Η μη κυβερνητική οργάνωση Εναλεία, με την υποστήριξη του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ), καθαρίζει την θάλασσα και τις ιχθυόσκαλες. Στα πλαίσια ESG δράσεων του ΟΚΑΑ και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Ιχθυόσκαλα Πειραιά, παρουσίαση της Εναλείας και του Ευρωπαϊκού Γραφείου του Περιβαλλοντικού Προγράμματος του ΟΗΕ (UNEP).

Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΚΑΑ, Απόστολος Αποστολάκος, ο οποίος συμμετείχε στην εκδήλωση, δήλωσε: «Ο ΟΚΑΑ θα στηρίζει τις δράσεις καθαρισμού των θαλασσών με την Εναλεία και θα συνδράμει στη εκπαίδευση των επαγγελματιών αλιέων. Η αυξημένη προστασία των θαλασσών και του περιβάλλοντος είναι πρωταρχικός στόχος του ΟΚΑΑ για την στήριξη του ελληνικού πρωτογενούς τομέα και των αλιέων.

Ο ΟΚΑΑ ως θυγατρική του Υπερταμείου, θεωρεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής του, την γαλάζια οικονομία, την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα. Προστατεύουμε τις θάλασσες για να υπάρχουμε και για να παραδώσουμε στα παιδιά μας καθαρότερο και ασφαλέστερο περιβάλλον και θάλασσες».