ΑΗΣ Μεγαλόπολης, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
ΑΗΣ Μεγαλόπολης, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
ΑΗΣ Μεγαλόπολης, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
ΑΗΣ Μεγαλόπολης, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Πηγή Εικόνας: gekterna

Επενδύσεις 3 δις ευρώ δρομολογεί η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το προσεχές διάστημα στους τομείς της καθαρής ενέργειας, της αποθήκευσης ενέργειας με αντλησοταμίευση, της ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο, των υποδομών και των έργων περιβάλλοντος και διαχείρισης απορριμμάτων. Ειδικότερα, 1,5 δισ. ευρώ θα κατευθυνθεί σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και αποθήκευσης ενέργειας, ενώ στην πρώτη γραμμή βρίσκονται η μονάδα φυσικού αερίου στην Κομοτηνή, η Σύμπραξη Δημόσιου -Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για τη διαχείριση απορριμμάτων Πελοποννήσου, όπως και έργα υποδομών, όπου την πρωτοκαθεδρία έχει το αεροδρόμιο στο Καστέλι Ηρακλείου Κρήτης. Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία  υπέγραψε τον περασμένο Φεβρουάριο τη Σύμβαση Παραχώρησης για το αεροδρόμιο στο Καστέλι, έργο που υλοποιεί σε κοινοπραξία με  την GMR Airports Limited  με ποσοστά 60% και 40% αντίστοιχα.

 Τα μεγέθη

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δημοσίευση η εταιρεία, τη χρήση του 2019 υπήρξαν  ενοποιημένες πωλήσεις 1,1 δισ. ευρώ, έναντι  1,4 δισ. ευρώ το 2018, με τη λειτουργική κερδοφορία να διαμορφώνεται σε 285,1 εκατ. ευρώ, έναντι 280,8 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 77,8 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 60,8 εκατ. ευρώ το 2018 (αύξηση κατά περίπου 28%), τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 55,7 εκατ. ευρώ έναντι 35,8 εκατ. ευρώ (αύξηση κατά 55%), ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε κέρδη 23,5 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 4,5 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Κατασκευές και παραχωρήσεις

Στον τομέα των κατασκευών, το κατασκευαστικό ανεκτέλεστο του ομίλου ανέρχεται σε 1,7 δις ευρώ, με τα σημαντικότερα έργα, που έχει αναλάβει ο όμιλος να αφορούν εκτός από την κατασκευή του νέου διεθνούς αερολιμένα Ηρακλείου στο Καστέλι Κρήτης, την έναρξη εργασιών στο νότιο κλάδο του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65), τη συμμετοχή στην ανακατασκευή του αεροδρομίου Tesla στο Βελιγράδι (Σερβία) και την ανάπτυξη του Καζίνο Κύπρου στη Λεμεσό, καθώς και σειρά άλλων έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η εταιρεία είχε κατασκευαστικό τζίρος για τρίτους περίπου 679,8 εκατ. ευρώ, έναντι 949 εκατ. ευρώ το 2018, ενώ η λειτουργική κερδοφορία διαμορφώθηκε στα 10,9 εκατ. ευρώ έναντι 32,1 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Στις παραχωρήσεις ο κύκλος εργασιών, ανήλθε σε 187 εκατ. ευρώ, έναντι 197 εκατ. ευρώ  την αντίστοιχη περίοδο του 2018, ενώ τα Κέρδη προ φόρων, τόκων, επενδυτικών, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων συμπεριλαμβανομένων  των  μη  ταμειακών  αποτελεσμάτων  (προσαρμοσμένο  EBITDA)  ανήλθαν  σε 103,6 εκατ. ευρώ, έναντι 92,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Στον τομέα της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 237,3 εκατ. ευρώ έναντι 216,3 εκατ. ευρώ το 2018, ενώ η λειτουργική κερδοφορία για τον όμιλο αυξήθηκε στα 178,9 εκατ. ευρώ, έναντι 156,6 εκατ. ευρώ το 2018. Οι εν λόγω αυξήσεις στα αποτελέσματα οφείλονται κυρίως στην είσοδο νέων αιολικών πάρκων στην παραγωγή.  Συνολικά, ο όμιλος έχει εγκατεστημένη ισχύ 1.387 MW στην Ελλάδα και στο  εξωτερικό, ενώ έχει  ήδη  εγκαταστήσει  607 MW  στην  Ελλάδα, 648,1 MW  στις Η.Π.Α., 102 MW στην Πολωνία και 30 MW στην Βουλγαρία.

Αγορά ακινήτων

Στα ακίνητα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην οικονομική έκθεση της εταιρείας, θα υιοθετηθεί ιδιαίτερα επιλεκτική στάση, ενώ τηρείται στάση αναμονής. Το 2019 ο κύκλος εργασιών του συγκεκριμένου τομέα διαμορφώθηκε σε 4,7 εκατ. ευρώ, έναντι 9,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018, με την μείωση να οφείλεται στην μη ύπαρξη εκμισθώσεων του εμπορικού κέντρου στη Σόφια, το οποίο λειτούργησε πλήρως μέσα στο 2018 και πωλήθηκε στο τέλος Δεκεμβρίου 2018 στην Prodea.