Χώρος γραφείου
Με εξαίρεση, δηλαδή, την Μπλε Κέδρος, που εμφανίζει χαρτοφυλάκιο αξίας 75,1 εκατ. ευρώ, η Prodea Investments, η Trastor, η Intercontinental και η Briq Properties έχουν, έως σήμερα, υλοποιήσει επενδύσεις συνολικής αξίας 2,4 δισ. ευρώ στο ελληνικό real estate
Χώρος γραφείου
Με εξαίρεση, δηλαδή, την Μπλε Κέδρος, που εμφανίζει χαρτοφυλάκιο αξίας 75,1 εκατ. ευρώ, η Prodea Investments, η Trastor, η Intercontinental και η Briq Properties έχουν, έως σήμερα, υλοποιήσει επενδύσεις συνολικής αξίας 2,4 δισ. ευρώ στο ελληνικό real estate
Πηγή Εικόνας: Photo by trashhand from Pexels

Τέλος στην αριστερή παρένθεση της υπερφορολόγησης των ΑΕΕΑΠ βάζει το υπουργείο Οικονομικών με το υπό διαβούλευση φορολογικό σχέδιο νόμου. Συγκεκριμένα, ο ΥΠΟΙΚ Χρ. Σταϊκούρας ικανοποίησε ένα αίτημα των εταιρειών επένδυσης σε ακίνητη περιουσία πολλών ετών, από το 2016, οπότε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αφαίρεσε το ανταγωνιστικό υπερόπλο που διέθεταν οι συγκεκριμένες εταιρείες, δηλαδή το χαμηλό φορολογικό πλαίσιο. Κι αυτό καθώς πολλαπλασίασε το φόρο επί του ενεργητικού των ΑΕΕΑΠ (ακίνητα, μετρητά) κατά επτά φορές, αυξάνοντας το σχετικό συντελεστή από 0,105% σε 0,75%.

Με άλλα λόγια, η αλλαγή του φορολογικού πλαισίου επί ΣΥΡΙΖΑ, καθιστούσε τις Ανώνυμες Εταιρείες περισσότερο ανταγωνιστικές σε σχέση με τις ΑΕΕΑΠ, καθώς οι πρώτες έχουν καλύτερη φορολογική μεταχείριση. Και αυτό επειδή, μεταξύ άλλων, ο ΕΝΦΙΑ, στις Α.Ε., σε αντίθεση με τις ΑΕΕΑΠ, εκπίπτει ως έξοδο. Για παράδειγμα, εάν σε μία ΑΕΕΑΠ,  αιφνίδια, το 50%  των ακινήτων της έμενε κενό, δηλαδή έχανε το ήμισυ των εσόδων της, οι φόροι, που θα πλήρωνε, θα παρέμεναν ίδιοι. Αντίθετα, σε μία Α.Ε. οι φόροι θα μειώνονταν κατά το μισό.

Αποτέλεσμα; Οι ΑΕΑΑΠ αδυνατούσαν να προσελκύσουν κεφάλαια από το εξωτερικό, κάτι που είναι και ζητούμενο. Ωστόσο, εφεξής -μετά δηλαδή τη ψήφιση του σχεδίου νόμου του ΥΠΟΙΚ- οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία υποχρεούνται σε καταβολή φόρου ο συντελεστής του οποίου ορίζεται σε 10% επί του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Επιτοκίου Αναφοράς) προσαυξανομένου κατά 1 ποσοστιαία μονάδα και υπολογίζεται επί του μέσου όρου των επενδύσεών τους, πλέον των διαθεσίμων, σε τρέχουσες τιμές,

Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση της εταιρείας και των μετόχων της, όπως προβλέπει το σχέδιο νόμου.

Οι νέες εταιρίες

Η μείωση της φορολογίας εκτιμάται ότι θα ενθαρρύνει τις εταιρείες που σχεδιάζουν την είσοδό τους στο Χρηματιστήριο. Σε αυτές ανήκουν η Trade Estates ΑΕΕΑΠ, υπό σύσταση θυγατρική της Fourlis, που έχει λάβει από τον περασμένο Mάρτιο το «πράσινο φως» από την Eπιτροπή Kεφαλαιαγοράς. Η εταιρεία επικεντρώνεται σε ακίνητα λιανικής και υποδομών ηλεκτρονικού εμπορίου. Σε πρώτη φάση, το χαρτοφυλάκιο θα περιλαμβάνει ιδιόκτητα ακίνητα του ομίλου που χρησιμοποιούνται για την λειτουργία της ΙΚΕΑ, το κέντρο εφοδιαστικής αλυσίδας στο Σχηματάρι, καθώς και επενδυτικά ακίνητα λιανικής του ομίλου συνολικής αξίας 176 εκατομμυρίων ευρώ.

Επίσης, ο όμιλος ΒΙΟΧΑΛΚΟ, ένας από τους μεγαλύτερους κατόχους ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα, δρομολογεί την είσοδο στο χρηματιστήριο της θυγατρικής του εταιρίας Noval Property ΑΕΕΑΠ. Μέσω της εταιρείας ο όμιλος θα αξιοποιήσει το τεράστιο χαρτοφυλάκιό του, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το κτήριο που στεγάζει το ξενοδοχείο “Wyndham Grand Athens” στην πλατεία Καραΐσκάκη, συγκροτήματα γραφείων στην Αθήνα, στο Χαλάνδρι και αλλού, κτήριο γραφείων στη Σόφια, βιομηχανικά κτήρια και γραφεία στα Οινόφυτα, το εμπορικό πάρκο Mare West στην Κόρινθο και, βέβαια, το εμπορικό κέντρο River West και το κτίριο που στεγάζει το ΙΚΕΑ στην Λεωφόρο Κηφισού.

Την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών δρομολογεί και η εταιρεία Μπλε Κέδρος του ομίλου Ευμορφίδη (Coco-Mat) που διαθέτει χαρτοφυλάκιο 29 ακινήτων αξίας 75,1 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία εμφανίζει ετησιοποιημένα μισθωτικά έσοδα 5,7 εκατ. ευρώ, με την μέση απόδοση μισθωμένων ακινήτων να είναι 8,3%, ενώ το εμβαδόν των κτιρίων και των γηπέδων είναι 34 χιλ. τ.μ. και περίπου 82 στρέμματα, αντίστοιχα.

Στο κατώφλι του χρηματιστηρίου βρίσκεται και η Orilina Properties, που έχει εξασφαλίσει, άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η ΑΕΕΑΠ, που ελέγχεται από το Brevan Howard Asset Management LLP, ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά κεφάλαια στην Ευρώπη, εκτιμάται ότι θα επικεντρωθεί στη δημιουργία χαρτοφυλακίου επαγγελματικών ακινήτων.