Από σήμερα, Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2024, από ώρα 15:00 έως και τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2024 και ώρα 15:00, δεν θα είναι δυνατή η είσοδος χρηστών-εργοδοτών στην πύλη εξυπηρέτησης επιχειρήσεων e-Services του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», λόγω αναγκαίας προγραμματισμένης αναβάθμισης υποδομών της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που θα πραγματοποιηθεί κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα έντυπα προσλήψεων και αποχωρήσεων (Ε3, Ε5, Ε6 και Ε7), που υποβάλλονται στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» με ημερομηνία αναφοράς εντός του χρονικού διαστήματος της διακοπής λειτουργίας, θα υποβληθούν εκπρόθεσμα εντός μιας ημερολογιακής ημέρας από την επανέναρξη λειτουργίας του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ».

Η εκπρόθεσμη υποβολή των ανωτέρω εντύπων, όπως επίσης η μη υποβολή στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» των λοιπών εντύπων αρμοδιότητας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) και της Επιθεώρησης Εργασίας με ημερομηνία αναφοράς εντός του χρονικού διαστήματος της διακοπής, δεν θα επισύρουν κυρώσεις.