Το ζήτημα της απελευθέρωσης των δυνατοτήτων της γυναικείας ηγεσίας ως μίας πρόκλησης, που δεν περιορίζεται στην ισότητα των δικαιωμάτων, αλλά είναι προϋπόθεση ανταγωνιστικότητας και ανθεκτικότητας για τις επιχειρήσεις, την οικονομία και την κοινωνία, αναδείχθηκε στην εκδήλωση, με θέμα CNN Insights: «Γυναικεία Ενδυνάμωση και Ηγεσία», την οποία συνδιοργάνωσαν το CNN Greece και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ).

Μιλώντας στην εκδήλωση, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε ότι, παρά τους αγώνες που έχουν δοθεί για την ισότιμη γυναικεία εκπροσώπηση σε όλους τους τομείς και το ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο έχει θεσπιστεί, το ποσοστό των γυναικών που καταλαμβάνει θέσεις ευθύνης και διοίκησης παραμένει μικρό.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, στο Δημόσιο, το 52% των θέσεων εργασίας καλύπτεται από γυναίκες, αλλά το ποσοστό των γυναικών σε θέσεις ευθύνης είναι χαμηλό. Επίσης, τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» αποτυπώνουν μία παρόμοια κατάσταση και για τις μεγάλες εταιρίες στον ιδιωτικό τομέα, καθώς το 56% των θέσεων εργασίας καλύπτεται από γυναίκες, όμως το ποσοστό των γυναικών σε θέσεις ευθύνης είναι 38% και ακόμα πιο μικρό σε θέσεις διοίκησης.

Στο πλαίσιο αυτό, η κ. Μιχαηλίδου περιέγραψε ορισμένες πρωτοβουλίες του υπουργείου Εργασίας που μπορούν να συμβάλουν θετικά, όπως είναι ενδεικτικά η παροχή του επιδόματος μητρότητας όχι μόνο στις μισθωτές, αλλά και στις αγρότισσες και στις αυτοαπασχολούμενες και η δυνατότητα μεταβίβασης τμήματος του δικαιώματος της ειδικής άδειας και παροχής προστασίας της μητρότητας έως επτά μήνες στον πατέρα.

Σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας, ιδιαίτερα σημαντικές είναι και οι υπηρεσίες για την εναρμόνιση της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή που παρέχονται είτε για τα παιδιά είτε για τους μεγαλύτερους.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, τόνισε ότι, τα τελευταία χρόνια, έχει αναδειχθεί ως αντικείμενο μελέτης και συζήτησης η γυναικεία ηγεσία και η αξία που προσδίδει τόσο στους οργανισμούς όσο και στις κοινωνίες.

Όπως υπογράμμισε, «μελέτες έγκυρων φορέων δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις που έχουν γυναίκες σε ανώτατες διοικητικές θέσεις εμφανίζουν καλύτερα αποτελέσματα σε επίπεδο κερδοφορίας και χρηματιστηριακής πορείας.

Είναι θετικό το γεγονός ότι τόσο παγκόσμια όσο και στη χώρα μας όλο και περισσότερες γυναίκες καταφέρνουν να γκρεμίσουν γυάλινες οροφές, να δημιουργήσουν νέα θετικά πρότυπα και να αναδείξουν τα θετικά χαρακτηριστικά της γυναικείας ηγεσίας, όπως είναι η υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη, οι αυξημένες ικανότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων και η ικανότητα διαχείρισης αλλαγών και ρίσκου.

Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια για την προώθηση της γυναικείας ηγεσίας είναι σημαντική. Στην Ελλάδα, το 2020, με τον νόμο για την εταιρική διακυβέρνηση, ορίστηκε η ποσόστωση φύλου στις εισηγμένες εταιρίες στο 25%. Πρόκειται για μία εξέλιξη που διεκδικήσαμε και προωθήσαμε ενεργά.

Φέτος, θα χρειαστεί να ενσωματώσουμε την ευρωπαϊκή οδηγία που ορίζει το 33% ως το ελάχιστο όριο.

Η Ελλάδα έχει την πιο υψηλή θέση πανευρωπαϊκά όσον αφορά στο ποσοστό των γυναικών επιχειρηματιών στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού, το οποίο ανέρχεται στο 37%.

Όμως, η ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας από τις γυναίκες τείνει να στρέφεται σε κλάδους με μικρή σχετικά αναπτυξιακή δυναμική, ενώ μικρότερα είναι τα ποσοστά της γυναικείας επιχειρηματικότητας που αξιοποιεί έρευνα και καινοτομία και εστιάζει σε νέες τεχνολογίες. Ταυτόχρονα, οι γυναίκες αποτελούν μόλις το 15% των ιδρυτών των νεοφυών επιχειρήσεων και μόνο το 2% έχει πρόσβαση σε επενδυτικά κεφάλαια».

«Παρά την αύξηση της εκπροσώπησης των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των εισηγμένων εταιριών, εξακολουθεί να υπάρχει χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά τις θέσεις προέδρου ή διευθύνουσας συμβούλου» σχολίασε η κ. Εφραίμογλου.

