Πηγή Εικόνας: Photo by Max Andrey from Pexels

Της Τέτης Ηγουμενίδη

Με την οριστικοποίηση της χρηματοδότησης ανοίγει ο δρόμος για την εκκίνηση της κατασκευής του οδικού άξονα Μπράλος – Άμφισσα, η οποία τοποθετείται στο τελευταίο δίμηνο του τρέχοντος έτους, αφού ολοκληρωθούν οι αναγκαίες μελέτες.

Υπενθυμίζεται ότι η σύμβαση για το εν λόγω έργο με τον ανάδοχο, την Άβαξ, έχει υπογραφεί τον περασμένο Φεβρουάριο. Η προαναφερόμενη κατασκευαστική εταιρεία είχε δώσει προσφορά για το έργο 207,1 εκατ. ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός του ήταν 230,24 εκατ. ευρώ (και τα δύο νούμερα χωρίς ΦΠΑ).

Όπως προκύπτει από σχετικό έγγραφο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που απεστάλη προς το Υποδομών και Μεταφορών εγκρίθηκε η ένταξη της Πράξης «Οδικό Τμήμα Μπράλος – Άμφισσα του άξονα Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο (Μπράλος – Αρχή Παράκαμψης Γραβιάς και Ι/Κ Μεταλλείων Βωξίτη – Άμφισσα)» στο Πρόγραμμα «Μεταφορές» 2021-2027».

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η συνολική διαθέσιμη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 262.189.896 ευρώ.

Το Μπράλος – Άμφισσα αποτελεί ένα από τα πιο δύσκολα τμήματα του διαγώνιου άξονα Λαμία – Ιτέα-  Αντίρριο και η υλοποίηση του ανοίγει τον δρόμο για την μελλοντική ολοκλήρωση και των άλλων τμημάτων που χρήζουν αναβάθμισης. Ο διαγώνιος άξονας ενώνει τον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης και τον Ε65 (Λαμία-Καρδίτσα-Εγνατία), με την Ιόνια Οδό (Αντίρριο – Ιωάννινα), την Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου και κατ` επέκταση την Ολυμπία Οδό (Ελευσίνα – Πάτρα – Πύργος).

Όπως σημειώνεται από τα συναρμόδια υπουργεία το έργο αφορά στη μελέτη και κατασκευή υποτμημάτων του Οδικού τμήματος «Μπράλος – Άμφισσα» του άξονα «Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο», ο οποίος αποτελεί μέρος του Αναλυτικού Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών.

Ειδικότερα, αφορά στη μελέτη και κατασκευή των οδικών υποτμημάτων, από τον Μπράλο (χ.θ. 0+000) μέχρι την Αρχή παράκαμψης Γραβιάς (χ.θ. 7+300) και από τον Ισόπεδο Κόμβο Μεταλλείων Βωξίτη (χ.θ. 14+000) έως την Άμφισσα (χ.θ. 30+700), μήκους περίπου 24 χλμ

Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται η μελέτη και κατασκευή δύο σηράγγων (Σ1 μήκους 2.225μ. και Σ2 μήκους 2.485μ.), επτά γεφυρών, έξι ισόπεδων κόμβων (I.K.1Α (Μπράλος – Παλαιοχώρι), Ι.Κ.1Β (Μπράλος – Παλαιοχώρι), Ι.Κ.2 (Σ.Σ. Μπράλου), Ι.Κ.3 (Γραβιάς), Ι.Κ.6 Βίνιανης και Ι.Κ.7 Ελαιώνα), δύο Άνω Διαβάσεων, δύο Κάτω Διαβάσεων, καθώς και ενός δικτύου παράλληλων και κάθετων δευτερευουσών οδών για τη σύνδεση με το λοιπό υφιστάμενο οδικό δίκτυο και την εξυπηρέτηση των παρόδιων χρήσεων.

Στην πράξη επίσης περιλαμβάνονται και όλες οι απαιτούμενες υποστηρικτικές δράσεις όπως οι απαλλοτριώσεις, μετατοπίσεις – αποκαταστάσεις δικτύων ΟΚΩ και συνδέσεις με αυτά, αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες καθώς και υπηρεσίες συμβούλου για τον έλεγχο των μελετών του Αναδόχου κατασκευής του έργου.

Η διάρκεια των εργασιών είχε οριστεί σε 54 μήνες (4,5 χρόνια) από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.