Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα αναλάβει την ευθύνη σύνταξης των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης στις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Αττικής και Ιονίων Νήσων, οι οποίες δήλωσαν αδυναμία εκπόνησής τους, όπως προκύπτει και από την ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως προ ημερών.


«Η ενίσχυση της ζωικής παραγωγής αποτελεί κεντρική επιλογή της κυβέρνησής μας στην προσπάθεια για ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα. Αυτό όμως δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την υλοποίηση των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης. Και για το λόγο αυτό, τους τελευταίους μήνες, το ΥΠΑΑΤ και ο προκάτοχός μου Λευτέρης Αυγενάκης, είχε αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για επίλυση του προβλήματος» δήλωσε στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας.

Και πρόσθεσε: «Είμαστε αποφασισμένοι να ενεργοποιήσουμε τις υπηρεσίες μας, ώστε να είμαστε συνεπείς στην κανονιστική υποχρέωση της χώρας μας προς την ΕΕ, προκειμένου να καταβάλλονται με σωστό, δίκαιο και διαφανή τρόπο, οι επιδοτήσεις».

Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας που απάντησαν θετικά, ως προς την εκπόνηση των Διαχειριστικών Σχεδίων Βελτίωσης, ο κ. Τσιάρας είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι η συνεργασία «είναι δεδομένη. Άλλωστε η συνεργασία αυτή είναι επιβεβλημένη, για την έγκαιρη επίλυση ενός προβλήματος που εκκρεμεί πάνω από μια δεκαετία και υπάρχει κίνδυνος να ενεργοποιήσει δυσβάσταχτα πρόστιμα για τη χώρα μας» καταλήγοντας: «Είμαστε βέβαιοι ότι μέσα από την κοινή προσπάθεια ο κίνδυνος αυτός θα ξεπεραστεί επ’ ωφελεία των κτηνοτρόφων μας, αλλά και με στόχο να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε την πολιτική βούληση της κυβέρνησης, για μια νέα, πιο ουσιαστική σελίδα στο χώρο της ζωικής παραγωγής, ώστε ο πρωτογενής τομέας να αποτελεί καθοριστικό πυλώνα στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας».

Σημειώνεται ότι όσες Περιφέρειες έχουν απαντήσει θετικά, θα πρέπει μέχρι τέλος του έτους να «τρέξουν» τις απαραίτητες διαδικασίες για την αποφυγή του προστίμου, ύψους 450 εκατ. ευρώ, από την ΕΕ, λόγω της απουσίας, εδώ και πολλών ετών, Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης.

Η εκπόνηση των διαχειριστικών σχεδίων είναι απαραίτητη προκειμένου να δίδονται οι επιδοτήσεις με τρόπο σωστό και δίκαιο και με στόχο την τήρηση των ευρωπαϊκών κανονισμών.

Παράλληλα, χωρίς την ύπαρξη Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης δεν είναι δυνατή η διαμόρφωση εθνικού χάρτη επιλέξιμων βοσκοτόπων με αποτέλεσμα να μη μπορούν να εφαρμοσθούν πολιτικές και δράσεις όπως:

– η ενίσχυση της νομαδικής κτηνοτροφίας,

– η βόσκηση βάσει σχεδίου σε προστατευόμενες περιοχές,

– η προστασία της βιοποικιλότητας σε μειονεκτικές περιοχές και γενικότερα

– δεν μπορεί να υπάρξει εθνικός, μακρόπνοος σχεδιασμός στην ζωική παραγωγή.

Επιπλέον, με τα Διαχειριστικά Σχέδια ρυθμίζονται οι όροι χρήσης για βόσκηση, σύμφωνα με τις υφιστάμενες και τις προκύπτουσες, συμβατές με τη δασική νομοθεσία και τη βοσκή παράλληλες χρήσεις και τη βοσκοϊκανότητα της κάθε περιοχής και διασφαλίζεται η αειφόρος διαχείριση και απρόσκοπτη αξιοποίηση των βοσκήσιμων γαιών για τις ανάγκες βόσκησης των ποιμνίων.

Τέλος, η έλλειψή τους καθιστά αδύνατο τον προσδιορισμό του αριθμού και του είδους των ζώων που μπορούν να βοσκήσουν σε κάθε βοσκότοπο, στοιχείο που έχει άμεση σχέση με την δίκαιη κατανομή των ενισχύσεων.