Πηγή Εικόνας: απε - μπε

Σε μπαράζ τεχνολογικών επενδύσεων προχωρούν οι εταιρείες του κλάδου των κατασκευών, ο οποίος βρίσκεται υπό διαδικασία ραγδαίου μετασχηματισμού. Οι CEOs της παγκόσμιας κατασκευαστικής βιομηχανίας εκτιμούν με θετικό πρόσημο ειδικά τις αναδυόμενες τεχνολογικές τάσεις, όπως είναι η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη (GenAI).

Για την ακρίβεια, η ψηφιοποίηση και η συνδεσιμότητα προκύπτουν ως οι κυρίαρχες προτεραιότητες για τους CEOs του κλάδου στην προσπάθειά τους να επιτύχουν τους στόχους της ανάπτυξης. Αυτό μεταφράζεται σε μια αυξημένη υιοθέτηση τεχνολογιών και μοντέλων της Βιομηχανίας 4.0 (I4.0) σε ολόκληρο το φάσμα της βιομηχανίας.

Σύμφωνα με τα τελευταία ευρήματα έρευνας της KPMG “Global Industrial Manufacturing CEO Outlook”, το 69% των ερωτηθέντων διευθυντών προσδιορίζει την επένδυση στην παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη ως την πρώτη επενδυτική προτεραιότητα της εταιρείας τους, αποτυπώνοντας μια στρατηγική δέσμευση για την αξιοποίηση της δύναμης των προηγμένων τεχνολογιών.

Όπως προκύπτει από την έρευνα της KPMG “Global Industrial Manufacturing CEO Outlook” σε 175 CEOs των βιομηχανικών κατασκευών παγκοσμίως, συνολικά οι CEOs του κλάδου επικεντρώνονται σε δύο παράλληλες μετασχηματιστικές διαδικασίες: στην ψηφιοποίηση και το ESG αντίστοιχα.

“Η ανάπτυξη μπορεί να συνεχιστεί και να επεκταθεί μέσω θεμελιωδών λειτουργικών αλλαγών, που προέρχονται από την ψηφιοποίηση (εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη) και την βιώσιμη ανάπτυξη του ESG (υιοθέτηση μοντέλου βιώσιμης λειτουργίας)”, αναφέρει η μελέτη.

Ψηφιοποίηση και ESG

Όπως ενημερώνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι επιμέρους παράγοντες του ESG καταλαμβάνουν μια εξέχουσα θέση στην ημερήσια διάταξη των CEOs, με πολλούς οργανισμούς να αναγνωρίζουν τον κεντρικό ρόλο τους στην προσέλκυση και διατήρηση κορυφαίων ταλέντων. Αυτή η αναγνώριση υπογραμμίζει μια ευρύτερη ευαισθητοποίηση εντός της βιομηχανίας, όσον αφορά τη σημασία των βιώσιμων και κοινωνικά υπεύθυνων πρακτικών.

Συνολικά, σύμφωνα με την έρευνα, οι CEOs του κλάδου των κατασκευών είναι αισιόδοξοι για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας. Για την ακρίβεια, η εμπιστοσύνη στην οικονομία έχει αυξηθεί κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Επιπλέον, υπάρχουν ελπιδοφόρα σημάδια ανακούφισης στις διαταραχές της αλυσίδας εφοδιασμού, με το κόστος εισροής και μεταφοράς να σταθεροποιείται σταδιακά. Τα επιτόκια φαίνεται να φτάνουν σε ένα επίπεδο σταθερότητας και αναμένεται ευρέως να σημειώσουν πτώση το 2024.

“Με αισιοδοξία βλέπουν οι επικεφαλής του κλάδου της βιομηχανικής παραγωγής-μεταποίησης την παγκόσμια οικονομία και προσδοκούν ανάπτυξη στον κλάδο μέσα στην επόμενη τριετία. Η ανάπτυξη μπορεί να συνεχιστεί και να επεκταθεί μέσω θεμελιωδών λειτουργικών αλλαγών, που προέρχονται από την ψηφιοποίηση (εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών, που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη) και την βιώσιμη ανάπτυξη του ESG (υιοθέτηση μοντέλου βιώσιμης λειτουργίας)”, αναφέρει η KPMG.

Οι αναλυτές της εταιρείας εκτιμούν ότι τα προσεχή χρόνια θα γίνουν μετασχηματισμοί (εξαγορές ή/και συγχωνεύσεις) στον βιομηχανικό κλάδο, στα πλαίσια της προσπάθειας των εταιριών να υλοποιήσουν την μακροχρόνια στρατηγική τους, με απώτερο σκοπό να δημιουργήσουν πρόσθετη αξία σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. “Παραμένει, όμως, κρίσιμο για την ανάπτυξη των εταιριών του κλάδου πόσο γρήγορα θα αντιδράσουν στο σύγχρονο δυναμικό περιβάλλον και θα προλάβουν τις εξελίξεις της αγοράς”, καταλήγει η ανάλυση της KPMG.