφαντο είναι, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, το ενδιαφέρον που έχουν εκδηλώσει οι μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι της χώρας για δύο από μεγαλύτερα κτιριακά έργα που προωθούνται ως Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Το ισχυρό ενδιαφέρον σχετίζεται, όπως λένε όσοι γνωρίζουν, με το καλό προηγούμενο που έχουν δημιουργήσει αντίστοιχα έργα, όπως τα σχολεία που έχουν κατασκευαστεί μέσω ΣΔΙΤ. Καλό προηγούμενο επειδή ο ανάδοχος έχει εξασφαλισμένα έσοδα μέσω πληρωμών διαθεσιμότητας, αλλά κι επειδή το Δημόσιο παραχωρώντας την κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση (κτλ) μίας υποδομής, της οποίας η κατάσταση παραμένει σε πολύ καλό επίπεδο για όσο διάστημα διαρκεί η περίοδος παραχώρησης. Ειδάλλως, ενεργοποιούνται ρήτρες, οι οποίες μειώνουν τις πληρωμές διαθεσιμότητας προς τον ανάδοχο.

Τα έργα

Αυτό είναι το υπόβαθρο που εξηγεί το ενισχυμένο ενδιαφέρον του συνόλου σχεδόν των κατασκευαστικών ομίλων που εκδήλωσε χθες ενδιαφέρον για τις φοιτητικές εστίες, εκπαιδευτικες- ερευνητικές και λοιπές υποδομές του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ). Πρόκειται για ένα έργο 107 εκατ. ευρώ για το οποίο εκδήλωσαν ενδιαφέρον η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η Ελλάκτωρ, η Άβαξ, η κοινοπραξία Μυτιληναίος-ΑΤΕΣΕ, η Intrakat, η Αρχιρόδον και η Θεμέλη. Να διευκρινίσουμε ότι στο στάδιο αυτό βρισκόμαστε στην εκδήλωση ενδιαφέροντος. Θα ακολουθήσει η διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου και η κατάθεση δεσμευτικών προσφορών που τοποθετείται για του χρόνου.

Όπως έχει αναφέρει το Economix.gr  το έργο που θα υλοποιηθεί ως ΣΔΙΤ περιλαμβάνει:

-Στην Αλεξανδρούπολη, τέσσερα κτίρια φοιτητικών εστιών με συνολικό εμβαδόν 12.195 τ.μ. και δυναμικότητα 350 ατόμων, κτίριο σίτισης φοιτητών 3,777 τ.μ. για 1.500 άτομα και 12 πανεπιστημιακές κατοικίες 1.440 τ.μ.

-Στην Κομοτηνή, δύο κτήρια φοιτητικών εστιών 13.218 τ.μ., δυναμικότητας 350 ατόμων, χώρου σίτισης 6.000 τ.μ. για 2.500 φοιτητές και ξενώνα φιλοξενίας για 28 άτομα, 660 τ.μ. Όπως και 24 πανεπιστημιακών κατοικιών 2.880 τ.μ. και μίας κεντρικής βιβλιοθήκης συνολικού εμβαδού 17.000 τ.μ.

-Στη Ξάνθη, ένα κεντρικό κτίριο με εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα 15.000 τ.μ. Σημειώνεται ότι η περίοδος παραχώρησης είναι 30 χρόνια, ενώ η κατασκευαστική περίοδος είναι δύο έτη.

To project της Ακαδημίας Αθηνών

Το έτερο μεγάλο έργο, ύψους 71,8 εκατ. ευρώ, που προωθείται μέσω ΣΔΙΤ περιλαμβάνει την κατασκευή των κτηρίων έρευνας και παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών ιατρικής ακριβείας (εξατομικευμένης ιατρικής) του ιδρύματος ιατροβιολογικών ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ). Για το έργο εκδήλωσαν ενδιαφέρον οι εταιρείες ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Άκτωρ, Άβαξ, Ιντρακάτ και ΕΡΕΤΒΟ.

 Αυτό που θα κατασκευαστεί είναι ένα κέντρο έρευνας με προδιαγραφές που υπάρχουν σε αντίστοιχες εγκαταστάσεις σε Ευρώπη. Όπως και στο προηγούμενο ΣΔΙΤ θα ακολουθήσει η διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου και στη συνέχεια η κατάθεση δεσμευτικών προσφορών.

Το έργο αφορά στην ανέγερση και τον εξοπλισμό νέου κτιρίου παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών στον τομέα της εξατομικευμένης ιατρικής. Πρόκειται για εκσυγχρονισμένη κτιριακή εγκατάσταση υψηλών προδιαγραφών συνολικού ενδεικτικού εμβαδού 20.000 τ.μ. με σκοπό την επίτευξη δυναμικής συνέργειας μεταξύ ακαδημαϊκών και επιχειρηματικών φορέων προς νέες εφαρμογές. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις θα στεγάσουν τις πλέον εκσυγχρονισμένες εργαστηριακές υποδομές για την ανάπτυξη και προσφορά απολύτως εξιδεικευμένων ιατρικών υπηρεσιών εξατομικευμένης ιατρικής.  Το κτίριο θα βρίσκεται σε χώρο δίπλα στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του ΙΙΒΕΑΑ, ενώ θα ανακαινιστεί και το Λοβέρδειο κτίριο που βρίσκεται στο νοσοκομείο Σωτηρία και έχει παραχωρηθεί στο ΙΙΒΕΑΑ από την Περιφερειακή Διοίκηση της Υγείας, για τη δημιουργία μονάδας κλινικών μελετών πρωτοτύπων και γενοσήμων φαρμάκων, συνολικού εμβαδού 555 τ.μ.

Γιατί οι εταιρίες στρέφονται σε έργα ενεργειακής εξοικονόμησης