Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), ανέθεσε ο Όμιλος ΟΝΕΧ τη μόνιμη παρακολούθηση των θαλάσσιων υδάτων και ιζημάτων στον παράκτιο χώρο του ναυπηγείου στον κόλπο της Ερμούπολης Σύρου.

 

Σύμφωνα με την ONEX στόχος της ενέργειας είναι η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, μέσα από την ενίσχυση της διαφάνειας και της πρόληψης σε όλα τα επίπεδα, ώστε να επιτηρούνται εγκαίρως και σε μόνιμη βάση όλες οι επιτελούμενες διεργασίες από πλευράς του Ομίλου.

 

Συγκεκριμένα, η δειγματοληψία θα πραγματοποιείται από το εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του ΕΛΚΕΘΕ με τη χρήση μέσων και εξοπλισμού του Κέντρου. Παράλληλα, όλες οι αναλύσεις θα λαμβάνουν χώρα επίσης στα εργαστήρια του αναδόχου, τα οποία είναι διαπιστευμένα από τον ΕΣΥΔ κατά ELOT EN ISO/IEC 17025.

 

Με την ολοκλήρωση της εκάστοτε διαδικασίας, θα συντάσσονται αναλυτικές τεχνικές εκθέσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν όλα τα αποτελέσματα των αναλύσεων και την αξιολόγησή τους.

 

Όπως αναφέρει ο Όμιλος, η παρακολούθηση των ιζημάτων και των υδάτων έρχεται να συμπληρώσει μια ήδη υπάρχουσα επένδυση της ΟΝΕΧ, η οποία έχει ως αντικείμενο τη μόνιμη, έγκυρη και προηγμένη παρακολούθηση του αέρα, με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Μάλιστα τα σχετικά στοιχεία λαμβάνονται αδιάλειπτα και σε πραγματικό χρόνο από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

 

Επίσης σημειώνει ότι στο πλαίσιο του συνολικού στρατηγικού σχεδίου επενδύσεων δίνεται έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ενίσχυση της ασφάλειας, ευθυγραμμιζόμενο πλήρως με τις δημόσιες εξαγγελίες του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΟΝΕΧ Shipyards & technologies, Πάνου Ξενοκώστα.