Ενετικό Λιμάνι, Ρέθυμνο, Κρήτη
Ενετικό Λιμάνι, Ρέθυμνο, Κρήτη
Πηγή Εικόνας: Ralf Kronenberger - pixabay.com

“Εμβληματικό” χαρακτηρίστηκε ενώπιον ευρωπαϊκών φορέων από στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης, το έργο INTERACT in Crete που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του μηχανισμού ELENA της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ). Το έργο υλοποιείται εδώ και 3 χρόνια από το τμήμα Κλιματικής Αλλαγής και Ενεργειακού Σχεδιασμού της διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης και σύμφωνα με σχετική ενημέρωση της τελευταίας, η Περιφέρεια παρουσίασε στο συνέδριο της ΕΤΕπ στις Βρυξέλλες, το έργο που “αναδείχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ως η βέλτιστη πρακτική για την αποτελεσματική αξιοποίηση της χρηματοδότησης ουσιαστικών δράσεων βιώσιμης ενέργειας και κλίματος και ως επιτυχημένο παράδειγμα για τις ευρωπαϊκές Περιφέρειες και άλλους σημαντικούς φορείς στην Ευρώπη”.

Η Περιφέρεια, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, αξιοποίησε τη χρηματοδότηση ύψους 1,5 εκ ευρώ, που έλαβε από τον μηχανισμό ΕLΕΝΑ της ΕΤΕπ και της ΕΕ για την προετοιμασία έργων προϋπολογισμού κατασκευής 40 εκ. ευρώ για τους τομείς της ενεργειακής αναβάθμισης των δικτύων δημοτικού οδοφωτισμού, της ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων και της ίδρυσης Ενεργειακών Κοινοτήτων Δήμων και ΤΟΕΒ για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και μείωση του ενεργειακού τους κόστους. Όπως παρουσιάστηκε το έργο από τον αντιπεριφερειάρχη Χανίων, αρμόδιο για θέματα Ενέργειας, Νίκο Καλογερή, η Περιφέρεια Κρήτης, κατάφερε να κινητοποιήσει, να οργανώσει και να συνεργαστεί με 30 ΤΟΕΒ της Κρήτης, 8 δήμους, την Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης προκειμένου να ωριμάσει στα στενά χρονικά περιθώρια που έθετε η ελληνική νομοθεσία και ο μηχανισμός ELENA, έργα απαραίτητα για τη μείωση του ενεργειακού και του ανθρακικού αποτυπώματος, φέροντάς τους ένα βήμα μπροστά στις εξελίξεις και τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής και εθνικής ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής.

Στις Βρυξέλες, ο αντιπεριφερειάρχης παρουσίασε στους ευρωπαϊκούς φορείς, στο πλαίσιο του συνεδρίου της ΕΤΕπ και του συνεδρίου Covenant of Mayors Investment Forum – Energy Efficiency Finance Market Place, τον τρόπο επιτυχούς υλοποίησης του έργου και τη συντονισμένη στρατηγική για την μόχλευση νέων επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας. Μεγάλο ενδιαφέρον εκφράστηκε από τους συνέδρους για τον τρόπο με τον οποίο η Περιφέρεια Κρήτης κατάφερε να ενεργοποιήσει, να συνεργαστεί και να δεσμεύσει τόσους πολλούς και ετερόκλητους φορείς της Κρήτης σε ένα κοινό στόχο, ενώ δόθηκε μεγάλη σημασία στην πρακτική εμπειρία της Περιφέρειας Κρήτης κατά την υλοποίηση του έργου και ιδιαίτερα στις αδυναμίες και τα εμπόδια που κλήθηκε να αντιμετωπίσει. Στο πλαίσιο των δυο συνεδρίων τονίστηκε η προστιθέμενη αξία αυτού του έργου για την Περιφέρεια, που αφορά στην εξειδικευμένη εμπειρία και στην αναβάθμιση των γνώσεων και ικανοτήτων των εμπλεκόμενων φορέων, σηματοδοτώντας έτσι ένα σημαντικό ορόσημο στην ενεργειακή μετάβαση της Κρήτης, ενώ η αναμενόμενη υλοποίηση των ώριμων έργων θα συμβάλει περαιτέρω στη προστασία του περιβάλλοντος στο νησί της Κρήτης αλλά και στην οικονομική στήριξη ευαίσθητων κοινωνικών στρωμάτων, όπως ο αγροτικός κόσμος του νησιού.