Πηγή Εικόνας: Photo by Mohammad Danish from Pexels

Ξεπερνά τα 800 εκατ. ευρώ, και ενδεχομένως να προσεγγίζει το 1 δις, το ανεκτέλεστο της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ, του κατασκευαστικού βραχίονα του ομίλου Metlen (πρώην Μυτιληναίος). Στο τέλος του 2023, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των εκτελούμενων έργων υποδομών ξεπερνούσε τα 600 εκατ. ευρώ, ενώ συμπεριλαμβανομένων των έργων που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο επικείμενης συμβασιοποίησης, είναι σαφώς υψηλότερο. Η αναφορά γίνεται μόνο για έργα που έχει αναλάβει η ΜΕΤΚΑ εντός Ελλάδας σε επίπεδο υποδομών – κατασκευών. Σε επίπεδο κύκλου εργασιών, ο νέος «διπλός» τομέας, μαζί με την Μ Παραχωρήσεις, εισέφερε το 2023 125 εκατ. ευρώ (επί συνόλου 5,49 δις ευρώ) έναντι 117 εκατ. ευρώ το 2022.

Στο τέλος του 2023, Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) του νεοσυσταθέντος τομέα των κατασκευών της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ, μέσα από την απόσχιση του τομέα, διαμορφώθηκαν σε 18 εκατ. ευρώ το 2023 (επί συνόλου 1,014 δισ. ευρώ), σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με το 2022 όπου τα EBITDA του τομέα είχαν ανέλθει σε περίπου 13 εκατ. ευρώ (ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ και Μ Παραχωρήσεις). Πλέον, ο πήχης μπαίνει σε υψηλότερα επίπεδα, με στόχο για λειτουργική κερδοφορία στα 25 εκατ. ευρώ το 2024 και 50 εκατ. ευρώ το 2025. Υπενθυμίζεται ότι στο «παιχνίδι» είναι και η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο, σε βάθος 2ετίας, της ΜΕΤΚΑ, όταν και θα έχει φτάσει σε ένα μέγεθος δραστηριότητας. Εφόσον αποφασιστεί, η ΜΕΤΚΑ θα επιστέψει στο Χ.Α με υγιέστατο ισολογισμό ως αμιγώς κατασκευαστική εταιρεία.

Ευρύτερα, ο όμιλος εστιάζει τόσο σε ιδιωτικά έργα, όσο  στη διεκδίκηση δημόσιων έργων, ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεων, με την προϋπόθεση να διατηρούνται υγιή τα περιθώρια κέρδους. Μεταξύ άλλων, έχει αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος για την κατασκευή του εμπορικού κέντρου Riviera Galleria στο Ελληνικό, με προϋπολογισμό 120-130 εκατ. ευρώ, μια σύμβαση που αναμένεται να υπογραφεί επισήμως εντός των επόμενων ημερών, σύμφωνα με όσα δήλωσαν ΄στελέχη του γκρουπ στο περιθώριο της πρόσφατης Γενικής Συνέλευσης.

Επίσης, η ΜΕΤΚΑ «σφίγγει» περαιτέρω της συνεργασία με την γαλλική Bouygues, η οποία ξεκίνησε με την κοινή πρόταση για τα τρία περιφερειακά νοσοκομεία με δωρητή το ίδρυμα Νιάρχου, με στόχο τη διεκδίκηση νέων μεγάλων ιδιωτικών έργων. Αναφορικά με την εξέλιξη του μεγάλου ΣΔΙΤ οδικού έργου Θεσσαλονίκης, του Flyover , το οποίο κατασκευάζεται σε κοινοπραξία με τον όμιλο ΑΒΑΞ, έχει ολοκληρωθεί η εργοταξιακή προεργασία και αναμένεται να ξεκινήσει το κυρίως έργο, δεδομένου ότι η συζήτηση των προσφυγών στο ΣτΕ έχει μετατεθεί για τον Οκτώβριο. Να σημειωθεί ότι η ΜΕΤΚΑ αναμένει και τις προσκλήσεις για τα έργα αποκατάστασης ζημιών στη Θεσσαλία.