Τα αμοιβαία κεφάλαια προσέλκυσαν τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις για τοποθετήσεις το 2023, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 1,274 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2022.

Η ίδια εικόνα συνεχίστηκε και το πρώτο τρίμηνο του 2024. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, η αξία των τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκε στα 5.810 εκατ. ευρώ, έναντι 5.398 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού αυξήθηκε στο 28,2%, έναντι 26,6% . Την ίδια ώρα η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές αυξήθηκε στα 960 εκατ. ευρώ , έναντι 881 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, εξέλιξη που οφείλεται κυρίως σε άνοδο των αποτιμήσεων των μετοχών τόσο των λοιπών χωρών της ζώνης του ευρώ όσο και των ελληνικών μετοχών.

Την ίδια ώρα, το 2023. μείωση των τοποθετήσεων παρατηρήθηκε σε ελληνικά ομόλογα και μετοχές, παρά το “πάρτι” στα ελληνικό χρηματιστήριο και ομόλογα που προκάλεσε η προοπτική επανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.

Υψηλόβαθμα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς τονίζουν ότι το ελληνικό χρηματιστήριο είναι ακόμη εξαιρετικά ρηχό και θα απαιτηθεί χρόνος μετά και την επανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας ώστε η χρηματιστηριακή αγορά αγορά να αποκτήσει μεγαλύτερο βάθος, για να τοποθετήσουν περισσότερα κεφάλαια οι ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα. Να σημειωθεί ότι αυτό δεν είχε περάσει απαρατήρητο και από την Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κα. Β. Λαζαράκου, η οποία σχεδόν ένα χρόνο πριν είχε προσκαλέσει τις ασφαλιστικές εταιρείες να στρέψουν την προσοχή τους στην ελληνική αγορά κεφαλαίου.

Όπως τονίζουν τα ίδια στελέχη, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις είναι οι μεγαλύτεροι μακροπρόθεσμοι θεσμικοί επενδυτές που συνεισφέρουν στη σταθεροποίηση των αγορών και παρέχουν ρευστότητα ακόμα και σε περιόδους κρίσης, επενδύοντας 17,4 δισ.ευρώ ή 9,6% σε όρους ΑΕΠ.

Το ενεργητικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων το 2023 αυξήθηκε στα 20,288 δισ. ευρώ από 18.718 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος του 2022 (+8,39%), ενώ τα ίδια κεφάλαια από τα 3.225 δισ. ευρώ στο τέλος 2002 ανήλθαν στα 3,351 δισ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε χρεωστικούς τίτλους αυξήθηκε ελαφρώς στα 10,557 δισ. ευρώ στο τέλος του 2023, έναντι 10,509 δισ. ευρώ το 2022.

Όμως η αξία των τοποθετήσεων σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου μειώθηκε κατά 507 εκατ. ευρώ, στα 3,132 δισ. από 3,639 δισ. ευρώ που ήταν στα τέλη του 2022. Αντιθέτως αυξήθηκε κατά 555 εκατ. ευρώ σε ομόλογα του εξωτερικού, στα 7,425 εκατ. ευρώ.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκε κατά 1,274 δισ. ευρώ στα 5,398 δισ. ευρώ, έναντι 4,124 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος .

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας αυξήθηκε στα 881 εκατ. ευρώ, έναντι 712 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Όμως η αξία των τοποθετήσεων σε ελληνικές μετοχές, μειώθηκε στα 438 εκατ. ευρώ από 441 εκατ. το 2022, ενώ αντιθέτως αυξήθηκε σημαντικά στα 443 εκατ. ευρώ, από 271 εκατ. ευρώ σε μετοχές του εξωτερικού.

Οι συνολικές καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά 263 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 957 εκατ. ευρώ στο τέλος του του 2023, πτώση που οφείλεται στην μείωση των καταθέσεων στα πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού κατά 272 εκατ. ευρώ, ενώ στο εσωτερικό παρατηρήθηκε μικρή αύξηση κατά 9 δισ. ευρώ.

Οι τοποθετήσεις την τελευταία δεκαετία

Όσον αφορά τις τοποθετήσεις των ασφαλιστικών εταιρειών, μέσα σε αυτή τη δεκαετία θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυξήθηκε η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε ομόλογα, σε αμοιβαία κεφάλαια και σε μετοχές, ενώ μειώθηκαν οι καταθέσεις και τα πάγια. Συγκεκριμένα:

-Καταθέσεις: Οι καταθέσεις παρουσιάζονται μειωμένες κατά 2,590 δισ. ευρώ στα 1,220 δισ. από 3,547 δισ. το 2013, που ήταν το υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας.

-Ομόλογα: Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε ομόλογα κατέγραψαν αύξηση κατά 3,844 δισ. , στα 10,557 δισ. από 6,713 δισ. το 2013, ενώ είχαν φθάσει τα 12,555 το 2020.

