Πηγή Εικόνας: https://dimand.gr/en/

Της Τέτης Ηγουμενίδη

Με 21 επενδυτικά έργα σε εξέλιξη (γραφεία, logistics, οικιστικά, ξενοδοχεία) η Dimand το πρώτο εξάμηνο παρουσίασε αύξηση στην κερδοφορία και τα έσοδα.

Η συνολική εκτιμώμενη ακαθάριστη αξία ανάπτυξης (Gross Development Value – GDV) κατά την ολοκλήρωση των έργων της ανέρχονταν, στο τέλος της εξεταζόμενης περιόδου, σε 1.150,9 εκατ. ευρώ (31.12.2022: 19 επενδυτικά έργα με GDV 915,2 εκατ.).

Αναλυτικότερα, το πρώτο εξάμηνο του 2023 ο κύκλος εργασιών της Dimand ανήλθε σε 4,270 εκατ. έναντι 4,060 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, δηλαδή αυξημένος κατά 5%.

Η αύξηση αποδίδεται κυρίως στα αυξημένα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης επένδυσης (Project Management), η οποία αποτελεί κύρια δραστηριότητα σε επίπεδο μητρικής εταιρείας.

Το καθαρό κέρδος από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία ανήλθε σε 9,977 εκατ. έναντι κέρδους 8,039 εκατ., ενώ επίσης υπήρξε κέρδος από πώληση συμμετοχών ύψους 1,029 εκατ. ευρώ έναντι μηδενικών κερδών το πρώτο τρίμηνο του 2022.

Τα κέρδη προ φόρων ήταν 10,153 εκατ. έναντι 1,089 εκατ. , τα καθαρά κέρδη σε 8,129 έναντι ζημιών ύψους 211,3 χιλ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν 52% από 6,6 εκατ. σε 10,1 εκατ. ευρώ.

Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα της Dimand στο τέλος Ιουνίου διαμορφώθηκε σε 148 εκατ. έναντι 97 εκατ. και η εύλογη αξία των επενδύσεων σε κοινοπραξίες 41,8 εκατ. έναντι 37,3 εκατ. την 31.12.2022.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν 22,5 εκατ. έναντι 10 εκατ. αυξημένα κατά 12,5 εκατ. ή 124%.

Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε 35,7 εκατ. έναντι 35,8 εκατ. την 31.12.2022 με τους δείκτες, καθαρός δανεισμός/σύνολο ενεργητικού στο 15% και καθαρό δανεισμό/επενδύσεις σε ακίνητα 24%.

Στους στόχους του επόμενου διαστήματος η Dimand αναφέρει την έναρξη της υλοποίησης του Project Skyline, με αξιοποίηση, εκμετάλλευση και πώληση των ακινήτων που περιλαμβάνει. Πρόκειται για χαρτοφυλάκιο με γραφεία, εμπορικά ακίνητα, κατοικίες, χώρους βιομηχανικών χρήσεων και logistics, συνολικής μικτής επιφάνειας περί τα 500.000 τ.μ. που ανήκει στην Skyline Real Estate στην οποία η Alpha Bank διατηρεί το 35% και οι επενδυτές Dimand και Premia το 65% (στο 65% η συμμετοχή της Dimand είναι 75% και της Premia 25%).

Απόκτημα της Dimand κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου ήταν, μεταξύ άλλων, βιομηχανικό συγκρότημα (πρώην εγκαταστάσεις του εργοστασίου της Αθηναϊκής Χαρτοποιίας) επί οικοπέδου περίπου 49.340 τ.μ. που περικλείεται από τις οδούς Χαρτεργατών, Ιερά Οδό και Αγίου Πολυκάρπου στην περιοχή του Βοτανικού του Δήμου Αθηναίων.

Με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο θα αναπτυχθεί σύγχρονο συγκρότημα μικτών χρήσεων, σύμφωνα με τα πρότυπα του πιστοποιητικού LEED για βιοκλιματικά κτήρια υψηλής ενεργειακής κλάσης.