Και προσέθεσε: «Επίσης, τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκόσμια πρέπει να μας προβληματίσει το εξής, ενώ οι εταιρίες επιδιώκουν να προσελκύσουν και να συγκρατήσουν το γυναικείο ταλέντο, βλέπουμε ότι όλο και περισσότερες γυναίκες εγκαταλείπουν τις θέσεις τους. Το φαινόμενο αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο, μετά την πανδημία. Αυτό δείχνει ότι η πραγματικότητα όσον αφορά τη συμπεριληπτικότητα και την ισότητα ευκαιριών στον εργασιακό χώρο δεν έχει ακόμη προσαρμοστεί στο αίτημα για ανάδειξη της γυναικείας ηγεσίας, αλλά δείχνει προς την κατεύθυνση όλων αυτών που πρέπει να αλλάξουν.

Είναι τα μοντέλα ηγεσίας τα οποία ακολουθούν νόρμες βασισμένες σε ανδρικά πρότυπα, είναι οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα, που είναι βαθιά ριζωμένα στην κοινωνία.

Είναι η συνεχιζόμενη ανισότητα ως προς τις αμοιβές.

Είναι η παρωχημένη στάση απέναντι στη μητρότητα, με πολλές γυναίκες σε θέσεις ηγεσίας να χάνουν τη δυναμική ανέλιξης, που είχαν, μόλις αποκτήσουν την ιδιότητα της εργαζόμενης μητέρας.

Είναι η προκατάληψη όσον αφορά τη χρηματοδότηση των γυναικών επιχειρηματιών, ώστε να υλοποιήσουν μία πρωτοποριακή και καινοτόμα επιχειρηματική ιδέα.

Είναι αυτά τα εμπόδια και τα στερεότυπα που υπονομεύουν από νωρίς τις στρατηγικές και ηγετικές ικανότητές τους, που τις οδηγούν να μην επιλέγουν αντικείμενα και ρόλους, όπου η επαγγελματική και μισθολογική εξέλιξη είναι ταχύτερη, όπως, για παράδειγμα, ο χώρος της τεχνολογίας».

Σύμφωνα με την κ. Εφραίμογλου, «η Πολιτεία χρειάζεται να συνεχίσει τα θετικά βήματα για την προώθηση της ισότητας σε σχέση με την πρόσβαση και την παραμονή των γυναικών στην αγορά εργασίας και την εξασφάλιση της δυνατότητας για συνεχιζόμενη κατάρτιση».

«Στο ΕΒΕΑ και στο Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών συνεχίζουμε να εργαζόμαστε ακούραστα και προσπαθούμε να συμβάλουμε στην προσπάθεια αυτή. Υλοποιούμε δράσεις που στοχεύουν στην ενδυνάμωση των γυναικών και στην άμβλυνση των ανισοτήτων, όπως είναι η κατάρτιση προγραμμάτων για άνεργες νέες γυναίκες, τα οποία θεωρούμε κορυφαία προτεραιότητα, για να μην διευρυνθεί περισσότερο το έμφυλο χάσμα κατά την ψηφιακή μετάβαση.

Στη θερμοκοιτίδα νεοφυών επιχειρήσεων του ΕΒΕΑ εντάσσουμε καινοτόμες γυναικείες startups, στις οποίες προσφέρουμε πληθώρα υπηρεσιών, από γραφεία, εξοπλισμό, παροχή συμβουλών, εκπαίδευση, συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις και δικτύωση με επενδυτικά κεφάλαια, προκειμένου να υλοποιήσουν τους στόχους τους.

Από τον επόμενο μήνα, θα υλοποιήσουμε ένα πιλοτικό πρόγραμμα το οποίο στοχεύει να παρέχει σε γυναίκες, ηλικίας 45 ετών και άνω, τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, για μία επιτυχημένη αναζήτηση εργασίας και καριέρας.

Για εμάς, η ουσιαστική ισότητα των φύλων ως προς την ηγεσία δεν μπορεί να στηριχθεί μόνο σε νομοθετικές παρεμβάσεις. Απαιτείται βούληση και δέσμευση και από την πλευρά των επιχειρήσεων, ενώ αναγκαία είναι και η δημιουργία εργασιακού περιβάλλοντος, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς» σημείωσε η κ. Εφραίμογλου.

Στη σημαντική συμβολή των γυναικών στην αγορά εργασίας αναφέρθηκε και η πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, Λουκία Σαράντη.

Στη συνέχεια, μία σειρά από υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων και φορέων συζήτησαν για το πώς διαμορφώνεται σήμερα η κατάσταση αναφορικά με τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και ηγεσία. Στη συζήτηση συμμετείχαν η Σοφία Δήμτσα, Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας της ΔΕΗ, η Μαρία-Ελένη Αραμπατζή, VP of Human Resources-Greece, ΑΒ Βασιλόπουλος, η Έλενα Αθουσάκη, Chief Sustainability Officer της Motor Oil και η Ανθή Τροκούδη, Chief Communications & Sustainability Officer, Υπερταμείο.

Τέλος, η υποδιοικήτρια της Τραπέζης Ελλάδος και μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Χριστίνα Παπακωνσταντίνου, μίλησε για τον ρόλο και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στον χρηματοπιστωτικό κλάδο.

Την εκδήλωση παρουσίασε ο δημοσιογράφος, Δημήτρης Πεφάνης.