Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι, σε συνέχεια της από 24/4/2024 «πρόσκλησης για την ένταξη 700 νέων ιατρών στο μητρώο του Ειδικού Σώματος Ιατρών (ΕΣΙ) του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)», αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του φορέα (www.efka.gov.gr) στη θεματική ενότητα «διαγωνισμοί» ο προσωρινός πίνακας επιτυχόντων με φθίνουσα σειρά κατάταξης ανά ειδικότητα και ο πίνακας αποκλειομένων, όπως καταρτίστηκαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω πρόσκληση.

Οι αιτούντες έχουν προθεσμία υποβολής ένστασης 10 ημερών κατά των πινάκων, ήτοι από 17/06/2024 έως και 26/06/2024 και ώρα 15:30. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.efka.gov.gr/aitisi-esi.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «η εκδήλωση ενδιαφέροντος των ιατρών στην πρόσκληση, η οποία είχε αναρτηθεί, υπήρξε εντυπωσιακή, γεγονός που προοιωνίζεται την επιτάχυνση στις διαδικασίες πιστοποίησης και τη μείωση στο ελάχιστο των χρόνων ανταπόκρισης στα αιτήματα πιστοποίησης και στις κατ’ οίκον αξιολογήσεις.

Σημειώνεται ότι, με την πρόσκληση για την ένταξη 700 ιατρών στο Μητρώο του Ειδικού Σώματος Ιατρών (ΕΣΙ) των ΚΕΠΑ, γίνεται πράξη η ενίσχυση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας, στο πλαίσιο ενός συγκροτημένου και ολιστικού σχεδίου αντιμετώπισης πολλών χρόνιων προβλημάτων των ατόμων με αναπηρία».