Πηγή Εικόνας: απε - μπε

Καθαρά κέρδη τριμήνου 32,7 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε σήμερα η Optima Bank, αυξημένα κατά 78% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023.


Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, ως αποτέλεσμα των αυξημένων κερδών, η απόδοση ιδίων κεφαλαίων (Return on Tangible Equity – RoTE) φθάνει σε ποσοστό 25,4%, με διαφορά το υψηλότερο στην Ελλάδα και από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Τα κέρδη ανά μετοχή αγγίζουν τα 0,44 ευρώ εμφανίζοντας σημαντική άνοδο κατά 78% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο.

Ο δείκτης εξόδων προς βασικά έσοδα (Cost to Core Income) για το πρώτο τρίμηνο του 2024 μειώθηκε στο 26% (έναντι 35% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023) αποδεικνύοντας την υψηλή λειτουργική αποδοτικότητα της τράπεζας.

Παράλληλα, οι εκταμιεύσεις νέων δανείων του τριμήνου ανήλθαν στα 642 εκατ.ευρώ, το υψηλότερο ποσό εκταμιεύσεων τριμήνου στην ιστορία της τράπεζας. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τα δανειακά υπόλοιπα να αυξηθούν κατά 49% σε ετήσια βάση, αγγίζοντας τα 2,8 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, οι καταθέσεις ξεπέρασαν τα 3,3 δισ.ευρώ, αυξημένες κατά 40% σε ετήσια βάση. Ως αποτέλεσμα, το καθαρό επιτοκιακό έσοδο ανήλθε σε 44,5 εκατ.ευρώ αυξημένο κατά 63% σε ετήσια βάση και υψηλότερο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Επιπλέον, αύξηση 44% επετεύχθη και στις καθαρές προμήθειες, φτάνοντας τα 9,8 εκατ.ευρώ.

Στην Γενική Συνέλευση της τράπεζας που θα λάβει χώρα στις 23 Μαΐου θα προταθεί διανομή μερίσματος 0,44 ευρώ ανά μετοχή.

Ο πρόεδρος της Optima bank, κ. Γεώργιος Τανισκίδης, σημείωσε σχετικά: ‘’Τα πρώτα οικονομικά αποτελέσματα της τράπεζάς μας για το 2024, αποδεικνύουν για άλλη μία φορά πως οι επιλογές μας παράγουν πραγματική αξία για τους πελάτες μας, την οικονομία και τους μετόχους μας. Οι φιλοδοξίες μας δεν σταματούν εδώ. Εργαζόμαστε αδιάκοπα για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Νιώθω βέβαιος, πως με το εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτουμε και τη βαθιά πίστη στο όραμά μας να αποτελούμε τράπεζα αναφοράς για όλο τον κλάδο, θα καταφέρουμε οι φιλοδοξίες μας αυτές να γίνουν πραγματικότητα.

Ο CEO της Optima bank, κ. Δημήτρης Κυπαρίσσης, δήλωσε σχετικά: ‘’Αισθανόμαστε υπερήφανοι για τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που ανακοινώσαμε σήμερα. Η κερδοφορία μας, καθώς και όλα τα επιμέρους στοιχεία και οι δείκτες, εκφράζουν τη συνεχή δυναμική του οργανισμού μας, όπως και την ποιοτική του υπεροχή. Παραμένουμε αισιόδοξοι και προσηλωμένοι στη δέσμευσή μας να προσφέρουμε τη βέλτιστη τραπεζική εμπειρία στους πελάτες μας, υπεραξία στους μετόχους μας και ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον για τους εργαζομένους μας.”