Της Τέτης Ηγουμενίδη


Με τιμή διάθεσης της μετοχής τα 0,95 ευρώ (την ανώτερη που είχε καθοριστεί) ολοκληρώθηκε η δημόσια πρόταση της Orilina Properties ΑΕΕΑΠ.

Η Orilina άντλησε από τη δημόσια προσφορά μετοχών της το ποσό των 30,590 εκατ. ευρώ.

Όπως ανακοίνωσε χθες το βράδυ, έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας, διατέθηκαν συνολικά 32.200.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές. Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη δημόσια προσφορά ανήλθε σε 40.547.728, δηλαδή ποσό 38,520 εκατ. ευρώ. Τα αναλυτικά στοιχεία της κατανομής στις διάφορες κατηγορίες επενδυτών, θα ανακοινωθούν 08.11.2023.

Με τα κεφάλαια από την εισαγωγή της στο ΧΑΑ η Orilina θα χρηματοδοτήσει τις δύο αναπτύξεις που σχεδιάζει στο Ελληνικό (συνολική επένδυση 77,4 εκατ. ευρώ).

Η πρώτη ανάπτυξη αφορά στην ανέγερση συγκροτήματος πολυτελών κατοικιών συνολικής επιφανείας ανωδομής 4.900 τ.μ., με υπόγειους χώρους στάθμευσης και αποθήκες, σε συνολικό οικόπεδο επιφανείας 22.795 τ.μ. Πρόκειται για οροφοδιαμερίσματα και μεζονέτες με ιδιωτικές πισίνες και κήπους, υπόγειους και υπέργειους χώρους στάθμευσης και χώρους αναψυχής.

Η δεύτερη αφορά στην κατασκευή Ιδιωτικής Λέσχης Μελών συνολικής επιφανείας ανωδομής 1.340 τ.μ. με υπόγειους βοηθητικούς χώρους σε οικόπεδο επιφανείας 24.553 τ.μ., όμορο με το οικόπεδο στο οποίο θα αναπτυχθούν οι πολυτελείς κατοικίες.

Η κατασκευή των δύο προαναφερόμενων αναπτύξεων αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2024 με χρόνο ολοκλήρωσης το 2026.

Η Συνολική Αξία του Χαρτοφυλακίου ακινήτων της Orilina (15 ακίνητα) την 30.06.2023 ανερχόταν σε 137,46 εκατ., ενώ η αγοραία αξία επενδύσεων σε 135,93 εκατ. ευρώ. Πέντε είναι γραφεία, 3 καταστήματα, 2 μικτής χρήσης και 5 οικόπεδα.