Ως θετική εξέλιξη για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου (Great Sea Interconnector – GSI) χαρακτηρίζει ο ΑΔΜΗΕ την θέση που έλαβε τις προηγούμενες ημέρες η Ολομέλεια της Ρυθμιστικής Αρχής ΑποβλήτωνΕνέργειας Υδάτων( ΡΑΑΕΥ) για τη μεθοδολογία εσόδου της διασύνδεσης επισημαίνοντας ότι με τον τρόπο αυτό εκπληρώνεται ένα σημαντικό ορόσημο για την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου.


Η τελική απόφαση αναμένεται με την ολοκλήρωση της διαβούλευσης πριν τα τέλη Μαΐου και είναι – όπως αναφέρει ο Διαχειριστής – το πρώτο από τα βήματα που απαιτούνται προκειμένου να ολοκληρωθεί το ρυθμιστικό πλαίσιο. «Χωρίς ολοκληρωμένο ρυθμιστικό πλαίσιο δεν θα είναι εφικτό να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση του έργου από εμπορικές τράπεζες και διεθνείς οργανισμούς, ούτε να ωριμάσουν συζητήσεις με ενδιαφερόμενους επενδυτές για μετοχική συμμετοχή στο έργο. Για να είναι βιώσιμο το έργο, χρειάζεται να ληφθούν άμεσα και οι υπόλοιπες ρυθμιστικές αποφάσεις που εκκρεμούν από τις ρυθμιστικές αρχές τόσο της Ελλάδας όσο και της Κύπρου. Κάθε επιπλέον καθυστέρηση θα επιβαρύνει τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας και των δυο χωρών», αναφέρει.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΑΔΜΗΕ ανέλαβε Φορέας Υλοποίησης του GSI τον Οκτώβριο του 2023, με τη σύμφωνη γνώμη τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και των κυβερνήσεων Ελλάδας και Κύπρου και ζήτησε άμεσα τη διευθέτηση των ρυθμιστικών εκκρεμοτήτων προκειμένου να προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου.

Επιπλέον, ο Φορέας Υλοποίησης προχωρά με ταχείς ρυθμούς την εκπόνηση της μελέτης κόστους/οφέλους που ζήτησε Υπουργός Ενέργειας της Κύπρου κ. Παπαναστασίου με επιστολή του στις 2/4/2024.

Ανταποκρινόμενος στο αίτημα ενημέρωσης του Υπουργείου Ενέργειας της Κύπρου σχετικά με την πρόοδο της μελέτης, έχουν προγραμματιστεί το αμέσως επόμενο διάστημα συσκέψεις του Φορέα Υλοποίησης με στελέχη των Υπουργείων Ενέργειας και Οικονομικών της Κύπρου, καθώς και του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου.

Τα πρώτα αποτελέσματα της μελέτης θα παρουσιαστούν από τον Φορέα Υλοποίησης στο Υπουργείο Ενέργειας της Κύπρου εντός Μαΐου.