Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Όλες οι εν λειτουργία Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ) έχουν υποβάλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις οικονομικές καταστάσεις για την οικονομική χρήση του 2023. Συγκεκριμένα, η Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε ανακοίνωσή της επισημαίνει: “Αναφορικά με δημοσιεύματα, για την αποκατάσταση της αλήθειας και την προστασία της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει ότι οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2023 όλων των εν λειτουργία εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ) έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή, όπως ορίζεται στο άρθρο 94 του ν. 4514/2018”.