Σεμινάρια αλιευτικού τουρισμού διοργάνωσε για τους επαγγελματίες αλιείς η Περιφέρεια Κρήτης, στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας, σε συνεργασία με τα κατά τόπους Τμήματα Αλιείας. Στόχος να δοθεί κίνητρο προς τους νέους αλιείς για έναρξη της δραστηριότητας του αλιευτικού τουρισμού σε ολόκληρη την Κρήτη.
Όπως επισημάνθηκε, ο αλιευτικός τουρισμός μπορεί να αυξήσει το εισόδημα των επαγγελματιών αλιέων και ταυτόχρονα να προστατευθούν τα ιχθυαποθέματα μέσω της μείωσης της αλιευτικής διαδικασίας, χωρίς αρνητικό οικονομικό αντίκτυπο. Αποτελεί δε μια καλή πρόταση, συμβάλλοντας στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, προωθώντας παράλληλα τη θαλάσσια πολιτιστική κληρονομιά της Κρήτης. Οι αλιείς είχαν την δυνατότητα να ενημερωθούν για χρήσιμες πρακτικές κατά την διεξαγωγή των σεμιναρίων για τον αλιευτικό τουρισμό και να ανταλλάξουν εμπειρίες με αλιείς που δραστηριοποιούνται με επιτυχία στον τομέα αυτό  σε άλλες περιοχές της χώρας. Στόχος παραμένει η άσκηση ενός υπεύθυνου αλιευτικού τουρισμού με σεβασμό στην αλιευτική παράδοση, τους φιλοξενούμενους και το περιβάλλον. Ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης, είπε ότι «σκοπός της δράσης ήταν η ενημέρωση των αλιέων για τον αλιευτικό τουρισμό, που αποτελεί ένα συμπληρωματικό εισόδημα, που θα τους δώσει την δυνατότητα να παραμείνουν στο επάγγελμα και να είναι βιώσιμοι. Η απόκτηση γνώσεων για τους επαγγελματίες αλιείς για τον αλιευτικό τουρισμό θα βοηθήσει να μεταφέρουν μια μοναδική εμπειρία για τους επισκέπτες μας, με στόχο την ενίσχυση του επαγγέλματος και την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού».
Από την πλευρά τους οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου ενημέρωσαν τους αλιείς για την ισχύουσα νομοθεσία και απάτησαν στα ερωτήματα τους.