-Αμοιβαία Κεφάλαια: Οι τοποθετήσεις σε αμοιβαία κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 3,134 δισ. στα 5,398 δισ. έναντι 2,264 δισ. που ήταν στα τέλη του 2013.

-Μετοχές: Κατά 516 εκατ. ευρώ είναι αυξημένη η αξία των τοποθετήσεων σε μετοχές στο εξεταζόμενο διάστημα, με το μεγαλύτερο ποσό να έχει επενδυθεί σε μετοχές το 2023, στα 881 εκατ. ευρώ, έναντι 365 εκατ. ευρώ το 2013.

– Πάγια: Τα πάγια (αναπόσβεστο υπόλοιπο) μειώθηκαν κατά 144 εκατ. ευρώ και στα τέλη του 2023 ανήλθαν στα 777 εκατ. ευρώ από 921εκατ. ευρώ που ήταν στα τέλη του 2013, ενώ είχαν φθάσει στο υψηλότερο επίπεδο , στο εξεταζόμενο διάστημα, στα 1.017 εκατ. ευρώ το 2015..

-Οι ασφαλιστικές προβλέψεις στο τέλος του 2023 ανήλθαν στα 15.211 εκατ. ευρώ, στο υψηλότερο επίπεδα της 10ετίας, έναντι 11.921 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2013 αυξημένες κατά 3.290 εκατ. ευρώ

Η “ακτινογραφία” του κλάδου την τελευταία δεκαετία

Αύξηση κατά 4,083 δισ.ευρώ κατέγραψε το ενεργητικό των ασφαλιστικών εταιρειών την τελευταία δεκαετία (2013-2023) και διαμορφώθηκε στα 20,288 δισ. ευρώ στα τέλη του 2023 έναντι 16,205 δισ. που ήταν στα τέλη του 2013, ενώ στα τέλη το 2021 είχε βρεθεί και στα επίπεδα των 20,607 δισ. ευρώ .

Την ίδια ώρα τα ίδια κεφάλαια των εταιρειών του κλάδου παρουσιάζoνται αυξημένα κατά 553 εκατ. καθώς διαμορφώθηκαν σε 3,351 δισ. από 2,798 δισ.. το 2013 . Σε σύγκριση με το χαμηλό των 878 εκατ. ευρώ του 2011, τα ίδια κεφάλαια έχουν αυξηθεί σημαντικά κατά 2,473 δισ. ευρώ,

Στα 5,2 δισ. ευρώ, το υψηλότερο της τελευταίας 10ετίας, ανήλθε το 2023 η παραγωγή ασφαλίστρων, σημειώνοντας αύξηση κατά 8,9% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

To 2023 ήταν μια καλή χρονιά για την ελληνική ασφαλιστική αγορά. Συνέχισε την ανοδική της πορεία σημειώνοντας ικανοποιητική αύξηση, σχεδόν 9%, πολλαπλάσια του πληθωρισμού (3,5% σε μέσο επίπεδο). Είναι η πρώτη χρονιά μετά το 2010 και την οικονομική κρίση που ακολούθησε, που η παραγωγή του κλάδου ξεπερνά το όριο των 5 δισ. Είναι σαφές πως οι πολίτες αντιλαμβανόμενοι τους κινδύνους που διατρέχουν και την ανάγκη ενίσχυσης της προστασίας τους στρέφονται προς την Ιδιωτική Ασφάλιση για την κάλυψη όσων έχουν αξία με έμφαση στην υγεία και την περιουσία.

Η ασφαλιστική αγορά την περίοδο από το 2014 μέχρι και το 2018 δοκιμάστηκε από τα προβλήματα της ευρύτερης οικονομίας και είδε την ασφαλιστική παραγωγή να μειώνεται κάτω από το 4 δισ. ευρώ.

Από το 2018 και έπειτα, η ασφαλιστική αγορά ξεκίνησε μία ανοδική νέα πορεία η οποία «φρενάρισε» το 2020(3,9 δισ. ευρώ) λόγω της πανδημίας και τα προβλήματα που αυτή δημιούργησε, για να επανέλθει ανοδικά το 2021 και το 2022 και το 2023 έφθασε στο υψηλότερο επίπεδα του χρονικού διαστήματος της τελευταίας 10ετίας.

Κωνσταντίνος Χριστοφιλέας

ΠΙΝΑΚΑΣ

Που επένδυσαν οι ασφαλιστικές το 2023

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

ΕΤΟΣ 2022 2023

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 1.220 957

Εσωτερικό 725 734

Εξωτερικό 495 223

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ 10.509 10.557

Εσωτερικό 3.639 3.132

Εξωτερικό 6.870 7.425

ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 4.124 5.398

Εσωτερικό 1.218 1.552

ΜΕΤΟΧΕΣ 712 881

Εσωτερικό 441 438

Εξωτερικό 271 443