Ελληνικό-Καζίνο: Σήμερα συνεδριάζει η Επιτροπή Παιγνίων - μέχρι την Παρασκευή πιθανόν επίσημες ανακοινώσεις
Ελληνικό, LAMDA DEVELOPMENT
Ελληνικό-Καζίνο: Σήμερα συνεδριάζει η Επιτροπή Παιγνίων - μέχρι την Παρασκευή πιθανόν επίσημες ανακοινώσεις
Ελληνικό, LAMDA DEVELOPMENT
Πηγή Εικόνας: LAMDA DEVELOPMENT

Πρόκειται για τις πρόδρομες εργασίες με την κατεδάφιση υφιστάμενων κτιρίων, οι οποίες ωστόσο δεν σηματοδοτούν την υλοποίηση της συμφωνίας ανάθεσης, καθώς για αυτή απαιτείται η μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας Ελληνικό ΑΕ στην ανάδοχο εταιρεία, η καταβολή των 300 εκατ. ευρώ από την Lamda Development προς το υπουργείο Οικονομικών, η παραχώρηση της άδειας καζίνο στην κοινοπραξία Mohegan ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και να εκλείψουν οι αναβλητικές αιρέσεις που ακόμη υφίσταται.  

Η κυβέρνηση όμως φαίνεται να θέλει με την συμπλήρωση του ενός χρόνου να βάλει τις μπουλντόζες στο Ελληνικό ως δείγμα γραφής ότι «υλοποιεί ότι εξαγγέλλει», έστω και με καθυστέρηση.

Έτσι, το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε την διαπιστωτική πράξη για την έναρξη των εργασιών κατεδάφισης κτιρίων που βρίσκονται εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου  Κοσμά. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση «η διαπιστωτική πράξη εκδόθηκε εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων έναρξης των εργασιών και σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους στόχους της μεγάλης αυτής στρατηγικής επένδυσης.

Έτσι αποδεικνύεται έμπρακτα η σταθερή προσήλωση και η δέσμευση του οικονομικού επιτελείου στον εθνικό στόχο της επανεκκίνησης της οικονομίας.»

Η είσοδος της μπουλντόζας στην έκταση του Ελληνικού θα φέρει αρχικά υπεραξίες στην Intrakat του ομίλου Σωκράτη Κόκκαλης η οποία θα αναλάβει να υλοποιήσει το έργο της κατεδάφισης των κτισμάτων, ενώ ο λογαριασμός θα πληρωθεί από τη διοίκηση της Lamda Development και ανέρχεται σε μερικά εκατομμύρια ευρώ αφού το σχήμα που θα είναι εν τέλει η ιδιοκτήτρια εταιρεία της έκτασης δεν έχει ακόμη τα κεφάλαια για την ανάληψη του έργου.

Αναφορικά με τη διαδικασία παραχώρησης της άδειας του καζίνο Ελληνικού στην κοινοπραξία Mohegan ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αυτή αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά τις 3 Ιουλίου που θα εκδοθεί η οριστική απόφαση για την Hard Rock, που ακόμη διεκδικεί τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό εξαντλώντας όλα τα νόμιμα εργαλεία που προβλέπονται από την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, όπως είχε δηλώσει άλλωστε ότι θα κάνει. Νομικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι η απόφαση θα οριστικοποιήσει ή μη την ένταξη της στο διαγωνισμό.  

 Το σχέδιο αξιοποίησης του Ελληνικού σε 25 έτη με απλά λόγια

 Ο σχεδιασμός του Ομίλου για την αξιοποίηση του Ακινήτου περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

· 10.800 περίπου κατοικίες, σύμφωνα με τις ισχύουσες επιτρεπόμενες χρήσεις και υπολογίζοντας ένα μέσο μέγεθος κατοικίας 110 τ.μ. Στις εν λόγω κατοικίες περιλαμβάνονται τα ακόλουθα ψηλά κτίρια ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης: α) πύργος/συγκρότημα κατοικιών και μεικτών χρήσεων πλησίον του Μητροπολιτικού Πάρκου και β) πύργος κατοικιών στη μαρίνα.

· 1.000 περίπου δωμάτια 3 ξενοδοχείων, χωρίς να περιλαμβάνεται το ξενοδοχείο του IRC. Τα εν λόγω ξενοδοχεία αφορούν σε: α) πύργο ξενοδοχείου και λοιπών χρήσεων 600 δωματίων περίπου στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης που αποτελεί ψηλό κτίριο ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης, β) πολυτελές ξενοδοχείο (5 αστέρων) 270 δωματίων περίπου στη μαρίνα και γ) παραθαλάσσιο πολυτελές ξενοδοχείο 170 δωματίων περίπου.

 · 2 εμπορικά κέντρα.

· Μουσεία, πολιτιστικά κέντρα, αθλητικές εγκαταστάσεις στα οποία περιλαμβάνεται ένα πολυδύναμο κέντρο πολλαπλών λειτουργιών και εκδηλώσεων με πύργο παρατήρησης που αποτελεί ψηλό κτίριο ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης, ένα ενυδρείο – ερευνητικό κέντρο και ένα ιατρικό κέντρο.

· Λοιπές χρήσεις γραφείων και εμπορίου στις οποίες περιλαμβάνεται ένας πύργος γραφείων και λοιπών χρήσεων (μεικτής χρήσης) στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης που αποτελεί ψηλό κτίριο ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης.

· Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου και Αναψυχής, κοινόχρηστους χώρους και λοιπά έργα υποδομής. 

Ο ανωτέρω σχεδιασμός του Ομίλου δύναται να διαφοροποιηθεί αφού ληφθούν υπόψη η ανάπτυξη του Ακινήτου, όπως θα έχει διαμορφωθεί μετά την πρώτη πενταετία και τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς (σε βάθος της 25ετίας).

Σύμφωνα με την Εταιρία, η συνολική αξία που θα δημιουργηθεί από τις επενδύσεις καθ’ όλη τη διάρκεια αξιοποίησης του Ακινήτου, εκτιμάται ότι θα προέλθει κατά 58% από πωλήσεις  κατοικιών κατά 8% από την αποτίμηση των δύο εμπορικών κέντρων μετά την ολοκλήρωση και τη λειτουργία τους, κατά 6% από την αποτίμηση των ξενοδοχείων μετά την ολοκλήρωσή τους και κατά 28% από τη λειτουργική εκμετάλλευση ή πώληση λοιπών ακινήτων (περιλαμβανομένης και της προεξόφλησης μελλοντικών εσόδων του IRC).