Πηγή Εικόνας: Luigi Rosa I Flickr

Την αξιοποίηση της έκτασης των 3.000 στρεμμάτων στην οποία βρίσκεται το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» του Ηρακλείου με τη μέθοδο των προτάσεων καινοτομίας (unsolicited proposals) θα εξετάσει η κυβέρνηση σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές. 

Η μέθοδος των προτάσεων καινοτομίας, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε ιδιώτες να υποβάλλουν προτάσεις για τη δημοπράτηση δημοσίων έργων, αναμένεται να ενταχθεί σε σχέδιο νόμου που θα καταθέσει σύντομα το υπουργείο Υποδομών στη Βουλή και θα αφορά στην τροποποίηση του νόμου 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων. 

Η αξιοποίηση του αεροδρομίου μετά το τέλος της λειτουργίας του, αποτέλεσε προαπαιτούμενο για τη χορήγηση δανείου ύψους 180 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) με το οποίο θα καλυφθεί η χρηματοδοτική συμβολή του Δημοσίου στην κατασκευή του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι. 

Μάλιστα η δανειακή σύμβαση που υπέγραψε η κυβέρνηση με την ΕΤΕπ, προβλέπει την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων στο πλαίσιο του οδικό χάρτη για την ανάπλαση της έκτασης στην οποία βρίσκεται τώρα το «Νίκος Καζαντζάκης». 

Για να προχωρήσει η καταβολή της πρώτης δόσης, το Δημόσιο έχει αναλάβει την υποχρέωση να δεσμευθεί ξεκάθαρα ότι η αξιοποίηση της έκτασης εντάσσεται στα μελλοντικά του σχέδια. Σύμφωνα με πληροφορίες, το βήμα αυτό έχει ήδη γίνει δεδομένου ότι το υπουργείο Υποδομών έχει στείλει στην ΕΤΕπ ένα προσχέδιο προτάσεων για την αξιοποίηση του αεροδρομίου όταν σταματήσει η λειτουργία του. 

Η συμφωνία με την ΕΤΕπ προβλέπει την εκταμίευση της πρώτης δόσης, ύψους 70 εκατομμυρίων, 11 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης παραχώρησης για το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι. 

Η χορήγηση της δεύτερης δόσης, ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ, συνδέεται με το ξεκαθάρισμα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της έκτασης, στην οποία τώρα λειτουργεί το «Νίκος Καζαντζάκης». Η έκταση των 3.000 στρεμμάτων, η οποία ανήκει στο Δημόσιο, είναι ουσιαστικά μοιρασμένη μεταξύ του υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. 

Το πλαίσιο για τη λειτουργία του αεροδρομίου προβλέπει ότι το ΥΠΕΘΑ έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί περίπου το 85% της έκτασης των 3.000 στρεμμάτων, ωστόσο η στρατιωτική δραστηριότητα στο «Νίκος Καζαντζάκης» έχει σταματήσει από το 2015. 

Η συμφωνία ΕΤΕπ – Δημοσίου προβλέπει ότι το ΥΠΕΘΑ θα μπορεί να χρησιμοποιεί τμήμα της έκτασης και στο μέλλον, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δε θα υπερβαίνει το 15%. 

Για να εκταμιευθεί η τρίτη δόση του δανείου των 180 εκατομμυρίων ευρώ, ύψους 40 εκατομμυρίων, το Δημόσιο θα πρέπει να προχωρήσει στη σύσταση φορέα διαχείρισης για την αξιοποίηση της έκτασης. Ο φορέας διαχείρισης μπορεί να είναι οποιοσδήποτε δημόσιος φορέας, οργανισμός του Δημοσίου ή ακόμα και ΔΕΚΟ. 

Η τρίτη δόση θα εκταμιευθεί σε χρονικό διάστημα 36 μηνών από την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης παραχώρησης μεταξύ Δημοσίου και της εταιρείας «Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης Α.Ε.» (ΔΑΗΚ) η οποία έχει αναλάβει την εκπόνηση μελετών και την κατασκευή του αεροδρομίου στο Καστέλι. Στη ΔΑΗΚ συμμετέχει με ποσοστό 45,9% το Δημόσιο, με 32,6% η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και με 21,6% ο ινδικός όμιλος GMR Airports. 

Η σύσταση του φορέα διαχείρισης θα πρέπει να συνοδευτεί και με την περιγραφή των βασικών κανόνων και αρχών για την αξιοποίηση της έκτασης. Στη φάση αυτή το Δημόσιο θα πρέπει να στείλει σχέδιο στην ΕΤΕπ με τους στρατηγικούς στόχους για την ανάπλαση της έκτασης. 

Για να εκταμιευθεί η τέταρτη και τελευταία δόση, ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ, το Δημόσιο θα πρέπει να έχει πρώτα εκπληρώσει τους τρεις τελευταίους στόχους που περιγράφονται στον οδικό χάρτη για την αξιοποίηση του «Νίκος Καζαντζάκης». 

Η συμφωνία με την ΕΤΕπ προβλέπει ότι η είσπραξη της τελευταίας δόσης θα γίνει σε 48 μήνες από την έναρξη της παραχώρησης. Έως τότε το Δημόσιο έχει αναλάβει τη δέσμευση να έχει ετοιμάσει το master plan για την αξιοποίηση της έκτασης, τις περιβαλλοντικές μελέτες και να βρει επενδυτή. 

Για την σύνταξη του master plan είναι απαραίτητο να καθοριστούν οι χρήσεις γης και να δημιουργηθούν ζώνες χρήσεων.  

Η εξεύρεση επενδυτή μπορεί να γίνει με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ενώ υπάρχει η δυνατότητα να αξιοποιηθεί η έκταση μόνο από το Δημόσιο. Σύμφωνα με τη σύμβαση Δημοσίου – ΕΤΕπ είναι πιθανό το ενδεχόμενο να χρειαστεί η διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού για την αξιοποίηση της έκτασης. Στην περίπτωση που ο επενδυτής βρεθεί νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα, τότε ο χωρικός σχεδιασμός μπορεί να συνδεθεί με τα δικά του σχέδια.