Πηγή Εικόνας: Lamda Development

Προβληματισμό προκαλεί σε στελέχη της αγοράς το κατά πόσο θα ήταν δυνατόν να πέσουν σύντομα υπογραφές για τη σύμβαση παραχώρησης της έκτασης στο Ελληνικό στην Lamda Development. Αιτία; Η τελευταία προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας από σωματεία του υπουργείου Πολιτισμού, κατά του πέμπτου άρθρου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄145/30.9.2019) και κατά της ερειδόμενης σε αυτήν, Κοινής Υπουργικής Απόφασης, έγκρισης πολεοδομικών μελετών, του Ελληνικού.

Κατά τους προσφεύγοντες, με τις παραπάνω πράξεις οι κοινόχρηστοι χώροι του Ελληνικού, οι οποίοι αποτελούν δημόσια περιουσία, που τελεί εκτός πάσης συναλλαγής, αντί να αποδοθούν σε κοινή χρήση, όπως μέχρι τώρα οριζόταν, ακόμη και στην ειδική νομοθεσία για το Ελληνικό, αμέσως με την έκδοση της ΚΥΑ, πολεοδομικών μελετών, παραμένουν στη διοίκηση και διαχείριση της εταιρεία “Ελληνικό Α.Ε.”, η οποία θα είναι υπεύθυνη για την λειτουργία τους, έως την παράδοσή τους στον Φορέα Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων, οπότε και περιέρχονται σε κοινή χρήση.

«Καθώς δεν υπάρχει καμία αναφορά σε σχέση με τον χρονικό ορίζοντα αυτής της διαδικασίας, εύλογα συνάγεται το συμπέρασμα, ότι αναβάλλεται επ’ αόριστον και χωρίς κανέναν χρονικό ή άλλο όρο ή περιορισμό, η απόδοση των κοινόχρηστων χώρων σε κοινή χρήση. Η μεταβίβαση και απόδοσή τους, επαφίενται στην απόλυτη και ανέλεγκτη διακριτική ευχέρεια της πωλούμενης εταιρείας “Ελληνικό Α.Ε.” και, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του συνόλου των μετοχών της, στην αγοράστρια ιδιωτική ανώνυμη εταιρεία “Hellinikon Global I S.A.” και την εγγυήτριας αυτής “Lamda Development”.

Εάν δεν επιταχυνθεί η εκδίκαση της υπόθεσης, παραμένει άγνωστο εάν όσο εκκρεμεί η απόφαση για την προσφυγή, θα ήταν δυνατόν να μπουν υπογραφές στη σύμβαση παραχώρησης.

Οι εκκρεμότητες

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το αναθεωρημένο επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΤΑΙΠΕΔ, υπάρχει ακόμη σειρά εκκρεμοτήτων που πρέπει να ολοκληρωθούν για να πραγματοποιηθεί το οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής. Αυτές περιλαμβάνουν την:

-ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης των ιδιωτών

-διανομή δικαιωμάτων κυριότητας μεταξύ ΕΔ και ΤΑΙΠΕΔ επί της έκτασης (ΥΠΟΙΚ/ΤΑΙΠΕΔ/Επενδυτής)

-μεταβίβαση εμπράγματων δικαιωμάτων από το ΤΑΙΠΕΔ στην Ελληνικό ΑΕ (ΤΑΙΠΕΔ/ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ Α.Ε.)