ΔΕΠΑ - Κτίριο Γραφείων
Πηγή: ΔΕΠΑ
ΔΕΠΑ - Κτίριο Γραφείων

Προς αναζήτηση υποψήφιων σχημάτων μεταξύ Έλληνα και ξένου ενεργειακού παίκτη βρίσκονται ορισμένοι από τους υποψήφιους επενδυτές για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας. Στο προσκήνιο ενδέχεται να ανακύψουν, ύστερα και από τις επιχειρηματικές διαβουλεύσεις, σχήματα που έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν και αποτελούν «παραδοσιακούς» εταίρους καθώς και άλλα πιο νέα.

Το κυρίαρχο χαρακτηριστικό είναι ότι το ενδιαφέρον των ξένων παικτών στρέφεται γύρω από τη συνεργασία με κάποιον από τους εγχώριους επενδυτές ώστε να συμμετέχουν πιο ενεργά στη διεκδίκηση της Εμπορίας. Για τους Έλληνες επενδυτές, το στοίχημα είναι να μην βρεθούν την επόμενη ημέρα απέναντι στην Επιτροπή Ανταγωνισμού εξαιτίας των ποσοστών που κατέχουν στην αγορά και, υπό αυτό το πρίσμα, επιδιώκουν συνέργειες ώστε να μπορέσουν να κατέλθουν στον διαγωνισμό. Επίσης, ερωτηματικό παραμένει αν κάποιες από τις εταιρείες που έδειξαν το ενδιαφέρον τους για τη ΔΕΠΑ Υποδομών αναμένεται να έχουν συμμετοχή και στην Εμπορία.

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι η παράταση που έχει δοθεί από πλευράς ΤΑΙΠΕΔ διευκολύνει όλα τα επιχειρηματικά σχήματα και αυξάνει το ενδιαφέρον και τον ανταγωνισμό για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας. Εξάλλου, όπως έχει γράψει το economix.gr, η παράταση μέχρι τις 23 Μαρτίου είχε ζητηθεί από περισσότερους από έναν επενδυτές (δείτε εδώ)