Πηγή Εικόνας: απε - μπε

   Το σχέδιο δράσης και τις άμεσες ενέργειες για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία “Daniel” σε Θεσσαλία και Φθιώτιδα, παρουσίασε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο, που συνεδρίασε υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

   Επιπλέον, ο κ. Σταϊκούρας παρουσίασε τις εξής νομοθετικές πρωτοβουλίες:

   – Σύμβαση ανάθεσης της λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης.

   – Σύμβαση βελτίωσης 9ης Εθνικής Οδού (Παράκαμψη Γιάλοβας Π.Ε. Μεσσηνίας).

   – Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κυκλοφοριακή αναβάθμιση της Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης (Flyover).

   – Ενσωμάτωση Κοινοτικής Οδηγίας για προώθηση του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών.

   Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών παρουσίασε την καταγραφή και μία πρώτη εκτίμηση βλαβών έργων υποδομής στις πληγείσες περιοχές μετά την κακοκαιρία “Daniel”.

   Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί 472 αυτοψίες, σύμφωνα με τις οποίες προκύπτει ότι στο σύνολο 981χλμ ελεγμένου οδικού δικτύου, στα 70,2 χλμ διαπιστώθηκαν φθορές. Επίσης, έχουν διαπιστωθεί φθορές σε 79 γέφυρες, 130 τεχνικά έργα, 16 σημεία του σιδηροδρομικού δικτύου ενώ, υπάρχουν και 79 πλημμυρισμένα σχολεία. Σημειώνεται ότι στο 40% και πλέον των περιπτώσεων συνολικά, οι ζημιές είναι ιδιαίτερα εκτεταμένες.

   Σε αυτό το πλαίσιο αποφασίστηκε ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναλαμβάνει την αποκατάσταση βλαβών και λειτουργίας οδικών δικτύων, αρμοδιότητας των οικείων Περιφερειών την αποκατάσταση βλαβών & λειτουργίας υποδομών σχολικών μονάδων, αρμοδιότητας των οικείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.   

   Ο κ. Σταϊκούρας παρουσίασε επίσης στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση των Οδηγιών 2021/1187 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2021, περί μέτρων εξορθολογισμού για την προώθηση της υλοποίησης του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών και 2022/738 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Απριλίου 2022, περί μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές.

   Με το παρόν νομοσχέδιο εκσυγχρονίζεται το εθνικό νομικό πλαίσιο που αφορά στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές με μισθωμένα οχήματα και εναρμονίζεται με τις πρόσφατες μεταβολές της σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Επίσης δίνεται προτεραιότητα στην υλοποίηση συγκεκριμένων έργων μεταφορικής υποδομής που εντάσσονται στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) μέσω της εποπτείας, οργάνωσης και επιτάχυνσης των διαδικασιών αδειοδότησης που απαιτούνται και προηγούνται της υλοποίησης των έργων και αποσαφηνίζονται οι διαδικασίες τις οποίες πρέπει να ακολουθούν οι φορείς προώθησης των έργων, σε σχέση με την αδειοδότηση, τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων και άλλες διαδικασίες.

   Τέλος, υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας και ο υφυπουργός Νίκος Ταχιάος εισηγήθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με έργα για την αναβάθμιση των υποδομών και των μεταφορών: α) Σύμβαση ανάθεσης και λειτουργίας συντήρησης δικτύου μετρό Θεσσαλονίκης, β) Σύμβαση βελτίωσης 9ης Εθνικής Οδού (Παράκαμψη Γιάλοβα Π.Ε. Μεσσηνίας), γ) Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κυκλοφοριακή αναβάθμιση της Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης.

   Ειδικότερα, σχετικά με τη σύμβαση ανάθεσης και λειτουργίας συντήρησης του μετρό Θεσσαλονίκης, προβλέπεται ότι ο Ανάδοχος θα έχει πλήρη ευθύνη για την καθημερινή λειτουργία και τη συντήρηση των παγίων, εξοπλισμού, ανταλλακτικών, για τη λειτουργική ενσωμάτωση των έργων στις δύο φάσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα παρεχόμενα Η/Μ συστήματα και τις δύο γενιές τροχαίου υλικού. Στο αντικείμενο των υπηρεσιών περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι βασικές υπηρεσίες λειτουργίας, συντήρησης, καθαρισμού, φύλαξης, διαχείρισης αυτόματου συστήματος συλλογής κομίστρου.

   Στη σύμβαση βελτίωσης 9ης Εθνικής Οδού (Παράκαμψη Γιάλοβα Π.Ε. Μεσσηνίας) περιλαμβάνεται η βελτίωση τμήματος 3,5 χλμ της υφιστάμενης 9ης Εθνικής Οδού και η κατασκευή νέου τμήματος 4,2 χλμ για την παράκαμψη του οικισμού της Γιάλοβας. Με το εν λόγω έργο αναβαθμίζεται η ΕΟ 9 μειώνοντας τους χρόνους διαδρομής και αυξάνοντας τα επίπεδα οδικής ασφάλειας. Μέσω της βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών και του πλάτους της οδού, θα προσφέρονται στους χρήστες ασφάλεια και άνεση, συνεισφέροντας στη μείωση των ατυχημάτων.

   Τέλος, η κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κυκλοφοριακή αναβάθμιση της Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τις κυκλοφοριακές συνθήκες της πόλης της Θεσσαλονίκης μέσω της αστικοποίησης της Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης στο τμήμα από τον Α/Κ K5 (Νοσοκομείο Παπαγεωργίου) έως τον Α/Κ Κ12 (σύνδεση µε Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών) μήκους 13 χλµ.