Της Τέτης Ηγουμενίδη

Στη φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου εισέρχεται το έργο «Κάθετος Άξονας Δράμα – Αμφίπολη (Παλαιοκώμη) με ΣΔΙΤ» προϋπολογισμού 248,5 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ), έπειτα από την έγκριση του τεύχους πρόσκλησης (Στάδιο Β.Ι της Β΄ Φάσης) από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Το έργο αφορά στην αναβάθμιση της Εθνικής Οδού Δράμας – Αμφίπολης, με αποκατάσταση και διαπλάτυνση τμημάτων της υπάρχουσας οδού αλλά και με κατασκευή εντελώς νέων τμημάτων κατά μήκος του τμήματος από Παλιοκώμη σε Μαυρολεύκη, και από Μαυρολεύκη σε Δράμα συνολικού μήκους 43 χλμ. και το διεκδικούν οι ΓΕΚ Τέρνα, Άκτωρ Παραχωρήσεις – Μυτιληναίος, Άβαξ και Intrakat.

Συγκεκριμένα, η κύρια αρτηρία θα αναβαθμιστεί σε αυτοκινητόδρομο με αποκατάσταση της υπάρχουσας οδοποιίας για περίπου 13,5 χλμ. και κατασκευή περίπου 29,5 χλμ. νέων τμημάτων. Τα κύρια χαρακτηριστικά του έργου περιλαμβάνουν την αναβάθμιση της κύριας αρτηρίας, την κατασκευή δύο νέων τμημάτων και τη σύνδεση με τις υφιστάμενες οδούς με 9 κόμβους.

Η διάρκεια της σύμπραξης, η οποία θα οριστικοποιηθεί κατά τη διάρκεια του διαλόγου, θα ανέρχεται κατά μέγιστο σε 30 έτη (3 έτη κατασκευαστική περίοδος και 27 έτη συντήρησης και λειτουργίας). Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά την έναρξη λειτουργίας του έργου, θα καταβάλει στον Ιδιώτη Φορέα Σύμπραξης πληρωμές διαθεσιμότητας, που έχουν ενδεικτικά εκτιμηθεί σε καθαρά παρούσα αξία, σε τιμές 2022, στο ποσό των 200,438 εκατ. ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. Ο ακριβής προϋπολογισμός των πληρωμών διαθεσιμότητας που θα καταβληθούν στον Ιδιώτη Φορέα θα καθοριστεί επίσης από τον ανταγωνιστικό διάλογο.

Το εν λόγω έργο προκηρύχθηκε το β’ εξάμηνο του 2022, ενώ προσφορές (εκδήλωση ενδιαφέροντος) δόθηκαν στα τέλη της ίδιας χρονιάς.

Σύμφωνα με όσα έχει πει σχετικά το υπουργείο Υποδομών η ένωση της Δράμας με τις γύρω μεγάλες πόλεις με ένα σύγχρονο και ασφαλή οδικό άξονα, όπως είναι η Εγνατία Οδός, αποτελεί ένα χρόνιο πρόβλημα για όλους τους διερχόμενους οδηγούς, αλλά και όσους εισέρχονται στη χώρα μας από τα βόρεια σύνορά. Η δε επίλυσή του με την κατασκευή ενός καινούριου και βασισμένου στα σύγχρονα πρότυπα κάθετου οδικού άξονα, αφενός θα εξυπηρετήσει τους πολίτες, αφετέρου θα διευκολύνει την διακίνηση προϊόντων, μιας και αποτελεί τον οδικό δίαυλο επικοινωνίας με τα μεγάλα αστικά κέντρα και λιμάνια της χώρας.