Πολυτεχνείο Κρήτης
Πολυτεχνείο Κρήτης
Πηγή Εικόνας: tuc.gr

Το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης διοργανώνει στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του τέσσερα νέα προγράμματα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «σκοπός των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η μετεκπαίδευση των φοιτητών και η εξειδίκευσή τους στα αντικείμενα των αντίστοιχων προγραμμάτων και ειδικεύσεων, όπως αυτά καθορίζονται από τα προσφερόμενα μαθήματα, καθώς και η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης επιστημονικής έρευνας με στόχο τη συμβολή των αποφοίτων του στην οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Κάθε Π.Μ.Σ. έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε αναπτύσσει και να ενισχύει τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις εμπειρίες και τις ικανότητες των αποφοίτων, των στελεχών επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών με στόχο την δημιουργία υψηλά καταρτισμένων και εξειδικευμένων ερευνητών και στελεχιακού δυναμικού. Σκοπός, δε, των Διδακτορικών Σπουδών είναι η παραγωγή νέας γνώσης, η προώθηση της καινοτομικής έρευνας, της επιστήμης και των εφαρμογών της με τη διεξαγωγή υψηλής ποιότητας έρευνας καθώς και η δημιουργία άριστα εκπαιδευμένων επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της έρευνας και της τεχνολογίας.

Τα προγράμματα είναι τα εξής.

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Διοίκηση Επιχειρήσεων – Master in Business Administration (ΜΒΑ), στις ακόλουθες ειδικεύσεις (Ιστοσελίδα: www.mba.pem.tuc.gr; e-mail: mba@pem.tuc.gr). Μάρκετινγκ, Χρηματοοικονομική, και Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης. Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων – Product Design and Manufacturing (prodes.pem.tuc.gr (Ιστοσελίδα: www.prodes.pem.tuc.gr; e-mail: prodes@pem.tuc.gr).

Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας – Master of Technology & Innovation Management (ΜΤΙΜ), διεθνές Δ.Π.Μ.Σ. σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Η.Μ.Μ.Υ.) του Πολυτεχνείου Κρήτης (Ιστοσελίδα: www.mtim.tuc.gr; e-mail: mtim@isc.tuc.gr). Εφαρμοσμένα Μαθηματικά – Applied Mathematics, σε συνεργασία των Τμημάτων των μονοτμηματικών Σχολών Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Μ.Π.Δ.), Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧ.Ο.Π.), Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΜΗ.ΠΕΡ.) και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΑΡ.ΜΗΧ.) του Πολυτεχνείου Κρήτης (https://www.math.tuc.gr/el/archi/).

Διιδρυματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε συνεργασία με το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων που διοργανώνονται τα ακόλουθα Δ.Π.Μ.Σ. (Ιστοσελίδα: www.sse-tuc.edu.gr; e-mail: info@sse-tuc.edu.gr – Η ιστοσελίδα είναι σε διαδικασία επικαιροποίησης): «Επιχειρησιακή Έρευνα και Λήψη Αποφάσεων – Master of Science in Operational Research and Decision Making», σε μια από τις ακόλουθες ειδικεύσεις, η οποία θα αναγράφεται στο δίπλωμα: ‘Αμυνας και Ασφάλειας (Defense and Security), και Αναλυτικής & Λήψης Αποφάσεων (Analytics and Decision Making). «Ευφυή Συστήματα – Master of Science in Intelligent Systems», σε μια από τις ακόλουθες ειδικεύσεις, η οποία θα αναγράφεται στο δίπλωμα: Μη στελεχωμένα συστήματα (Unmanned systems), Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα (Intelligent Information Systems)

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής ΜΠΔ (Ιστοσελίδα: www.phd.pem.tuc.gr; e-mail: phd@pem.tuc.gr)

Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι ότι το πέρας κατάθεσης αιτήσεων είναι η 8/9/2019 με ανακοίνωση επιλεγέντων: 17 Σεπτεμβρίου 2019, αιτήσεις απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης: 18 – 20 Σεπτεμβρίου 2019, ανακοίνωση Απαλλασσόμενων: 23 Σεπτεμβρίου 2019, πέρας εγγραφών και καταβολής τελών φοίτησης: 28 Σεπτεμβρίου 2019 και έναρξη μαθημάτων: 7 Οκτωβρίου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται είτε στις ιστοσελίδες του κάθε Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είτε στη Γραμματεία στην κα. Λουκία Παπαδάκη στο 2821.37302 37161 και στο mail: pmsmpd@isc.tuc.gr.