Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Την διατήρηση των θαλασσοπουλιών στα ελληνικά ύδατα επιθυμεί το υπουργείο Περιβάλλοντος και για αυτό δίνει σχετική άδεια στην Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία προκειμένου να διεξαχθεί επιστημονική έρευνα. 

Σύμφωνα με την σχετική απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια, θα αφορά τα συγκεκριμένα είδη:

  Αιγαιόγλαρο (Larus audouinii) 

Θαλασσοκόρακα (Phalacrocorax aristotelis desmarestii)

  Αρτέμη (Calonectris diomedea) 

Μύχο (Puffinus yelkouan)

  Υδροβάτη (Hydrobates pelagicus melitensis)

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, «πρόκειται για πτηνά τα οποία είναι ανώτεροι θηρευτές με εξαιρετικά μεγάλη κινητικότητα, που περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους στη θάλασσα, ταξιδεύοντας συχνά εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι πληθυσμοί πολλών ειδών θαλασσοπουλιών μειώνονται ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη ομάδα πουλιών, αντιμετωπίζοντας ένα ευρύ φάσμα απειλών, τόσο στους χερσαίους τόπους αναπαραγωγής τους, αλλά και έξω στη θάλασσα. Έτσι, αποτελούν σημαντικότατους δείκτες της κατάστασης του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος. Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η αναγνώριση νέων αναπαραγωγικών αποικιών και η παρακολούθηση γνωστών αποικιών θαλασσοπουλιών, η καταγραφή της κατανομής τους και η εφαρμογή της τηλεμετρίας για την αναγνώριση θαλάσσιων Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά στην ανοιχτή θάλασσα».

Οι περιοχές που πρόκειται να διεξαχθεί η έρευνα περιλαμβάνουν τα νησιά και νησίδες:

  του Ευβοϊκού Κόλπου, της Κύμης και της Σκύρου 

του Σαρωνικού Κόλπου και της Γυάρου 

της Κάρπαθου & της Κάσου 

των Μικρών Κυκλάδων/Κέρου 

της Δονούσας 

της Αμοργού 

της Πάρου 

της Αστυπάλαιας 

των Φούρνων 

των Λειψών / Αρκιών 

της Σύμης 

της Θάσου 

του Κόλπου της Καβάλας

Η Έρευνα περιλαμβάνει την: 

Αφθονία και κατανομή θαλάσσιας ορνιθοπανίδας στις ελληνικές θάλασσες, ήτοι εφαρμογή μεθόδων απογραφής της ακτογραμμής και μεθοδολογία ESAS για την εκτίμηση των αναπαραγόμενων πληθυσμών των θαλασσοπουλιών, της κατανομής και πυκνότητας των θαλασσοπουλιών στον θαλάσσιο χώρο, γύρω από τις αποικίες τους αλλά και στις μεταναστευτικές στενωπούς, 

Τηλεμετρία, με τον εντοπισμό των περιοχών μετανάστευσης, ξεκούρασης & τροφοληψίας 

  Παρακολούθηση αναπαραγωγικής επιτυχίας και παραγωγικότητας, δηλ. απογραφή αναπαραγωγικών πληθυσμών και άμεση καταμέτρηση φωλιών και αναπαραγωγικών παραμέτρων πάνω στις αποικίες

Αξίζει να σημειωθεί ότι η άδεια ισχύει έως Οκτώβριο 2020, και είναι ανεξάρτητη από άδειες ή πιστοποιητικά, που τυχόν απαιτούνται από άλλες υπηρεσίες ή στρατιωτικές αρχές.

Πριν από τις εργασίες στο πεδίο, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επικοινωνήσουν με τις Δασικές Υπηρεσίες των περιοχών έρευνας, καθώς και τους οικείους Φορείς Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών, για να τους ενημερώσουν για τις τοποθεσίες της έρευνας και τους ακριβείς χρόνους που θα διεξαχθούν οι ερευνητικές εργασίες που θα πρέπει να γίνουν με τρόπο που να εξασφαλίζεται η λιγότερο δυνατή όχληση στα είδη της άγριας πανίδας και των ενδιαιτημάτων τους, ιδιαίτερα κατά την περίοδο αναπαραγωγής και εξαρτήσεως των πτηνών.