Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Γιώργος Παπακωνσταντίνου

 

Με απόφαση του υπουργού, Χρ. Σταϊκούρα, εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙΙ Εξέτασης των Φακέλων Γ’ (Οικονομικής Προσφοράς) των Διαγωνιζομένων της Β΄ Φάσης του Διεθνούς Διαγωνισμού – Υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών -για την ανάθεση της Σύμβασης Παραχώρησης του έργου «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Βόρειου Οδικού άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) στο τμήμα Χανιά-Ηράκλειο». Όπως αναμένονταν, έγινε η ανάδειξη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ως Προσωρινού Αναδόχου (βαθμολογία 1), το σχήμα ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (βαθμολογία 0,965) είναι στη δεύτερη θέση ως επιλαχών επενδυτής, ενώ τρίτη στην Κατάταξη Διαγωνιζόμενων είναι η κοινοπραξία ΑΒΑΞ-EGIS-MERIDIAM (με Βαθμό Οικονομικής Αξιολόγησης Διαγωνιζόμενου 0,799).

Όπως έχουμε αναφέρει, η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών έγινε στα τέλη Ιανουαρίου και έδειξε ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υπέβαλε την καλύτερη οικονομική προσφορά. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η διαδικασία οριστικοποίησης των συμβατικών εγγράφων, η ανάδειξη οριστικού αναδόχου, ο προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας και η έγκριση της σύμβασης παραχώρησης από το Ελεγκτικό Συνέδριο και κατόπιν (μεταξύ άλλων) η υπογραφή της σύμβασης και η κύρωσή της από τη Βουλή. Στη συνέχεια, με την έναρξη της παραχώρησης, θα ξεκινήσει η περίοδος της μελέτης του έργου κι ακολούθως, όταν οριστικοποιηθούν οι μελέτες και αφού έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες απαλλοτριώσεις ώστε να καταστεί διαθέσιμος ο χώρος εκτέλεσης του έργου, θα ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής. Υπενθυμίζεται ότι η περίοδος της παραχώρησης είναι 35 έτη, εκ των οποίων έως πέντε (5) έτη (έως 60 μήνες) είναι η περίοδος μελετών – κατασκευών.

Tο κατασκευαστικό κόστος του έργου υπολογίζεται σε περίπου 1,8 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, βάσει της προσφοράς που έδωσε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η αιτούμενη κατά την περίοδο μελετών – κατασκευών χρηματοδοτική συμβολή του Δημοσίου ανέρχεται στα 693 εκατ. ευρώ (σε τρέχουσες τιμές), ενώ η επιδότηση κατά την περίοδο λειτουργίας (δικαίωμα απόληψης σκιώδους διοδίου) αντιστοιχεί σε ποσοστό 64,62% επί των επιβαλλόμενων στους χρήστες διοδίων τελών. Αυτά τα δύο αποτελούσαν και τις δύο κρίσιμες παραμέτρους των προσφορών που θα καλούνταν να υποβάλουν οι επενδυτές.

Το τμήμα Χανιά – Ηράκλειο του ΒΟΑΚ είναι μήκους 157,5 χλμ. (με δύο ΛΕΑ, πλήθος ανισόπεδων κόμβων και σηράγγων). Το κράτος θα παρεμβαίνει δίνοντας επιπλέον ποσό πάνω στην τιμή του (ηλεκτρονικού) διοδίου, δηλαδή σαν επιδότηση στο ποσό που θα πληρώνει ο χρήστης – οδηγός. Το τμήμα αυτό προβλέπονταν αν χρηματοδοτηθεί με περίπου 200 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.